Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 10-12-2019, 23:26
vanhai493 vanhai493 is offline
Junior Member
Join Date: 08-2011
Posts: 27
mong mod cho cháu nhỏ này ở nhà học bài

nay ngồi vào thì thấy có cháu bé này manh động quá. các mod xem xét nhắc nhở hoặc có hình thức nào đó cho cháu này đỡ hổ báo hơn!

link nick forums.voz.vn/member.php?u=1463023

bài post prnt.sc/q8wswp
forums.voz.vn/showthread.php?t=7680536

ps: chưa đủ pót nên k gửi link dc.
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 02:19.