Reply
 
Thread Tools
  #21  
Old 15-03-2020, 17:22
712777's Avatar
712777 712777 is offline
Senior Member
Join Date: 04-2009
Posts: 170
Re: ESP8266 Hardware Monitor

em muốn lấy nguồn từ main thì làm thế nào các bác nhỉ, em định cắt tấm kính mica rồi lắp nó luôn vào vỏ case nhưng chưa biết vụ nguồn thì đấu thế nào
Reply With Quote
  #22  
Old 15-03-2020, 21:31
Zeenguyen Zeenguyen is offline
Member
Join Date: 02-2014
Posts: 46
Re: ESP8266 Hardware Monitor

Quote:
Originally Posted by 712777 View Post
em muốn lấy nguồn từ main thì làm thế nào các bác nhỉ, em định cắt tấm kính mica rồi lắp nó luôn vào vỏ case nhưng chưa biết vụ nguồn thì đấu thế nào
Chơi không dây thì cứ đấu trực tiếp vào chân 5v thôi
Mình chưa viết code để lấy dữ liệu từ cổng usb, sửa lại code bên arduino là dc
Reply With Quote
  #23  
Old 16-03-2020, 20:08
Dreck's Avatar
Dreck Dreck is offline
Senior Member
Join Date: 12-2014
Posts: 291
Re: ESP8266 Hardware Monitor

Bookmark hóng phát, thiết kế được cái hộp thì đẹp, còn không bí quá làm bằng gỗ cũng được
__________________

Ryzen R5-1400 3.9Ghz Vcore 1.33|B450M Steel Legend| AMD Sapphire Nitro+ RX 570 4GB | Axevir 4gb x 2 DDR4-2400 2933Mhz | SSD Netac 128GB | Nvme pm981 | 1TB WD Blue |Xigmatek II X-POWER 500
HP Elitebook 8570p
Reply With Quote
  #24  
Old 09-04-2020, 00:36
restore restore is offline
Junior Member
Join Date: 08-2007
Posts: 23
Re: ESP8266 Hardware Monitor

