Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 16-09-2019, 11:38
vtalinh's Avatar
vtalinh vtalinh is offline
(◕‿◕✿)
Join Date: 07-2006
Location: về đâu khi nhà đã bán
Posts: 10,670
From f17 with Love trên facebook

Backup phòng khi server sập, bạn không thích có quyền không tham gia.

Không join đừng nói lời cay đắng, mất thời gian của nhau, bạn có thể chọn nơi nào khác cũng được.

Chuyên mục: tình yêu, sừng và vỏ, no sẽ, no fap.
Không: tình yêu tôn giáo.

https://www.facebook.com/groups/voz.vn.FromF17withLove/
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 07:40.