Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 19-11-2019, 08:39
Minh.Minh Minh.Minh is offline
Senior Member
Join Date: 01-2014
Posts: 102
Quy luật chung của vũ trụ

1.
Khi tìm hiểu về số nguyên tố nhiều bạn nghĩ các số này không liên quan gì với nhau nhưng thực ra nó lại liên kết với nhau bởi một quy luật , một bảng số :
1 7 11 13 17 19 23 29
31 37 41 43 47 49 53 59
61 67 71 73 77 79 83 89
91 97 101 103 107 109 113 119
121 127 131 133 137 139 143 149
151 157 161 163 167 169 173 179
181 187 191 193 197 199 203 209
211 217 221 223 227 229 233 239
241 247 251 253 257 259 263 269
.....
Ta thấy đây là một bảng số gồm số nguyên tố và tích của chúng , không có số nguyên tố hoặc tích của số nguyên tố nào nằm ngoài bảng này.
Cách xây dựng xuất phát chỉ có 8 số
1 7 11 13 17 19 23 29
+30 30 30 30 30 30 30 30
+30 30 30 30 30 30 30 30
................
Thậm chí chỉ có 4 số
1 7 11 13 (30-13) (30-11) (30-7) (30-1)
+30 30 30 30 30 30 30 30
+30 30 30 30 30 30 30 30
.......
Hoặc 1 + (6 + 4 + 2 + 4 + 2 + 4 + 6 + 2 ) + (6 + 4 + 2 + 4 + 2 + 4 + 6 + 2 ) + .....
Chu kỳ 24
Những con số chính trong bảng là: : 1 4 12 24 30
1 là con số khởi đầu, 4 là xuất phát từ 4 số , 12 là nửa chu kỳ, 24 là cả chu kỳ, 30 thì là để phát triển tiếp 4 số ban đầu thì cộng 30 hoặc 30 trừ đi 4 số ban đầu.
Còn 1 4 12 24 30 thì ý nghĩa của nó là thời gian trái đất: 1 năm có ~ 4 mùa , 1 năm có ~ 12 tháng , 1 tháng trung bình ~ 30 ngày, 1 ngày có ~ 24 giờ,
Bảng này là bảng số nguyên tố và tích của chúng. Ý nghĩa của bảng: Số nguyên tố bắt đầu từ 1 là khởi điểm của bảng số , mỗi số nguyên tố chỉ chia cho 1 và chính nó nên mỗi số nguyên tố là duy nhất, có vô hạn số nguyên tố nhưng các số nguyên tố có liên kết với nhau, mỗi số nguyên tố như là một điểm rẽ nhánh trong cái cây tỏa ra phát triển đến vô tận của bảng số bắt đầu từ 1 như cây sự sống hay vũ trụ.... tất cả xuất phát từ 1 điểm. Suy ra có thể có vô hạn các vũ trụ hay sinh vật sống không giống nhau tuy nhiên về tổng thể mỗi sinh vật sống hay tất cả các vũ trụ đều liên kết với nhau và tất cả đều xuất phát từ 1 điểm.

2.
Về hình học chắc nhiều bạn đã biết đến định lý pitago :"Trong một tam giác vuông, bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông" , viết công thức ra là X^2 + Y^2 = Z^2 , các nhà toán học đã tìm ra rằng các số nguyên thỏa mãn công thức trên là vô tận , nhưng vấn đề ở đây là chúng liên kết với nhau như thế nào và có quy luật gì không ?.
Chúng ta có một bên là số chẵn và một bên là số lẻ :
Khởi nguồn là cặp 3-4-5
Bắt đầu từ số lẻ :
3-4-5
5-12-13
7-24-25
9-40-41
11-60-61
13-84-85
....
Sau đó đến số chẵn:
4-3-5
6-8-10
8-15-17
10-24-26
12-35-37
14-48-50
16-63-65
18-80-82
.....
Theo trên ta sẽ thấy bình phương số thứ nhất cộng với bình phương số thứ hai bằng bình phương số thứ ba .
Bằng cách xắp xếp theo một trật tự ta sẽ dễ dàng nhận ra là chúng hoàn toàn có quy luật,đơn giản là các cấp số cộng .
Ở cột số lẻ :
cột một là 3 cộng hai liên tiếp , cột hai là 4 cộng 8 + 12 + 16 + 20 + 24 ... cột ba là 5 cộng 8 + 12 + 16 +20 ...
Ở cột số chẵn :
cột một là 4 cộng hai liên tiếp , cột hai là 3 cộng 5 + 7 + 9 + 11 + 13 ... cột ba là 5 cộng 5 + 7 + 9 + 11 + 13 ...
Từ bây giờ từ một số thứ nhất nguyên bất kỳ lớn hơn 2 ta có thể tìm được hai số còn lại thỏa mãn phương trình pitago .
vậy ta có thể kết luận nghiệm của phương trình X^2 + Y^2 = Z^2 là tuần hoàn theo quy luật trên.
Link:
http://forum.gamevn.com/threads/don-...g-minh.361202/
http://forum.gamevn.com/threads/pitago-va-fecma.388711/

