Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 23-04-2008, 22:13
tranngocminh's Avatar
tranngocminh tranngocminh is offline
[\/] enthusiast
Join Date: 11-2006
Location: Leader Cafe' | So Nyuh Shi Dae - TaeYeon
Posts: 14,045
CPU - Intel: 1 số kết quả benchmark


A/ CPU tham gia thử nghiệm
 • Intel® Pentium® Dual-Core Desktop Processor E2140
 • Intel® Core™2 Duo Desktop Processor E4500
 • Intel® Core™2 Duo Desktop Processor E7200
 • Intel® Core™2 Duo Desktop Processor E6550
 • Intel® Core™2 Duo Desktop Processor E8400
 • Intel® Xeon® Processor X3210
 • Intel® Core™2 Quad Processor Q9300

B/ Cấu hình thử nghiệm
 • MAINBOARD: ASUS P5K Deluxe/ Wifi-AP - ASUS P5E
 • RAM: 2x1GB OCZ DDR2 PC2-8500 SLI-Ready Edition
 • VGA: Inno3D 8600GT 256MB GDDR3
 • PSU: Antec TRUEPOWER Quattro 1000W
 • HSF: Thermalright Ultra 120 Extreme
 • HDD: Seagate 320GB SATA 2

C/ Chương trình thử nghiệm
 • Futuremark 3DMark06
 • Futuremark PCMark05
 • Everest Ultimate Edition 4.50.1330
 • SiSoftware Sandra Pro Business XII 2008.1.13.12
 • WinRAR 3.7
 • LameMP3 3.97
 • MainConcept H.264 Encoder
 • DivX 6.8
 • CINEBENCH R10
 • Crysis

D/ Cách thực hiện các thử nghiệm
 • Futuremark 3DMark06

  Tests
  SM2.0 Graphics Tests : 2 of 2
  CPU Test : 2 of 2
  HDR/SM 3.0 Graphics Tests: 2 of 2

  Settings
  Resolution : 1280x1024
  Anti-Aliasing : None
  Filtering : Optimal
  HLSL VS Target : 3_0
  HLSL PS Target : 3_0
  Reapeat Tests : Off

 • Futuremark PCMark05

  Tests:
  CPU: 8/8
  Memory: 16/16

 • Everest Ultimate Edition 4.50.1330

  Benchmark:
  - CPU PhotoWorxx
  - FPU SinJulia
  - Memory Read
  - Memory Write
  - Memory Latency

 • SiSoftware Sandra Pro Business XII 2008.1.13.12

  Processor Arithmetic

 • WinRAR 3.7

  Nén 1 folder dung lượng 124MB bao gồm 174 files các loại.
  Compression Method: best.

 • LameMP3 3.97

  Convert 18 file WAV có tổng dung lượng 745MB sang MP3, bit rate 320

 • MainConcept H.264 Encoder

  Convert 1 file .avi có dung lượng 64,5MB; size 720x480; độ dài 2m43s qua H.264 với settings default.

 • DivX 6.8

  Sử dụng VirtualDubMod 1.5.10.2 1.5.10.2 nén 1 đoạn DVD video VOB định dạng MPEG-2 (720x480, dung lượng 126MB, 29,97 khung hình/giây) sang MPEG-4 AVI (DivX 6.8 codec).
  Settings:
  - Certification profile: Home Theatre
  - Encoding mode: Insane Quality
  - Enhanced Multithreading

 • CINEBENCH R10

  Rendering (xCPU)

 • Crysis
  Sử dụng Crysis Benchmark Tool 1.05 Final với timedemo benchmark_cpu , Quality settings: medium, Resolution: 800x600

*/ Note:

- Các mức OC của CPU đã pass Small test (Prime95) ít nhất 6h.
- Biểu đồ: màu xanh là CoreSpeed default, màu đỏ là CoreSpeed khi OC
__________________

AndreYang: If you have money, you can do the same thing as me.
massman: I do it because I love it (Overclocking).
Hazzan: I spent money buying 8 pcs 980XE retail for get one better. I have kill 2pcs my best 980XE in this board. I do it cause I love it with overclocking, nothing more...
tranngocminh: vozforums.com, it's gone...
Yến:Nếu ai thề độc mà cũng chết thì sẽ chẳng ai thề nữa cả. Nên em thiết nghĩ rằng anh không cần phải thề để làm j cả.