Code:
The following properties have been set:
Property: [AdminUser] = true {boolean}
Property: [InstallMode] = HomeSite {string}
Property: [NTProductType] = 1 {int}
Property: [ProcessorArchitecture] = AMD64 {string}
Property: [VersionNT] = 10.0.0 {version}
Running checks for package 'Microsoft .NET Framework 4.7.2 (x86 and x64)', phase BuildList
Reading value 'Release' of registry key 'HKLM\Software\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v4\Full'
Read integer value 528040
Setting value '528040 {int}' for property 'DotNetFull_Release'
Reading value 'v4' of registry key 'HKLM\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\OS Integration'
Read integer value 1
Setting value '1 {int}' for property 'DotNetFull_OSIntegrated'
Reading value 'ThisVersionInstalled' of registry key 'HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4.7.2\KB4087364'
Unable to read registry value
Not setting value for property 'DotNetFull_MSPDetection'
Reading value 'CurrentState' of registry key 'HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB4054542~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.1.2142'
Unable to read registry value
Not setting value for property 'DotNetFull_Win8X86Identity'
Reading value 'CurrentState' of registry key 'HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB4054542~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.1.2142'
Unable to read registry value
Not setting value for property 'DotNetFull_Win8X64Identity'
Reading value 'CurrentState' of registry key 'HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB4054566~31bf3856ad364e35~amd64~~6.3.1.2145'
Unable to read registry value
Not setting value for property 'DotNetFull_Win81X86Identity'
Reading value 'CurrentState' of registry key 'HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB4054566~31bf3856ad364e35~x86~~6.3.1.2145'
Unable to read registry value
Not setting value for property 'DotNetFull_Win81X64Identity'
Reading value 'CurrentState' of registry key 'HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB4054590~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.1.2072'
Unable to read registry value
Not setting value for property 'DotNetFull_Win10AX86Identity'
Reading value 'CurrentState' of registry key 'HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB4054590~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.1.2072'
Unable to read registry value
Not setting value for property 'DotNetFull_Win10AX64Identity'
Reading value 'CurrentState' of registry key 'HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB4073120~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.1.2072'
Unable to read registry value
Not setting value for property 'DotNetFull_Win10BX86Identity'
Reading value 'CurrentState' of registry key 'HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB4073120~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.1.2072'
Unable to read registry value
Not setting value for property 'DotNetFull_Win10BX64Identity'
The following properties have been set for package 'Microsoft .NET Framework 4.7.2 (x86 and x64)':
Property: [DotNetFull_OSIntegrated] = 1 {int}
Property: [DotNetFull_Release] = 528040 {int}
Running checks for command 'DotNetFX472\NDP472-KB4054530-x86-x64-AllOS-ENU.exe'
Result of running operator 'ValueEqualTo' on property 'InstallMode' and value 'HomeSite': true
Result of checks for command 'DotNetFX472\NDP472-KB4054530-x86-x64-AllOS-ENU.exe' is 'Bypass'
Running checks for command 'DotNetFX472\NDP472-KB4054531-Web.exe'
Result of running operator 'ValueNotEqualTo' on property 'InstallMode' and value 'HomeSite': false
Result of running operator 'ValueGreaterThan' on property 'DotNetFull_Release' and value '461808': true
Result of checks for command 'DotNetFX472\NDP472-KB4054531-Web.exe' is 'Bypass'
'Microsoft .NET Framework 4.7.2 (x86 and x64)' RunCheck result: No Install Needed
Launching Application.
Error: Unable to locate application file 'Setup.msi'.
thím có bị cái bản setup báo lỗi này ko
Reply With Quote
  #25  
Old 09-04-2020, 21:25
Zeenguyen Zeenguyen is offline
Member
Join Date: 02-2014
Posts: 46
Re: ESP8266 Hardware Monitor

