Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 23-02-2020, 14:45
comorcanh comorcanh is offline
Junior Member
Join Date: 04-2016
Posts: 8
Ngân hàng SCB sắp đi rồi ông giáo ạ

(VNF) - Mặc dù là ngân hàng tư nhân có quy mô lớn nhất Việt Nam xét về tổng tài sản nhưng theo báo cáo tài chính vừa công bố, lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) chỉ đạt 174 tỷ đồng, tương đương ROA (tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản) chỉ 0,03%. Năm 2019, nợ xấu nội bảng và nợ xấu ngoại bảng tại VAMC của SCB đều tăng cả về quy mô lẫn tỷ lệ.
Gánh nặng về chi phí huy động đối với SCB vẫn rất lớn. Năm 2019, bất chấp mảng tín dụng đem về tới 39.581 tỷ đồng thu nhập lãi nhưng do chi phí huy động quá lớn, thu nhập lãi thuần của ngân hàng này chỉ đạt 4.029 tỷ đồng - tương đương thu nhập lãi thuần của một ngân hàng cỡ trung.

Dù vậy, mức này vẫn là đáng khích lệ khi tăng 39% so với năm 2018.

Với các hoạt động phi tín dụng, mảng dịch vụ ghi nhận tăng trưởng tốt trong năm 2019 với mức tăng trên 30% về lãi thuần, đạt gần 1.694 tỷ đồng. Trong khi đó, mảng mua bán chứng khoán đầu tư đem về 453 tỷ đồng lãi thuần, tăng trưởng 7,1%.

Các hoạt động khác đem về 1.150 tỷ đồng lãi thuần, giảm 39%.

Các mảng ngoại hối hay mua bán chứng khoán đầu tư đem về lãi thuần không đáng kể.

Tựu trung chốt năm 2019, tổng thu nhập hoạt động thuần của SCB ở mức 7.403 tỷ đồng, tăng 13,4% so với năm 2018. Sau khi trừ đi chi phí hoạt động, lợi nhuận trước dự phòng còn 2.595 tỷ đồng.

Do lượng nợ xấu tồn đọng còn rất lớn nên SCB tiếp tục phải dành tới trên 90% lợi nhuận để trích lập dự phòng, khiến lợi nhuận sau dự phòng (trước thuế) năm 2019 chỉ còn 224 tỷ đồng. Sau khi trừ thuế còn lại 174 tỷ đồng.

Năm 2018, tình hình cũng tương tự khi SCB dành ra trên 90% lợi nhuận để trích lập dự phòng. Lợi nhuận sau thuế ở mức 176 tỷ đồng.

Về nợ xấu, số liệu cho thấy những tín hiệu khá xấu khi cả nợ xấu nội bảng và nợ xấu ngoại bảng tại VAMC đều tăng cả về quy mô lẫn tỷ lệ.

Cụ thể, cuối năm 2019, nợ xấu nội bảng của SCB ở mức 1.644 tỷ đồng, tăng 30% sau một năm. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng theo đó tăng từ 0,42% lên 0,49%.

Đáng chú ý, nợ xấu ngoại bảng tại VAMC (hay nợ chưa dự phòng tại VAMC) của SCB tăng năm thứ 3 liên tiếp, lên mức 24.844 tỷ đồng.

Nếu tính cả nợ xấu nội bảng và nợ xấu ngoại bảng tại VAMC, tỷ lệ nợ xấu của SCB ở mức 7,38% chốt năm 2019, tăng so với mức 7,15% thời điểm một năm trước đó.

Một tín hiệu cũng không mấy tích cực nữa là lãi dự thu cũng như các khoản phải thu của SCB tiếp tục tăng trong năm 2019.

Lãi dự thu cuối năm 2019 ở mức 52.913 tỷ đồng, tăng 10% sau một năm và cao nhất trong hệ thống ngân hàng thương mại xét về quy mô. Còn các khoản phải thu lên đến 80.911 tỷ đồng, tăng tới 30%, cũng cao nhất trong hệ thống ngân hàng.

Lãi dự thu rất cao như trường hợp của SCB tiềm ẩn áp lực thoái lãi dự thu rất lớn. Trong khi các khoản phải thu quy mô lớn phần nào phản ánh chất lượng tài sản không được tích cực.

Tính đến hết năm 2019, tổng tài sản của SCB ở mức 567.894 tỷ đồng, tăng 11,6% so với hồi đầu năm. Dư nợ cho vay đạt 333.878 tỷ đồng, tăng 10,6%. Tiền gửi khách hàng ở mức 438.287 tỷ đồng, tăng 13,9%.

