Reply
 
Thread Tools
  #11  
Old 29-11-2019, 15:43
eliwood17 eliwood17 is offline
Senior Member
Join Date: 05-2012
Posts: 312
Re: [NS/PS4/PC] SD Gundam G Generation Cross Rays

May chưa down về cảm thấy k đáng hơn 40 GB ổ cứng Mech thì đẹp nhưng cảm giác con nào cũng giống con nào kiểu như 1 con Robot mà nhiều skin vậy..còn mấy NV người điều khiển thì xấu tệ hại nhìn như mấy thằng ất ơ đóng vai diễn viên quần chúng.
Reply With Quote
  #12  
Old 30-11-2019, 13:14
HoangDuyBaby's Avatar
HoangDuyBaby HoangDuyBaby is offline
Senior Member
Join Date: 03-2009
Posts: 713
Re: [NS/PS4/PC] SD Gundam G Generation Cross Rays

unlock tất cả DLC nha mở notepad cái steam_emu rồi tìm đến dòng DLC copy paste mấy dòng này thế vào
[DLC]
###
### Automatically unlock all DLCs
###
DLCUnlockall=1
###
### Identifiers for DLCs
###
#ID=Name
1116270=SD GUNDAM G GENERATION CROSS RAYS - DLC5 - Added Unit: Sisquiede Titans Color Production List Registration Access
1170784=SD GUNDAM G GENERATION CROSS RAYS - DLC5 - Modifications: Starter Set Acquisition Quest
1170785=SD GUNDAM G GENERATION CROSS RAYS - DLC7 - Added Dispatch: Get Movement Modification Mission!
1170786=SD GUNDAM G GENERATION CROSS RAYS - DLC9 - Modifications: Bonus Set Acquisition Quest
1170787=SD GUNDAM G GENERATION CROSS RAYS - DLC6 - Added Dispatch: Get HP Modification Mission!
1170789=SD GUNDAM G GENERATION CROSS RAYS - DLC5 - Character Ability Set Acquisition Quest
1170814=SD GUNDAM G GENERATION CROSS RAYS - Season Pass
1202290=SD GUNDAM G GENERATION CROSS RAYS - DLC5 Pack
###
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 05:34.