Last edited by tranngocminh; 05-05-2008 at 10:37.
Reply With Quote
  #2  
Old 23-04-2008, 22:13
tranngocminh's Avatar
tranngocminh tranngocminh is offline
[\/] enthusiast
Join Date: 11-2006
Location: Leader Cafe' | So Nyuh Shi Dae - TaeYeon
Posts: 14,045
Re: CPU - Intel: 1 số kết quả benchmark

E/ Kết quả thử nghiệm

Futuremark 3DMark06


__________________

AndreYang: If you have money, you can do the same thing as me.
massman: I do it because I love it (Overclocking).
Hazzan: I spent money buying 8 pcs 980XE retail for get one better. I have kill 2pcs my best 980XE in this board. I do it cause I love it with overclocking, nothing more...
tranngocminh: vozforums.com, it's gone...
Yến:Nếu ai thề độc mà cũng chết thì sẽ chẳng ai thề nữa cả. Nên em thiết nghĩ rằng anh không cần phải thề để làm j cả.

Last edited by tranngocminh; 04-05-2008 at 00:59.
Reply With Quote
  #3  
Old 23-04-2008, 22:15
tranngocminh's Avatar
tranngocminh tranngocminh is offline
[\/] enthusiast
Join Date: 11-2006
Location: Leader Cafe' | So Nyuh Shi Dae - TaeYeon
Posts: 14,045
Re: CPU - Intel: 1 số kết quả benchmark

Futuremark PCMark05__________________

AndreYang: If you have money, you can do the same thing as me.
massman: I do it because I love it (Overclocking).
Hazzan: I spent money buying 8 pcs 980XE retail for get one better. I have kill 2pcs my best 980XE in this board. I do it cause I love it with overclocking, nothing more...
tranngocminh: vozforums.com, it's gone...
Yến:Nếu ai thề độc mà cũng chết thì sẽ chẳng ai thề nữa cả. Nên em thiết nghĩ rằng anh không cần phải thề để làm j cả.

Last edited by tranngocminh; 04-05-2008 at 01:00.
Reply With Quote
  #4  
Old 23-04-2008, 22:17
tranngocminh's Avatar
tranngocminh tranngocminh is offline
[\/] enthusiast
Join Date: 11-2006
Location: Leader Cafe' | So Nyuh Shi Dae - TaeYeon
Posts: 14,045
Re: CPU - Intel: 1 số kết quả benchmark

EVEREST Ultimate Edition 4.50.1330


__________________

AndreYang: If you have money, you can do the same thing as me.
massman: I do it because I love it (Overclocking).
Hazzan: I spent money buying 8 pcs 980XE retail for get one better. I have kill 2pcs my best 980XE in this board. I do it cause I love it with overclocking, nothing more...
tranngocminh: vozforums.com, it's gone...
Yến:Nếu ai thề độc mà cũng chết thì sẽ chẳng ai thề nữa cả. Nên em thiết nghĩ rằng anh không cần phải thề để làm j cả.

Last edited by tranngocminh; 04-05-2008 at 01:02.
Reply With Quote
  #5  
Old 23-04-2008, 22:19
tranngocminh's Avatar
tranngocminh tranngocminh is offline
[\/] enthusiast
Join Date: 11-2006
Location: Leader Cafe' | So Nyuh Shi Dae - TaeYeon
Posts: 14,045
Re: CPU - Intel: 1 số kết quả benchmark

SiSoftware Sandra Pro Business XII 2008.1.13.12__________________

AndreYang: If you have money, you can do the same thing as me.
massman: I do it because I love it (Overclocking).
Hazzan: I spent money buying 8 pcs 980XE retail for get one better. I have kill 2pcs my best 980XE in this board. I do it cause I love it with overclocking, nothing more...
tranngocminh: vozforums.com, it's gone...
Yến:Nếu ai thề độc mà cũng chết thì sẽ chẳng ai thề nữa cả. Nên em thiết nghĩ rằng anh không cần phải thề để làm j cả.

Last edited by tranngocminh; 04-05-2008 at 01:03.
Reply With Quote
  #6  
Old 23-04-2008, 22:19
tranngocminh's Avatar
tranngocminh tranngocminh is offline
[\/] enthusiast
Join Date: 11-2006
Location: Leader Cafe' | So Nyuh Shi Dae - TaeYeon
Posts: 14,045
Re: CPU - Intel: 1 số kết quả benchmark

WinRAR 3.7

__________________

AndreYang: If you have money, you can do the same thing as me.
massman: I do it because I love it (Overclocking).
Hazzan: I spent money buying 8 pcs 980XE retail for get one better. I have kill 2pcs my best 980XE in this board. I do it cause I love it with overclocking, nothing more...
tranngocminh: vozforums.com, it's gone...
Yến:Nếu ai thề độc mà cũng chết thì sẽ chẳng ai thề nữa cả. Nên em thiết nghĩ rằng anh không cần phải thề để làm j cả.

