Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 06-12-2019, 07:32
SALE HDD GOOD's Avatar
SALE HDD GOOD SALE HDD GOOD is offline
Junior Member
Join Date: 02-2015
Posts: 23
Bán vài pé HDD từ 1TB đến 10TB.

Thanh lý HDD 1TB đến 12TB:

HDD 4TB hiệu Seagate model SKY (new siêu), BH ở Seagate 29/5/2022. Giá ra đi: 1850K (Xin đừng fix dưới mọi hình thức).


HDD 4TB hiệu WD model Purple (new siêu), BH ở WD 29/5/2022. Giá ra đi: QUÁ NHANH VÀ QUÁ LẸ (Xin đừng fix dưới mọi hình thức).


HDD 2TB hiệu WD model Green, hết BH ở WD. Bao test bad 1 tuần (không BH cháy nổ rơi rớt, móp méo, kêu cơ, v.v... Giá ra đi: RA ĐI QUÁ NHANH VÀ QUÁ LẸ (Xin đừng fix dưới mọi hình thức).

HDD 3TB hiệu WD model Purple, hết BH ở WD. Bao test bad 1 tuần (không BH cháy nổ rơi rớt, móp méo, kêu cơ, v.v... Giá ra đi: RA ĐI QUÁ NHANH VÀ QUÁ LẸ (Xin đừng fix dưới mọi hình thức).

HDD 4TB hiệu WD model Purple (new siêu), BH ở WD 29/5/2022. Giá ra đi: 1850K (Xin đừng fix dưới mọi hình thức).


HDD 1TB hiệu Seagate model Bara, BH ở Seagate 3/2020. Giá ra đi: QUÁ NHANH VÀ QUÁ LẸ THEO BÁC Q.8 (Xin đừng fix dưới mọi hình thức).


HDD 3TB hiệu Seagate model Desktop, hết BH ở Seagate. Bao test bad 1 tuần (không BH cháy nổ rơi rớt, móp méo, kêu cơ, v.v... Giá ra đi: QUÁ NHANH VÀ QUÁ LẸ THEO BÁC Q.8 (Xin đừng fix dưới mọi hình thức).


HDD 4TB hiệu WD model Gold và Black, BH ở WD 12/2022. Quá nhanh và quá lẹ (Xin đừng fix dưới mọi hình thức).


HDD 2TB hiệu Seagate model SKY, BH ở Seagate 9/2022. Quá nhanh và quá lẹ (Xin đừng fix dưới mọi hình thức).


HDD 2TB hiệu Seagate model Baracuda, BH ở Seagate 3/2020. Quá nhanh và quá lẹ (Xin đừng fix dưới mọi hình thức).

HDD 3TB hiệu WD model Pruple, Blue, BH ở WD 11/2020. Quá nhanh và quá lẹ (Xin đừng fix dưới mọi hình thức).


HDD 4TB hiệu Toshiba, chuyên NAS, New, nguyên siêu, BH ở AMC 10/2022. Quá nhanh và quá lẹ (Xin đừng fix dưới mọi hình thức).

CÒN TIẾP XIN UP TỪ TỪ TIẾP.....

LH: 0915937659 (Zalo or Viber)
Home: 474/2 Hương Lộ 2 Cách Đầm Sen 3Km (Free ship nếu tiện đường)


Box 3TB model My Could (Dữ liệu đám mây)hãng WD, BH 03 tại nhà phân phối AMC và hãng WD. Box full box new siêu. Giá:QUÁ NHANH VÀ QUÁ LẸ THEO ANH ĐẸP ZAI Q.5 (Xin đừng fix dưới mọi hình thức).

Box HDD 8TB hiệu Seagate New, nguyên siêu, BH ở Seagate 4/2020. Giá:QUÁ NHANH VÀ QUÁ LẸ THEO ANH ĐẸP ZAI BIÊN HOÀ (Xin đừng fix dưới mọi hình thức).

HDD 10TB hiệu Seagate New, nguyên siêu, BH ở Seagate 10/2024. Giá:QUÁ NHANH VÀ QUÁ LẸ THEO BÁC VIP. (Xin đừng fix dưới mọi hình thức).

HDD 2TB hiệu WD model SE (model server trâu bò) New, nguyên siêu, BH ở WD 1/2020. Giá: QUÁ NHANH VÀ QUÁ LẸ THEO BẠN Ở ĐỒNG NAI. (Xin đừng fix dưới mọi hình thức).
__________________
Phong độ là nhất thời.ĐẲNG CẤP MỚI LÀ MÃI MÃI.
- Chuyên bán HDD (ổ cứng) đủ loại đủ dung lượng giá SALE OFF -
LH: 0915937659 (Zalo or Viber)

Last edited by SALE HDD GOOD; 19-02-2020 at 16:24.
Reply With Quote
  #2  
Old 07-12-2019, 07:56
SALE HDD GOOD's Avatar
SALE HDD GOOD SALE HDD GOOD is offline
Junior Member
Join Date: 02-2015
Posts: 23
Re: Bán vài pé HDD từ 1TB đến 10TB.

PHONG ĐỘ LÀ NHẤT THỜI - ĐẲNG CẤP MỚI LÀ MÃI MÃI

LH: 0915937659 (Zalo or Viber)
__________________
Phong độ là nhất thời.ĐẲNG CẤP MỚI LÀ MÃI MÃI.
- Chuyên bán HDD (ổ cứng) đủ loại đủ dung lượng giá SALE OFF -
LH: 0915937659 (Zalo or Viber)
Reply With Quote
  #3  
Old 08-12-2019, 09:12
SALE HDD GOOD's Avatar
SALE HDD GOOD SALE HDD GOOD is offline
Junior Member
Join Date: 02-2015
Posts: 23
Re: Bán vài pé HDD từ 1TB đến 10TB.

