Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 03-02-2020, 23:17
longcoitk1997's Avatar
longcoitk1997 longcoitk1997 is offline
Senior Member
Join Date: 03-2015
Posts: 200
SIM TAM HOA- Vững như kiềng 3 chân!

Kinh doanh cốt chữ tín mà mình gọi điện khách tưởng sim rác nên không tin tưởng lắm! Để giải quyết vấn đề trên e gửi các bác lish SIM TAM HOA- KHẲNG ĐỊNH UY TÍN.
0814.395.888 = 8T
0832.803.999 = 8T
0826.758.999 = 8T
0837.201.999 = 8T
08.333.24888 = 8T
0824.102.999 = 8T
0858.712.999 = 8T
0857.310.999 = 8T
0855.180.888 = 8T
0834.702.888 = 8T
0836.075.999 = 8T
0837.327.888 = 7.5T
0853.563.888 = 7.5T
0842.086.999 = 7.5T
0824.980.999 = 7.5T
0814.812.999 = 7.5T
0845.082.999 = 7.5T
0814.029.888 = 7.5T
0814.091.888 = 7.5T
08468.73.888 = 7.5T
0814.857.888 = 7.5T
0825.419.888 = 7.5T
0826.419.888 = 7.5T
0847.719.888 = 7.5T
0812.429.888 = 7.5T
0854.821.888 = 7.5T
0819.094.999 = 7T
0847.237.888 = 7T
0846.237.888 = 7T
0854.923.999 = 7T
0814.756.888 = 7T
0835.927.888 = 7T
0844.792.888 = 7T
0846.091.888 = 7T
0847.025.888 = 7T
0859.805.888 = 7T
0844.265.999 = 7T
0842.48.7888 = 7T
0833.496.999 = 7T
0818.507.888 = 7T
0815.564.999 = 7T
0824.612.999 = 6.5T
0847.410.888 = 6.5T
0845.214.888 = 6.5T
0827.843.888 = 6.5T
0844.214.888 = 6.5T
0844.980.999 = 6.5T
0834.924.999 = 6.5T
0844.520.888 = 6.5T
0827.804.888 = 6.5T
0827.794.888 = 6.5T
0827.549.888 = 6.5T
0824.574.888 = 6.5T
0822.402.888 = 6.5T
0818.854.999 = 6.5T
0859.143.888 = 6.5T
0857.462.888 = 6.5T
0848.745.888 = 6.5T
0834.762.999 = 6.5T
0842.124.999 = 6.5T
0829.214.999 = 6.5T
0854.615.999 = 6.5T
0847.347.888 = 6.5T
0816.415.888 = 6.5T
0844.062.888 = 6.5T
0829.475.999 = 6.5T
0854.671.888 = 6.5T
0815.953.888 = 6.5T
0847.412.999 = 6.5T
0847.425.999 = 6.5T
0848.736.888 = 6.5T
0858.452.888 = 6.5T
0853.745.888 = 6.5T
0852.870.999 = 6.5T
0829.564.888 = 6.5T
0824.045.888 = 6.5T
0813.704.888 = 6.5T
0847.917.666 = 5.5T
0824.170.666 = 5.5T
0825.451.666 = 5.5T
0846.827.888 = 5T
0846.48.7888 = 5T
0886.971.777 = 4.2T
081.4568.333 = 4T
094.9897.333 = 3.5T
0888.571.333 = 3.5T
0919.571.222 = 3.5T
0886.857.222 = 3.2T
0828.861.333 = 3T
0842.597.555 = 3T
0886.452.333 = 3T
0886.547.333 = 3T
0823.296.555 = 3T
0827.196.555 = 3T
0888.297.222 = 3T
0949.587.222 = 3T
0888.794.222 = 3T
0945.742.333 = 3T
0888.146.222 = 3T
0843.897.555 = 2.8T
0845.897.555 = 2.8T
0846.897.555 = 2.8T
0847.716.555 = 2.8T
0849.016.555 = 2.8T
0843.957.555 = 2.8T
0842.957.555 = 2.8T
0845.783.555 = 2.8T
0843.783.555 = 2.8T
0847.163.555 = 2.8T
0847.963.555 = 2.8T
0847.813.555 = 2.8T
0847.512.555 = 2.8T
0846.732.555 = 2.8T
0847.182.555 = 2.8T
0847.382.555 = 2.8T
0842.782.555 = 2.8T
0847.692.555 = 2.8T
0842.897.555 = 2.8T
0847.697.555 = 2.8T
0843.697.555 = 2.8T
