Closed Thread
 
Thread Tools
  #431  
Old 23-01-2020, 12:10
kbum266 kbum266 is offline
K.I.A
Join Date: 09-2014
Posts: 3,527
Re: HDD đã thực sự chết ở phía bên kia bầu trời

Quote:
Originally Posted by Nipin View Post
do hạn chế của NTFS thôi. sang linux dùng ext4 hay zfs sẽ thấy khác ngay.
Chả tin lắm. Libre Office khởi động trên Ubuntu chậm thí mồ. Máy Dell Precision cấu hình mạnh cũng thế.
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 08:54.