Last edited by tranngocminh; 04-05-2008 at 01:04.
Reply With Quote
  #7  
Old 23-04-2008, 22:21
tranngocminh's Avatar
tranngocminh tranngocminh is offline
[\/] enthusiast
Join Date: 11-2006
Location: Leader Cafe' | So Nyuh Shi Dae - TaeYeon
Posts: 14,045
Re: CPU - Intel: 1 số kết quả benchmark

LameMP3 3.97

__________________

AndreYang: If you have money, you can do the same thing as me.
massman: I do it because I love it (Overclocking).
Hazzan: I spent money buying 8 pcs 980XE retail for get one better. I have kill 2pcs my best 980XE in this board. I do it cause I love it with overclocking, nothing more...
tranngocminh: vozforums.com, it's gone...
Yến:Nếu ai thề độc mà cũng chết thì sẽ chẳng ai thề nữa cả. Nên em thiết nghĩ rằng anh không cần phải thề để làm j cả.

Last edited by tranngocminh; 04-05-2008 at 01:04.
Reply With Quote
  #8  
Old 23-04-2008, 22:22
tranngocminh's Avatar
tranngocminh tranngocminh is offline
[\/] enthusiast
Join Date: 11-2006
Location: Leader Cafe' | So Nyuh Shi Dae - TaeYeon
Posts: 14,045
Re: CPU - Intel: 1 số kết quả benchmark

MainConcept H.264 Encoder

__________________

AndreYang: If you have money, you can do the same thing as me.
massman: I do it because I love it (Overclocking).
Hazzan: I spent money buying 8 pcs 980XE retail for get one better. I have kill 2pcs my best 980XE in this board. I do it cause I love it with overclocking, nothing more...
tranngocminh: vozforums.com, it's gone...
Yến:Nếu ai thề độc mà cũng chết thì sẽ chẳng ai thề nữa cả. Nên em thiết nghĩ rằng anh không cần phải thề để làm j cả.

Last edited by tranngocminh; 04-05-2008 at 01:04.
Reply With Quote
  #9  
Old 23-04-2008, 22:23
tranngocminh's Avatar
tranngocminh tranngocminh is offline
[\/] enthusiast
Join Date: 11-2006
Location: Leader Cafe' | So Nyuh Shi Dae - TaeYeon
Posts: 14,045
Re: CPU - Intel: 1 số kết quả benchmark

DivX 6.8

__________________

AndreYang: If you have money, you can do the same thing as me.
massman: I do it because I love it (Overclocking).
Hazzan: I spent money buying 8 pcs 980XE retail for get one better. I have kill 2pcs my best 980XE in this board. I do it cause I love it with overclocking, nothing more...
tranngocminh: vozforums.com, it's gone...
Yến:Nếu ai thề độc mà cũng chết thì sẽ chẳng ai thề nữa cả. Nên em thiết nghĩ rằng anh không cần phải thề để làm j cả.

Last edited by tranngocminh; 04-05-2008 at 01:05.
Reply With Quote
  #10  
Old 23-04-2008, 22:23
tranngocminh's Avatar
tranngocminh tranngocminh is offline
[\/] enthusiast
Join Date: 11-2006
Location: Leader Cafe' | So Nyuh Shi Dae - TaeYeon
Posts: 14,045
Re: CPU - Intel: 1 số kết quả benchmark

CINEBENCH R10

__________________

AndreYang: If you have money, you can do the same thing as me.
massman: I do it because I love it (Overclocking).
Hazzan: I spent money buying 8 pcs 980XE retail for get one better. I have kill 2pcs my best 980XE in this board. I do it cause I love it with overclocking, nothing more...
tranngocminh: vozforums.com, it's gone...
Yến:Nếu ai thề độc mà cũng chết thì sẽ chẳng ai thề nữa cả. Nên em thiết nghĩ rằng anh không cần phải thề để làm j cả.

Last edited by tranngocminh; 04-05-2008 at 01:05.
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 07:08.