0842.697.555 = 2.8T
0847.597.555 = 2.8T
0847.397.555 = 2.8T
0845.397.555 = 2.8T
0843.397.555 = 2.8T
0842.397.555 = 2.8T
0847.297.555 = 2.8T
0846.297.555 = 2.8T
0845.297.555 = 2.8T
0847.197.555 = 2.8T
0845.197.555 = 2.8T
0842.197.555 = 2.8T
0845.738.555 = 2.8T
0842.738.555 = 2.8T
0847.718.555 = 2.8T
0843.718.555 = 2.8T
0842.718.555 = 2.8T
0847.429.555 = 2.8T
0849.029.555 = 2.8T
0847.029.555 = 2.8T
0847.219.555 = 2.8T
0847.319.555 = 2.8T
0847.019.555 = 2.8T
0854.947.555 = 2.8T
0839.064.555 = 2.8T
0817.749.555 = 2.8T
0814.749.555 = 2.8T
0812.149.555 = 2.8T
0814.709.555 = 2.8T
0814.048.555 = 2.8T
0817.497.555 = 2.8T
0814.397.555 = 2.8T
0814.967.555 = 2.8T
0824.517.555 = 2.8T
0824.794.555 = 2.8T
0823.584.555 = 2.8T
0824.527.555 = 2.8T
0823.674.555 = 2.8T
0823.574.555 = 2.8T
0823.104.555 = 2.8T
0823.749.555 = 2.8T
0822.749.555 = 2.8T
0823.549.555 = 2.8T
0828.349.555 = 2.8T
0825.349.555 = 2.8T
0826.149.555 = 2.8T
0825.149.555 = 2.8T
0823.149.555 = 2.8T
0827.049.555 = 2.8T
0824.594.555 = 2.8T
0824.194.555 = 2.8T
0824.094.555 = 2.8T
0824.384.555 = 2.8T
0824.084.555 = 2.8T
0824.674.555 = 2.8T
0819.264.555 = 2.8T
0817.064.555 = 2.8T
0814.064.555 = 2.8T
0816.749.555 = 2.8T
0812.749.555 = 2.8T
0815.649.555 = 2.8T
0813.649.555 = 2.8T
0812.649.555 = 2.8T
0817.549.555 = 2.8T
0813.549.555 = 2.8T
0812.549.555 = 2.8T
0819.349.555 = 2.8T
0817.249.555 = 2.8T
0813.249.555 = 2.8T
0819.049.555 = 2.8T
0814.049.555 = 2.8T
0817.409.555 = 2.8T
0816.409.555 = 2.8T
0814.409.555 = 2.8T
0888.417.222 = 2.8T
0946.673.222 = 2.8T
0941.396.222 = 2.8T
0945.419.222 = 2.8T
0817.472.555 = 2.5T
0834.923.555 = 2.5T
0839.172.555 = 2.5T
0837.723.555 = 2.5T
0837.791.555 = 2.5T
0837.182.555 = 2.5T
0854.590.555 = 2.5T
0854.591.555 = 2.5T
0854.013.555 = 2.5T
0854.593.555 = 2.5T
0856.459.777 = 2.5T
0846.605.777 = 2.5T
0843.715.777 = 2.5T
0842.069.777 = 2.5T
0826.489.777 = 2.5T
0827.450.777 = 2.5T
0846.950.777 = 2.5T
0843.760.777 = 2.5T
0848.703.777 = 2.5T
0847.950.777 = 2.5T
0846.740.777 = 2.5T
0854.703.777 = 2.5T
0842.950.777 = 2.5T
0843.750.777 = 2.5T
0846.590.777 = 2.5T
0845.713.777 = 2.5T
0886.526.111 = 2.5T
0886.310.222 = 2.5T
0886.075.222 = 2.5T
0886.173.222 = 2.5T
0886.531.222 = 2.5T
0886.271.222 = 2.5T
0886.243.222 = 2.5T
0886.170.222 = 2.5T
0886.657.222 = 2.5T
0886.315.222 = 2.5T
0888.248.111 = 2.5T
0886.854.222 = 2.5T
0824.596.555 = 2.5T
0853.596.555 = 2.5T
0825.796.555 = 2.5T
0823.796.555 = 2.5T
0888.593.111 = 2.5T
0888.193.111 = 2.5T
0886.893.000 = 2.5T
088.6839.000 = 2.5T
088.696.0111 = 2.5T
0886.784.222 = 2.5T
0946.274.222 = 2.5T
0948.904.222 = 2.5T
0914.439.111 = 2.5T
0888.947.222 = 2.5T
0949.815.222 = 2.5T
0886.873.111 = 2.2T
0886.195.111 = 2.2T
088.6265.111 = 2.2T

