Reply
 
Thread Tools
  #21  
Old 17-01-2020, 23:15
caubemayman caubemayman is offline
Junior Member
Join Date: 03-2015
Posts: 10
Re: Thiết nghĩ: nhà cầm quyền VOZ nên kiếm thêm tiền trà nước

Quote:
Originally Posted by Độc Cô Cầu Bại View Post

Tư tưởng nào bị ép ở đây! Bạn có thể có tư tưởng khác và đi truyền bá tư tưởng đó, nhưng không dùng bạo lực và kích động là được!
Tôi có dùng bạo lực và kích động bao giờ. Chỉ nói vài câu như là cơm sường này fake quá, bọn bán cơm sường láo toét này nọ là chúng khóa mõm ngay.

Tôi giờ cũng phải ráng giữ mồm giữ miệng để khỏi bị ban nick, vì như vị lãnh tụ Vít Ta Lin nói, léng phéng phải lên phường và nộp phạt nên bọn lãnh đạo voz cực chẳng đã mới xóa bài ban nick anh em. Trừ vài trường hợp tư thù cá nhân, nhưng con số rất nhỏ.

Chứ tôi thấy nhà cầm quyền VOZ cũng thoáng và yêu nước thương dân, chứ không bố láo hay dictatorship như đa số các quốc gia khác như wtt,tt,otoshit
Reply With Quote
  #22  
Old 18-01-2020, 17:55
dktemp2010 dktemp2010 is offline
Junior Member
Join Date: 04-2011
Posts: 20
Re: Thiết nghĩ: nhà cầm quyền VOZ nên kiếm thêm tiền trà nước

Tiền qc banner đó
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 09:45.