3.
-Số 0 vừa là số nhỏ nhất thậm chí không là gì như hư vô nhưng lại là số vô hạn và vô cùng, nhiều bạn nghĩ khái niệm mới này sai bét và không chính xác theo những gì được học... cũng không có gì khó hiểu.
Giải thích cũng đơn giản , 1/0 hay bất cứ số nào chia cho 0, không phải là không có kết quả,
Chia một số ra cho một số lớn dần đến vô cùng thì sẽ được số phần tương ứng lớn dần đến vô cùng. nhiều bạn sẽ bảo đây là con số phần vô cùng nhưng chia nhỏ ra tức là dần dần sẽ được số lượng vô cùng bé xuất phát từ 1 con số .
Nhưng ta cũng biết chia một số cho số gần tiến về 0, trong đoạn từ 1 về 0 cũng được một số lớn tiến về vô cùng, bất cứ gì chia cho số gần tiến về 0 đều được một kết quả gần tiến về vô cùng, suy ra một số chia cho 0 phải là vô cùng, đây thực ra bản chất cùng là một con số vô cùng bé của số 1
vậy 0 chính là vô cùng
-Khi chứng minh giả thiết 1/0 là vô cùng suy ra họ đang chứng minh 0 là một số siêu nhỏ chứ không phải là vô cùng, mình sẽ nói cho các bạn biết một điều nữa con số đó có phải là 0,00000000000000000000000...x , bây giờ khi lật ngược lại nó sẽ thành gì ? có phải là x...00000000000000000,0 không nó có phải là vô cùng không ? trong đồ thị số học mà ta thường thấy thực ra khái niệm số âm chỉ là đảo chiều của số dương, khái niệm số dưới 1 đoạn từ 1 đến 0 không được hiểu đúng , trong khoảng từ 1 đến 0 chính bản thân nó là vô cùng âm mặc dù là dương, như mình đã nói khi 0 là vô cùng âm thì mọi thứ tự nhiên sẽ dễ hiểu... trục số thực ra chỉ có 0 1 đại diện cho vô cùng âm và 1 đến vô cùng dương đại diện cho dương, 0 là dương nhưng chính bản thân nó là vô cùng âm. 0 là từ vô cùng âm lùi lại đến 1 sau đó từ 1 tiến về vô cùng. Đoạn thẳng biểu diễn các con số chỉ có một chiều là từ 0 đến 1 sau đó từ 1 tiến về vô cùng
-Ý nghĩa của thứ mà số 0 mình đang nói ở đây là đại diện âm vô cực trong trục số, trục số này 0 là âm vô cực, trục số này xuất phát từ 0 lùi về 1 rồi tiến ra dương vô cực. Đoạn từ 1 về 0 là âm . Mọi thứ bản thân xuất phát từ vô cùng âm rồi tiến đến vô cùng dương.
Nói thêm:
Tù trục số này suy ra đến sự khai sinh của các vũ trụ. Có khả năng có chiều ngược lại tức từ dương vô cùng thu lại về 1. Nhưng sẽ không có chiều từ 1 tiến về âm vô cùng, nếu có đồng nghĩa với một vũ trụ khác song song sẽ sinh ra, đồng nghĩa với việc mọi thứ lại sẽ bắt đầu nhưng tiến về âm vô cực. Mọi thứ thực chất từ 1 mà thành rồi phân chia ra vô hạn lần. Tất cả là 1.
Kết luận nếu 0 là vô cực thì ngay cả như thế thì cũng sẽ xuất phát nguồn gốc từ 1 bản thể. Nhưng vì bản thể này đã phân chia ra rồi, mà khi chia ra thì rất khó nhập vào nên mọi thứ hiện tại chỉ có tiếp tục phân chia ra chứ không bao giờ trở về 1 được nữa, đồng nghĩa với việc sẽ có vô hạn các vũ trụ, tất cả mọi thứ là vô hạn. Hiện tại nguồn gốc tối thượng thì là 1 nhưng bây giờ ta có thể nói thực tế nguồn gốc của vô hạn các vũ trụ này giờ đã là vô hạn. Từ đó cho thấy hiện tại số 0 vô cực âm chính là cái đã khai sinh ra vô hạn các vũ trụ. Tức là từ giờ hiện tại vô hạn sẽ sinh ra vô hạn chứ không phải chỉ có 1 nữa.
Biểu diễn sự phân chia các vũ trụ là từ 1 sinh ra vô hạn rồi từ vô hạn tiến tục sinh ra vô hạn.
Link
https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7669181

