Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 25-02-2020, 16:08
monkey11178's Avatar
monkey11178 monkey11178 is offline
Member
Join Date: 03-2012
Posts: 37
Từ 25/02/2020, miễn lệ phí môn bài năm đầu với doanh nghiệp thành lập mới

Hôm nay, ngày 25/02/2020, Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài chính thức có hiệu lực thi hành.

Theo đó, bổ sung đối tượng được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ 01/01 đến 31/12), cụ thể:

- Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới);

- Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh;

- Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của 02 đối tượng trên thành lập trong thời gian được miễn lệ phí môn bài.

Ngoài ra, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập cũng được miễn lệ phí môn bài theo Nghị định này.

(Theo thuvienphapluat)

Toàn văn Nghị định 22/2020/NĐ-CP:
Quote:
drive.../file/d/1bSdoKn15HS1zAzyeSK1z_MKQrHZQWc2b/view?usp=sharing
__________________
It doesn't matter if it's a relationship, a lifestyle or a job, if it doesn't make you happy, let it go.
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 03:57.