Sent from Sony XZ1 using vozFApp
Reply With Quote
  #2  
Old 23-02-2020, 14:49
nvsaygg's Avatar
nvsaygg nvsaygg is offline
Senior Member
Join Date: 02-2013
Posts: 3,364
Re: Ngân hàng SCB sắp đi rồi ông giáo ạ

Quote:
Originally Posted by comorcanh View Post
(VNF) - Mặc dù là ngân hàng tư nhân có quy mô lớn nhất Việt Nam xét về tổng tài sản nhưng theo báo cáo tài chính vừa công bố, lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) chỉ đạt 174 tỷ đồng, tương đương ROA (tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản) chỉ 0,03%. Năm 2019, nợ xấu nội bảng và nợ xấu ngoại bảng tại VAMC của SCB đều tăng cả về quy mô lẫn tỷ lệ.
Gánh nặng về chi phí huy động đối với SCB vẫn rất lớn. Năm 2019, bất chấp mảng tín dụng đem về tới 39.581 tỷ đồng thu nhập lãi nhưng do chi phí huy động quá lớn, thu nhập lãi thuần của ngân hàng này chỉ đạt 4.029 tỷ đồng - tương đương thu nhập lãi thuần của một ngân hàng cỡ trung.

Dù vậy, mức này vẫn là đáng khích lệ khi tăng 39% so với năm 2018.

Với các hoạt động phi tín dụng, mảng dịch vụ ghi nhận tăng trưởng tốt trong năm 2019 với mức tăng trên 30% về lãi thuần, đạt gần 1.694 tỷ đồng. Trong khi đó, mảng mua bán chứng khoán đầu tư đem về 453 tỷ đồng lãi thuần, tăng trưởng 7,1%.

Các hoạt động khác đem về 1.150 tỷ đồng lãi thuần, giảm 39%.

Các mảng ngoại hối hay mua bán chứng khoán đầu tư đem về lãi thuần không đáng kể.

Tựu trung chốt năm 2019, tổng thu nhập hoạt động thuần của SCB ở mức 7.403 tỷ đồng, tăng 13,4% so với năm 2018. Sau khi trừ đi chi phí hoạt động, lợi nhuận trước dự phòng còn 2.595 tỷ đồng.

Do lượng nợ xấu tồn đọng còn rất lớn nên SCB tiếp tục phải dành tới trên 90% lợi nhuận để trích lập dự phòng, khiến lợi nhuận sau dự phòng (trước thuế) năm 2019 chỉ còn 224 tỷ đồng. Sau khi trừ thuế còn lại 174 tỷ đồng.

Năm 2018, tình hình cũng tương tự khi SCB dành ra trên 90% lợi nhuận để trích lập dự phòng. Lợi nhuận sau thuế ở mức 176 tỷ đồng.

Về nợ xấu, số liệu cho thấy những tín hiệu khá xấu khi cả nợ xấu nội bảng và nợ xấu ngoại bảng tại VAMC đều tăng cả về quy mô lẫn tỷ lệ.

Cụ thể, cuối năm 2019, nợ xấu nội bảng của SCB ở mức 1.644 tỷ đồng, tăng 30% sau một năm. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng theo đó tăng từ 0,42% lên 0,49%.

Đáng chú ý, nợ xấu ngoại bảng tại VAMC (hay nợ chưa dự phòng tại VAMC) của SCB tăng năm thứ 3 liên tiếp, lên mức 24.844 tỷ đồng.

Nếu tính cả nợ xấu nội bảng và nợ xấu ngoại bảng tại VAMC, tỷ lệ nợ xấu của SCB ở mức 7,38% chốt năm 2019, tăng so với mức 7,15% thời điểm một năm trước đó.

Một tín hiệu cũng không mấy tích cực nữa là lãi dự thu cũng như các khoản phải thu của SCB tiếp tục tăng trong năm 2019.

Lãi dự thu cuối năm 2019 ở mức 52.913 tỷ đồng, tăng 10% sau một năm và cao nhất trong hệ thống ngân hàng thương mại xét về quy mô. Còn các khoản phải thu lên đến 80.911 tỷ đồng, tăng tới 30%, cũng cao nhất trong hệ thống ngân hàng.

Lãi dự thu rất cao như trường hợp của SCB tiềm ẩn áp lực thoái lãi dự thu rất lớn. Trong khi các khoản phải thu quy mô lớn phần nào phản ánh chất lượng tài sản không được tích cực.

Tính đến hết năm 2019, tổng tài sản của SCB ở mức 567.894 tỷ đồng, tăng 11,6% so với hồi đầu năm. Dư nợ cho vay đạt 333.878 tỷ đồng, tăng 10,6%. Tiền gửi khách hàng ở mức 438.287 tỷ đồng, tăng 13,9%.

Sent from Sony XZ1 using vozFApp
nguồn đâu thế mike fence

via vozForums for iPhone
Reply With Quote
  #3  
Old 23-02-2020, 14:49
newdayvn newdayvn is offline
Đã tốn tiền
Join Date: 11-2007
Posts: 1,011
Re: Ngân hàng SCB sắp đi rồi ông giáo ạ

Đã có https://vietnamfinance.vn/scb-loi-nh...4224234930.htm
__________________
Quote:
Originally Posted by vuacanlong View Post
Đọc wiki thì thấy gián là côn trùng thích sống trong bóng tối, sợ ánh sáng. Mà hơn 1 tháng rồi có 1 con gián trong phòng mình. Nó cứ chạy lòng vòng ở giữa phòng, nơi có đèn sáng trưng
Quote:
Originally Posted by Michael Nyman View Post
Nó giác ngộ rồi đó
Reply With Quote
  #4  
Old 23-02-2020, 14:55
dunglambay dunglambay is offline
Senior Member
Join Date: 03-2010
Posts: 1,664
Re: Ngân hàng SCB sắp đi rồi ông giáo ạ