Tất cả là 1
Sau khi có vẻ mọi người đã hiểu ra rằng 0 là vô cùng thì mình chốt thêm nốt một cái nhé.
Nhiều người nghĩ có hư vô, thêm quan niệm trước đây về số 0 là nhỏ nhất thậm chí là không có gì, và nghĩ đó chính là hư vô.
Nhưng sự thực như thế nào mình giải thích luôn.
Trục số thực tế chỉ có như thế này thôi
Âm vô cùng một ở giữa và tiếp đến là dương vô cùng
Ký hiệu chính xác là -0......1......+0
Ở đây 0 là vô cùng Đoạn -0 đến 1 là 0,x Đọan 1 đến +0 là x,0
Thực tế không hề có hư vô và không có gì không tồn tại cả, tức không hề có hư vô và số 0 trước đây là 0 có gì.
Cuối cùng thì vũ trụ cứ xoay qua xoay lại quanh số 1 thôi, 1 chính là trung tâm. Khái niệm hư vô và số 0 không có gì, mới chính là không tồn tại.
Thế nên tất cả cuối cùng hủy diệt tất cả các vũ trụ âm dương thì cuối cùng cũng vẫn sẽ còn 1 kẻ cuối cùng còn lại, từ kẻ ấy sẽ lại tiếp tục nhân ra. Kết luận hủy diệt tất cả biến mất là không tồn tại. Các bạn có thể yên tâm là chẳng bao giờ có gì biến mất cả.
Chẳng bao giờ phải lo sợ về sự hủy diệt, thê nên muốn làm gì thì làm cũng được, nhưng đừng quên tất cả thực ra chỉ là 1 thôi nên làm gì thì sâu xa cũng là làm chính mình thôi....

Tất cả là 1
Mọi thứ là vô hạn nhưng liên kết với nhau vì đều có cùng một nguồn gốc và không có giới hạn.

Last edited by Minh.Minh; 09-02-2020 at 16:54.
Reply With Quote
  #2  
Old 19-11-2019, 08:43
olongolong_sg olongolong_sg is offline
Member
Join Date: 08-2009
Posts: 84
Re: Quy luật chung của vũ trụ

Trời Hà Nội hôm nay lạnh quá.
__________________
Cháu đồng chí Sulfur Gemary Poem
Reply With Quote
  #3  
Old 19-11-2019, 08:51
AnhNongDanTot AnhNongDanTot is offline
Member
Join Date: 08-2014
Posts: 70
Re: Quy luật chung của vũ trụ

27 tuổi và tui ko nhớ số nguyên tố là cm gì luôn
Reply With Quote
  #4  
Old 19-11-2019, 08:52
Ahura's Avatar
Ahura Ahura is offline
Đã tốn tiền
Join Date: 01-2009
Location: (●̮̮̃•̃)(●̮̮̃•̃)(●̮̮̃•̃)
Posts: 12,845
Re: Quy luật chung của vũ trụ