Quote:
Originally Posted by restore View Post
Code:
The following properties have been set:
Property: [AdminUser] = true {boolean}
Property: [InstallMode] = HomeSite {string}
Property: [NTProductType] = 1 {int}
Property: [ProcessorArchitecture] = AMD64 {string}
Property: [VersionNT] = 10.0.0 {version}
Running checks for package 'Microsoft .NET Framework 4.7.2 (x86 and x64)', phase BuildList
Reading value 'Release' of registry key 'HKLM\Software\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v4\Full'
Read integer value 528040
Setting value '528040 {int}' for property 'DotNetFull_Release'
Reading value 'v4' of registry key 'HKLM\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\OS Integration'
Read integer value 1
Setting value '1 {int}' for property 'DotNetFull_OSIntegrated'
Reading value 'ThisVersionInstalled' of registry key 'HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4.7.2\KB4087364'
Unable to read registry value
Not setting value for property 'DotNetFull_MSPDetection'
Reading value 'CurrentState' of registry key 'HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB4054542~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.1.2142'
Unable to read registry value
Not setting value for property 'DotNetFull_Win8X86Identity'
Reading value 'CurrentState' of registry key 'HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB4054542~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.1.2142'
Unable to read registry value
Not setting value for property 'DotNetFull_Win8X64Identity'
Reading value 'CurrentState' of registry key 'HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB4054566~31bf3856ad364e35~amd64~~6.3.1.2145'
Unable to read registry value
Not setting value for property 'DotNetFull_Win81X86Identity'
Reading value 'CurrentState' of registry key 'HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB4054566~31bf3856ad364e35~x86~~6.3.1.2145'
Unable to read registry value
Not setting value for property 'DotNetFull_Win81X64Identity'
Reading value 'CurrentState' of registry key 'HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB4054590~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.1.2072'
Unable to read registry value
Not setting value for property 'DotNetFull_Win10AX86Identity'
Reading value 'CurrentState' of registry key 'HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB4054590~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.1.2072'
Unable to read registry value
Not setting value for property 'DotNetFull_Win10AX64Identity'
Reading value 'CurrentState' of registry key 'HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB4073120~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.1.2072'
Unable to read registry value
Not setting value for property 'DotNetFull_Win10BX86Identity'
Reading value 'CurrentState' of registry key 'HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB4073120~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.1.2072'
Unable to read registry value
Not setting value for property 'DotNetFull_Win10BX64Identity'
The following properties have been set for package 'Microsoft .NET Framework 4.7.2 (x86 and x64)':
Property: [DotNetFull_OSIntegrated] = 1 {int}
Property: [DotNetFull_Release] = 528040 {int}
Running checks for command 'DotNetFX472\NDP472-KB4054530-x86-x64-AllOS-ENU.exe'
Result of running operator 'ValueEqualTo' on property 'InstallMode' and value 'HomeSite': true
Result of checks for command 'DotNetFX472\NDP472-KB4054530-x86-x64-AllOS-ENU.exe' is 'Bypass'
Running checks for command 'DotNetFX472\NDP472-KB4054531-Web.exe'
Result of running operator 'ValueNotEqualTo' on property 'InstallMode' and value 'HomeSite': false
Result of running operator 'ValueGreaterThan' on property 'DotNetFull_Release' and value '461808': true
Result of checks for command 'DotNetFX472\NDP472-KB4054531-Web.exe' is 'Bypass'
'Microsoft .NET Framework 4.7.2 (x86 and x64)' RunCheck result: No Install Needed
Launching Application.
Error: Unable to locate application file 'Setup.msi'.
thím có bị cái bản setup báo lỗi này ko
Bản cài đó mình làm cho vui thôi bác sài bản trong phần debu
Quote:
Originally Posted by restore View Post
Code:
The following properties have been set:
Property: [AdminUser] = true {boolean}
Property: [InstallMode] = HomeSite {string}
Property: [NTProductType] = 1 {int}
Property: [ProcessorArchitecture] = AMD64 {string}
Property: [VersionNT] = 10.0.0 {version}
Running checks for package 'Microsoft .NET Framework 4.7.2 (x86 and x64)', phase BuildList
Reading value 'Release' of registry key 'HKLM\Software\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v4\Full'
Read integer value 528040
Setting value '528040 {int}' for property 'DotNetFull_Release'
Reading value 'v4' of registry key 'HKLM\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\OS Integration'
Read integer value 1
Setting value '1 {int}' for property 'DotNetFull_OSIntegrated'
Reading value 'ThisVersionInstalled' of registry key 'HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4.7.2\KB4087364'
Unable to read registry value
Not setting value for property 'DotNetFull_MSPDetection'
Reading value 'CurrentState' of registry key 'HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB4054542~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.1.2142'
Unable to read registry value
Not setting value for property 'DotNetFull_Win8X86Identity'
Reading value 'CurrentState' of registry key 'HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB4054542~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.1.2142'
Unable to read registry value
Not setting value for property 'DotNetFull_Win8X64Identity'
Reading value 'CurrentState' of registry key 'HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB4054566~31bf3856ad364e35~amd64~~6.3.1.2145'
Unable to read registry value
Not setting value for property 'DotNetFull_Win81X86Identity'
Reading value 'CurrentState' of registry key 'HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB4054566~31bf3856ad364e35~x86~~6.3.1.2145'
Unable to read registry value
Not setting value for property 'DotNetFull_Win81X64Identity'
Reading value 'CurrentState' of registry key 'HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB4054590~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.1.2072'
Unable to read registry value
Not setting value for property 'DotNetFull_Win10AX86Identity'
Reading value 'CurrentState' of registry key 'HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB4054590~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.1.2072'
Unable to read registry value
Not setting value for property 'DotNetFull_Win10AX64Identity'
Reading value 'CurrentState' of registry key 'HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB4073120~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.1.2072'
Unable to read registry value
Not setting value for property 'DotNetFull_Win10BX86Identity'
Reading value 'CurrentState' of registry key 'HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB4073120~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.1.2072'
Unable to read registry value
Not setting value for property 'DotNetFull_Win10BX64Identity'
The following properties have been set for package 'Microsoft .NET Framework 4.7.2 (x86 and x64)':
Property: [DotNetFull_OSIntegrated] = 1 {int}
Property: [DotNetFull_Release] = 528040 {int}
Running checks for command 'DotNetFX472\NDP472-KB4054530-x86-x64-AllOS-ENU.exe'
Result of running operator 'ValueEqualTo' on property 'InstallMode' and value 'HomeSite': true
Result of checks for command 'DotNetFX472\NDP472-KB4054530-x86-x64-AllOS-ENU.exe' is 'Bypass'
Running checks for command 'DotNetFX472\NDP472-KB4054531-Web.exe'
Result of running operator 'ValueNotEqualTo' on property 'InstallMode' and value 'HomeSite': false
Result of running operator 'ValueGreaterThan' on property 'DotNetFull_Release' and value '461808': true
Result of checks for command 'DotNetFX472\NDP472-KB4054531-Web.exe' is 'Bypass'
'Microsoft .NET Framework 4.7.2 (x86 and x64)' RunCheck result: No Install Needed
Launching Application.
Error: Unable to locate application file 'Setup.msi'.
thím có bị cái bản setup báo lỗi này ko
Bản cài đó mình làm cho vui thôi bác sài bản trong phần debug ấy
Reply With Quote
  #26  
Old 10-04-2020, 04:18
restore restore is offline
Junior Member
Join Date: 08-2007
Posts: 23
Re: ESP8266 Hardware Monitor