PHONG ĐỘ LÀ NHẤT THỜI - ĐẲNG CẤP MỚI LÀ MÃI MÃI

LH: 0915937659 (Zalo or Viber)
__________________
Phong độ là nhất thời.ĐẲNG CẤP MỚI LÀ MÃI MÃI.
- Chuyên bán HDD (ổ cứng) đủ loại đủ dung lượng giá SALE OFF -
LH: 0915937659 (Zalo or Viber)
Reply With Quote
  #4  
Old 08-12-2019, 17:24
SALE HDD GOOD's Avatar
SALE HDD GOOD SALE HDD GOOD is offline
Junior Member
Join Date: 02-2015
Posts: 23
Re: Bán vài pé HDD từ 1TB đến 10TB.

PHONG ĐỘ LÀ NHẤT THỜI - ĐẲNG CẤP MỚI LÀ MÃI MÃI

LH: 0915937659 (Zalo or Viber)
__________________
Phong độ là nhất thời.ĐẲNG CẤP MỚI LÀ MÃI MÃI.
- Chuyên bán HDD (ổ cứng) đủ loại đủ dung lượng giá SALE OFF -
LH: 0915937659 (Zalo or Viber)
Reply With Quote
  #5  
Old 09-12-2019, 06:25
SALE HDD GOOD's Avatar
SALE HDD GOOD SALE HDD GOOD is offline
Junior Member
Join Date: 02-2015
Posts: 23
Re: Bán vài pé HDD từ 1TB đến 10TB.

PHONG ĐỘ LÀ NHẤT THỜI - ĐẲNG CẤP MỚI LÀ MÃI MÃI

LH: 0915937659 (Zalo or Viber)
__________________
Phong độ là nhất thời.ĐẲNG CẤP MỚI LÀ MÃI MÃI.
- Chuyên bán HDD (ổ cứng) đủ loại đủ dung lượng giá SALE OFF -
LH: 0915937659 (Zalo or Viber)
Reply With Quote
  #6  
Old 09-12-2019, 14:46
SALE HDD GOOD's Avatar
SALE HDD GOOD SALE HDD GOOD is offline
Junior Member
Join Date: 02-2015
Posts: 23
Re: Bán vài pé HDD từ 1TB đến 10TB.

PHONG ĐỘ LÀ NHẤT THỜI - ĐẲNG CẤP MỚI LÀ MÃI MÃI

LH: 0915937659 (Zalo or Viber)
__________________
Phong độ là nhất thời.ĐẲNG CẤP MỚI LÀ MÃI MÃI.
- Chuyên bán HDD (ổ cứng) đủ loại đủ dung lượng giá SALE OFF -
LH: 0915937659 (Zalo or Viber)
Reply With Quote
  #7  
Old 10-12-2019, 06:11
SALE HDD GOOD's Avatar
SALE HDD GOOD SALE HDD GOOD is offline
Junior Member
Join Date: 02-2015
Posts: 23
Re: Bán vài pé HDD từ 1TB đến 10TB.

PHONG ĐỘ LÀ NHẤT THỜI - ĐẲNG CẤP MỚI LÀ MÃI MÃI

LH: 0915937659 (Zalo or Viber)
__________________
Phong độ là nhất thời.ĐẲNG CẤP MỚI LÀ MÃI MÃI.
- Chuyên bán HDD (ổ cứng) đủ loại đủ dung lượng giá SALE OFF -
LH: 0915937659 (Zalo or Viber)
Reply With Quote
  #8  
Old 10-12-2019, 18:07
SALE HDD GOOD's Avatar
SALE HDD GOOD SALE HDD GOOD is offline
Junior Member
Join Date: 02-2015
Posts: 23
Re: Bán vài pé HDD từ 1TB đến 10TB.

PHONG ĐỘ LÀ NHẤT THỜI - ĐẲNG CẤP MỚI LÀ MÃI MÃI

LH: 0915937659 (Zalo or Viber)
__________________
Phong độ là nhất thời.ĐẲNG CẤP MỚI LÀ MÃI MÃI.
- Chuyên bán HDD (ổ cứng) đủ loại đủ dung lượng giá SALE OFF -
LH: 0915937659 (Zalo or Viber)
Reply With Quote
  #9  
Old 11-12-2019, 07:36
SALE HDD GOOD's Avatar
SALE HDD GOOD SALE HDD GOOD is offline
Junior Member
Join Date: 02-2015
Posts: 23
Re: Bán vài pé HDD từ 1TB đến 10TB.

PHONG ĐỘ LÀ NHẤT THỜI - ĐẲNG CẤP MỚI LÀ MÃI MÃI

LH: 0915937659 (Zalo or Viber)
__________________
Phong độ là nhất thời.ĐẲNG CẤP MỚI LÀ MÃI MÃI.
- Chuyên bán HDD (ổ cứng) đủ loại đủ dung lượng giá SALE OFF -
LH: 0915937659 (Zalo or Viber)
Reply With Quote
  #10  
Old 11-12-2019, 16:54
SALE HDD GOOD's Avatar
SALE HDD GOOD SALE HDD GOOD is offline
Junior Member
Join Date: 02-2015
Posts: 23
Re: Bán vài pé HDD từ 1TB đến 10TB.

PHONG ĐỘ LÀ NHẤT THỜI - ĐẲNG CẤP MỚI LÀ MÃI MÃI

LH: 0915937659 (Zalo or Viber)
__________________
Phong độ là nhất thời.ĐẲNG CẤP MỚI LÀ MÃI MÃI.
- Chuyên bán HDD (ổ cứng) đủ loại đủ dung lượng giá SALE OFF -
LH: 0915937659 (Zalo or Viber)
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 18:34.