Quote:
không có số nguyên tố hoặc tích của số nguyên tố nào nằm ngoài bảng này.
thấy thiếu số 2 và số 5 mà ta
__________________
ádhljfhạksdhjkfhjkádhkjfhakjehiahksdjhfạkhdsueaiúdỳaiuehithádhjfhakehk jhakhksdhkfhakdshkfhakjehkhjksdhkjfhaldhfaueihùhúdhihfahsdkfjhạkdshjkfhádhj kàhlsdhjkfhakjhsdkjhfkaljshdklfjhaeoiutiwiadkjfhkdjshkjfhahsldjhfjahlksdhlkjfh
Reply With Quote
  #5  
Old 19-11-2019, 08:56
Minh.Minh Minh.Minh is offline
Senior Member
Join Date: 01-2014
Posts: 102
Re: Quy luật chung của vũ trụ

Quote:
Originally Posted by Ahura View Post
thấy thiếu số 2 và số 5 mà ta
khi không có bảng này thì ai cũng nghĩ số nguyên tố sẽ có thêm mấy số nữa như 2, 3, 5 nhưng khi có bảng này rồi thì sẽ thấy 2 3 5 là thuộc bảng khác
Reply With Quote
  #6  
Old 19-11-2019, 09:05
Elf.Doflamingo Elf.Doflamingo is offline
Đã tốn tiền
Join Date: 03-2015
Location: crypts
Posts: 10
Quote:
Originally Posted by AnhNongDanTot View Post
27 tuổi và tui ko nhớ số nguyên tố là cm gì luôn
là số có 2 ước là 1 và chính nó
Reply With Quote
  #7  
Old 19-11-2019, 09:27
o0alvin0o o0alvin0o is offline
Member
Join Date: 07-2013
Posts: 45
Re: Quy luật chung của vũ trụ

Quote:
Originally Posted by Minh.Minh View Post
khi không có bảng này thì ai cũng nghĩ số nguyên tố sẽ có thêm mấy số nữa như 2, 3, 5 nhưng khi có bảng này rồi thì sẽ thấy 2 3 5 là thuộc bảng khác
Là sao bác em chưa hiểu.
2, 3, 5 cũng là số nguyên tố mà bác
Reply With Quote
  #8  
Old 19-11-2019, 09:34
daivietcaotank daivietcaotank is offline
K.I.A
Join Date: 04-2016
Posts: 120
Re: Quy luật chung của vũ trụ


Reply With Quote
  #9  
Old 19-11-2019, 09:35
Ahura's Avatar
Ahura Ahura is offline
Đã tốn tiền
Join Date: 01-2009
Location: (●̮̮̃•̃)(●̮̮̃•̃)(●̮̮̃•̃)
Posts: 12,845
Re: Quy luật chung của vũ trụ

Quote:
Originally Posted by Minh.Minh View Post
khi không có bảng này thì ai cũng nghĩ số nguyên tố sẽ có thêm mấy số nữa như 2, 3, 5 nhưng khi có bảng này rồi thì sẽ thấy 2 3 5 là thuộc bảng khác
vậy bảng này là bảng số gì
nếu là bảng số nguyên tố sao lại có số 1 nữa ?
__________________
ádhljfhạksdhjkfhjkádhkjfhakjehiahksdjhfạkhdsueaiúdỳaiuehithádhjfhakehk jhakhksdhkfhakdshkfhakjehkhjksdhkjfhaldhfaueihùhúdhihfahsdkfjhạkdshjkfhádhj kàhlsdhjkfhakjhsdkjhfkaljshdklfjhaeoiutiwiadkjfhkdjshkjfhahsldjhfjahlksdhlkjfh
Reply With Quote
  #10  
Old 19-11-2019, 09:57
Minh.Minh Minh.Minh is offline
Senior Member
Join Date: 01-2014
Posts: 102
Re: Quy luật chung của vũ trụ

Quote:
Originally Posted by o0alvin0o View Post
Là sao bác em chưa hiểu.
2, 3, 5 cũng là số nguyên tố mà bác
2 3 5 mỗi số là một bảng, bảng đó là bao gồm nó và tổng chính nó hoặc nó và tích từ 0 đến vô cùng

0+2+2+2+2 .... ->2x0 2x1 2x2 2x3 2x4 ... ->0 2 4 6 8 10 ...

0+3+3+3+3 .... -> 3x0 3x1 3x2 3x3 3x4 ... ->0 3 6 9 12 15 ...
0+5+5+5+5 .... -> 5x0 5x1 5x2 5x3 5x4 ... ->0 5 10 15 20 25 ...

Last edited by Minh.Minh; 19-11-2019 at 10:05.
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 04:06.