Đã chọn đầu đẹp đít đẹp cho các bác rồi ạ. VOZER CÓ GIẢM GIÁ! ~5%
Có đăng ký chính chủ.
Có giao sim toàn quốc.
Các bác liên hệ e số
08.14.14.14.94 ạ
CALL/ZALO/SMS đều được.
__________________
https://shopee.vn/phukiendt_pc
Reply With Quote
  #2  
Old 03-02-2020, 23:19
HaruPi HaruPi is offline
Junior Member
Join Date: 11-2010
Posts: 5
Re: SIM TAM HOA- Vững như kiềng 3 chân!

0888.193.111 xin giá đẹp ib bác ơi.
Reply With Quote
  #3  
Old 03-02-2020, 23:24
bepxinhnhuy bepxinhnhuy is offline
Member
Join Date: 04-2016
Posts: 42
Re: SIM TAM HOA- Vững như kiềng 3 chân!

Đã inbox zalo ...

Gửi từ Samsung SM-T585 bằng vozFApp
Reply With Quote
  #4  
Old 05-02-2020, 07:54
longcoitk1997's Avatar
longcoitk1997 longcoitk1997 is offline
Senior Member
Join Date: 03-2015
Posts: 200
Re: SIM TAM HOA- Vững như kiềng 3 chân!

Quote:
Originally Posted by bepxinhnhuy View Post
Đã inbox zalo ...

Gửi từ Samsung SM-T585 bằng vozFApp
Dạ thym e rep rồi ạ

Gửi từ Sony SO-01H bằng vozFApp
__________________
https://shopee.vn/phukiendt_pc
Reply With Quote
  #5  
Old 06-02-2020, 08:00
longcoitk1997's Avatar
longcoitk1997 longcoitk1997 is offline
Senior Member
Join Date: 03-2015
Posts: 200
Re: SIM TAM HOA- Vững như kiềng 3 chân!

up lên nào. Đây là lish sim có chọn lọc trước. Bác nào cần lish sim tam hoa giá rẻ ~ 1tr thì ới e gửi và chọn nhé.
__________________
https://shopee.vn/phukiendt_pc
Reply With Quote
  #6  
Old 11-02-2020, 07:30
longcoitk1997's Avatar
longcoitk1997 longcoitk1997 is offline
Senior Member
Join Date: 03-2015
Posts: 200
Re: SIM TAM HOA- Vững như kiềng 3 chân!

up lên nao...............
__________________
https://shopee.vn/phukiendt_pc
Reply With Quote
  #7  
Old 12-02-2020, 18:56
longcoitk1997's Avatar
longcoitk1997 longcoitk1997 is offline
Senior Member
Join Date: 03-2015
Posts: 200
Re: SIM TAM HOA- Vững như kiềng 3 chân!

up lên cho các bác kinh doanh ạ.
__________________
https://shopee.vn/phukiendt_pc
Reply With Quote
  #8  
Old 16-02-2020, 19:04
longcoitk1997's Avatar
longcoitk1997 longcoitk1997 is offline
Senior Member
Join Date: 03-2015
Posts: 200
Re: SIM TAM HOA- Vững như kiềng 3 chân!

up leen nao...................
__________________
https://shopee.vn/phukiendt_pc
Reply With Quote
  #9  
Old 25-02-2020, 17:32
longcoitk1997's Avatar
longcoitk1997 longcoitk1997 is offline
Senior Member
Join Date: 03-2015
Posts: 200
Re: SIM TAM HOA- Vững như kiềng 3 chân!

UP lên nào các bác ^^
__________________
https://shopee.vn/phukiendt_pc
Reply With Quote
  #10  
Old 09-03-2020, 01:01
longcoitk1997's Avatar
longcoitk1997 longcoitk1997 is offline
Senior Member
Join Date: 03-2015
Posts: 200
Re: SIM TAM HOA- Vững như kiềng 3 chân!

Uppppppppppppppppppp

Gửi từ Sony SO-01H bằng vozFApp
__________________
https://shopee.vn/phukiendt_pc
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 22:57.