Reply
 
Thread Tools
  #11  
Old 17-10-2019, 21:42
tungthieuza's Avatar
tungthieuza tungthieuza is offline
Senior Member
Join Date: 01-2013
Posts: 164
Re: Mất nước rồi

kiếm con chó mà nuôi nhé
Reply With Quote
  #12  
Old 17-10-2019, 21:45
Troller.FA's Avatar
Troller.FA Troller.FA is offline
Member
Join Date: 10-2012
Location: From EMINƎM with Love
Posts: 80
Re: Mất nước rồi

đọc thớt xong nhìn quả tên + avt thấy đáng đời vl
__________________
"Phàm những chuyện trong thiên hạ, cứ mang lên kể với vozer, vozer chửi ai thì người còn lại là người tốt"
Reply With Quote
  #13  
Old 17-10-2019, 22:04
Coc ghe beo Coc ghe beo is offline
K.I.A
Join Date: 10-2017
Posts: 1,189
Re: Mất nước rồi

nghĩ cảnh cứt cứ lù lù 1 đống, đéo xả được, ruồi nhặng bậu đầy mõm

Sent from my Ipad air 2 using vozForums
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 01:37.