có bộ của ông này đang chạy serial. bác bếch về thêm cho nó chạy lên webserver được không ?
https://drive.google.com/drive/folde...XYyU0MzMHZ6eDg


Reply With Quote
  #27  
Old 10-04-2020, 18:00
Zeenguyen Zeenguyen is offline
Member
Join Date: 02-2014
Posts: 46
Re: ESP8266 Hardware Monitor

Quote:
Originally Posted by restore View Post
có bộ của ông này đang chạy serial. bác bếch về thêm cho nó chạy lên webserver được không ?
https://drive.google.com/drive/folde...XYyU0MzMHZ6eDg


Nó chạy dc chứ chỉ khác cách gửi nhận dữ liệu thôi, sửa lại trên bản sử dụng lcd 1306 của mình, thay phần nhận dữ liệu của mình vào phân nhận dữ liệu của ông đó là chạy ngay ah
Reply With Quote
  #28  
Old 17-04-2020, 07:24
telecoms telecoms is offline
Senior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 222
Re: ESP8266 Hardware Monitor

hóng update bản mega bác ơi
Reply With Quote
  #29  
Old 09-05-2020, 18:45
coikutebmt's Avatar
coikutebmt coikutebmt is offline
Đã tốn tiền
Join Date: 11-2010
Location: Nhà không số , Phố không tên
Posts: 649
Re: ESP8266 Hardware Monitor

chán cái này thì nhảy qua cái này chơi cũng được
https://github.com/Qrome/Pi-hole-Monitor
__________________
Nắng có gay gắt, thì mưa mới nồng nàn.

Last edited by coikutebmt; 09-05-2020 at 18:48.
Reply With Quote
  #30  
Old 11-05-2020, 14:37
coikutebmt's Avatar
coikutebmt coikutebmt is offline
Đã tốn tiền
Join Date: 11-2010
Location: Nhà không số , Phố không tên
Posts: 649
Re: ESP8266 Hardware Monitor

đã nạp code, config xong , giờ chờ con màn oled về lắp ghép nữa là xong
__________________
Nắng có gay gắt, thì mưa mới nồng nàn.
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 12:15.