Đang gửi vài tỷ trong này, chưa đủ 13 tháng để dc hưởng lãi suất 8.6%, nó mà đi thì bên mua lại sẽ tính lãi ra sao

Gửi từ Xiaomi Redmi K20 Pro bằng vozFApp
__________________
Anime Minisize 848x480: https://app.box.com/s/vwtxc7h272tuxbf4iwmf
Reply With Quote
  #5  
Old 23-02-2020, 14:56
viettouch2 viettouch2 is offline
Senior Member
Join Date: 05-2012
Posts: 180
Re: Ngân hàng SCB sắp đi rồi ông giáo ạ

Cái ngân hàng này thấy nó chìm hỉm o thấy hoạt động mạnh gì cả

Mấy cái chi nhánh cũng khuất khuất nhìn o thấy rõ nhận diện thương hiệu kiểu như vpbank hay tpbank
Reply With Quote
  #6  
Old 23-02-2020, 14:57
pnh-llq pnh-llq is offline
Senior Member
Join Date: 11-2014
Posts: 116
Re: Ngân hàng SCB sắp đi rồi ông giáo ạ

Quote:
Originally Posted by dunglambay View Post
Đang gửi vài tỷ trong này, chưa đủ 13 tháng để dc hưởng lãi suất 8.6%, nó mà đi thì bên mua lại sẽ tính lãi ra sao

Gửi từ Xiaomi Redmi K20 Pro bằng vozFApp
Phá sản thì còn 75tr
Nên chia ra , đừng ham ls cao
Reply With Quote
  #7  
Old 23-02-2020, 15:00
asdf1234 asdf1234 is offline
Junior Member
Join Date: 08-2008
Posts: 26
Re: Ngân hàng SCB sắp đi rồi ông giáo ạ

Quote:
Originally Posted by viettouch2 View Post
Cái ngân hàng này thấy nó chìm hỉm o thấy hoạt động mạnh gì cả

Mấy cái chi nhánh cũng khuất khuất nhìn o thấy rõ nhận diện thương hiệu kiểu như vpbank hay tpbank
Rửa tiền
Reply With Quote
  #8  
Old 23-02-2020, 15:01
KingMGT's Avatar
KingMGT KingMGT is offline
Senior Member
Join Date: 05-2012
Location: Ho Chi Minh City
Posts: 374
Re: Ngân hàng SCB sắp đi rồi ông giáo ạ

Hôm qua cũng định gửi ở SCB nhưng nằm nghĩ mãi cuối cùng vát qua ACB gửi online cho chắc ăn
__________________
Cố gắng làm việc vì một tương lai tươi sáng ^^
Reply With Quote
  #9  
Old 23-02-2020, 15:02
cậu bé bút chì cậu bé bút chì is offline
Senior Member
Join Date: 12-2009
Posts: 3,248
Re: Ngân hàng SCB sắp đi rồi ông giáo ạ

Quote:
Originally Posted by dunglambay View Post
Đang gửi vài tỷ trong này, chưa đủ 13 tháng để dc hưởng lãi suất 8.6%, nó mà đi thì bên mua lại sẽ tính lãi ra sao

Gửi từ Xiaomi Redmi K20 Pro bằng vozFApp
Ngày xưa thì NH nào sắp đi NHNN sẽ mua lại còn bây giờ đừng hòng, luật phá sản có hiệu lực từ 2018, giờ nó tuyên bố phá sản thì mỗi ng đc nó bồi thường tối đa 75 hay 85 triệu thôi
__________________
Quote:
Originally Posted by thuythannd View Post
Tình hình có vẻ hơi căng
Xe đang thay nhớt thì văng mưa vào
Quote:
Originally Posted by Cho' View Post
Bồn chồn chẳng biết làm sao
Đành lên trên vốt post bài hỏi thăm
Reply With Quote
  #10  
Old 23-02-2020, 15:03
okaybn okaybn is offline
Senior Member
Join Date: 10-2011
Posts: 614
Re: Ngân hàng SCB sắp đi rồi ông giáo ạ

Quote:
Originally Posted by dunglambay View Post
Đang gửi vài tỷ trong này, chưa đủ 13 tháng để dc hưởng lãi suất 8.6%, nó mà đi thì bên mua lại sẽ tính lãi ra sao

Gửi từ Xiaomi Redmi K20 Pro bằng vozFApp
Cũng đang gửi gần tỷ trong này, nghe ghê v~, mà chưa ddue 6 tháng để rút non chứ. Kinh quá. Bên nào mua lại sẽ phải mua cả khoản nợ này là điều đương nhiên. Chỉ sợ tuyên bố phá sản thôi. Nhưng dù sao, sổ tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi là đối tượng được chi trả trc tiên.
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 05:36.