Reply
 
Thread Tools
  #41  
Old 26-11-2019, 09:21
anhtuanat's Avatar
anhtuanat anhtuanat is offline
Senior Member
Join Date: 11-2011
Posts: 107
Re: Hướng dẫn setup lại mạng cty khoảng 40 người, 70-80 thiết bị

load balancing nó optimize cho việc gửi nhận dữ liệu đến host nhanh và gần client nhất, để dung lượng còn lại cho các client và host khác nữa, giống kiểu phân làn giao thông lúc tắc ấy
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 02:47.