Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 03-07-2019, 22:05
quangvietdung's Avatar
quangvietdung quangvietdung is offline
Member
Join Date: 10-2008
Posts: 99
iPhone XR 64 red da cam bh 25/12/2020 máy 100 pin 100 đẹp thả hộp được


Reply With Quote
  #2  
Old 03-07-2019, 22:09
quangvietdung's Avatar
quangvietdung quangvietdung is offline
Member
Join Date: 10-2008
Posts: 99
Re: iPhone XR 64 red da cam bh 25/12/2020 máy 100 pin 100 đẹp thả hộp được

iPhone SE 16/32gb qte 2tr6/3tr máy như mới

6s 32g 3tr6 99%

6s plus 64 new seal chưa active 7tr2

7 32gb 5tr5 hàng ngon nguyên trinh nguyên áp pin > 95

7 plus 32g 6tr5 lock

7 plus 128 qte 9tr2


8p 64gb white/ gold keng lock 100%
9tr5
8p 256 qte 13tr9
Xr lock 11tr95
Xr qt 13tr9
Xs max lock 17tr2
17tr5 AT&T
Xs max lock newbox 18tr8
Xs max 64 qt 22tr5

Mặc định bảo hành 6 tháng.
Sạc cáp zin bóc máy + 200k hỗ trợ.
K dùng pk fake để đảm bảo ổn dòng.

0385091960

106 Hoàng Quốc Việt - HN

https://www.facebook.com/nguyenquangvietdung/

https://www.facebook.com/nguyenquangvietdung/
www.facebook.com
Danh thiếp
Quang Việt Dũng
Reply With Quote
  #3  
Old 05-07-2019, 16:29
quangvietdung's Avatar
quangvietdung quangvietdung is offline
Member
Join Date: 10-2008
Posts: 99
Re: iPhone XR 64 red da cam bh 25/12/2020 máy 100 pin 100 đẹp thả hộp được

iPhone SE 16/32gb qte 2tr6/3tr máy như mới
6s 16 nguyên trinh 3tr3
6s 32g 3tr6 99%

6s plus 32g new lock 4tr5

7 32gb 5tr5 hàng ngon nguyên trinh nguyên áp pin > 97

7 plus 32g 6tr5 lock

7 plus 128 qte 8tr8


8p 64gb white/ gold keng lock 100%
9tr5
8p 256 qte 13tr9
Xr lock 11tr95 mới tinh bh 12/2020
Xs max lock 17tr5 AT&T sóng cực mạnh
Ipad mini 4 64gb canada bản full 4g pin 100 6tr9

Mặc định bảo hành 6 tháng.
Sạc cáp zin bóc máy + 200k hỗ trợ.
K dùng pk fake để đảm bảo ổn dòng.

0385091960

106 Hoàng Quốc Việt - HN

https://www.facebook.com/nguyenquangvietdung/
Reply With Quote
  #4  
Old 05-07-2019, 19:41
quangvietdung's Avatar
quangvietdung quangvietdung is offline
Member
Join Date: 10-2008
Posts: 99
Re: iPhone XR 64 red da cam bh 25/12/2020 máy 100 pin 100 đẹp thả hộp được

iPhone SE 16/32gb qte 2tr6/3tr máy như mới
6s 16 nguyên trinh 3tr3
6s 32g 3tr6 99%

6s plus 32g new lock 4tr5

7 32gb 5tr5 hàng ngon nguyên trinh nguyên áp pin > 97

7 plus 32g 6tr5 lock

7 plus 128 qte 8tr8


8p 64gb white/ gold keng lock 100%
9tr5
8p 256 qte 13tr9
Xr lock 11tr95 mới tinh bh 12/2020
Xs max lock 17tr5 AT&T sóng cực mạnh
Ipad mini 4 64gb canada bản full 4g pin 100 6tr9

Mặc định bảo hành 6 tháng.
Sạc cáp zin bóc máy + 200k hỗ trợ.
K dùng pk fake để đảm bảo ổn dòng.

0385091960

106 Hoàng Quốc Việt - HN

https://www.facebook.com/nguyenquangvietdung/
Reply With Quote
  #5  
Old 05-07-2019, 21:11
quangvietdung's Avatar
quangvietdung quangvietdung is offline
Member
Join Date: 10-2008
Posts: 99
Re: iPhone XR 64 red da cam bh 25/12/2020 máy 100 pin 100 đẹp thả hộp được

iPhone SE 16/32gb qte 2tr6/3tr máy như mới
6s 16 nguyên trinh 3tr3
6s 32g 3tr6 99%

6s plus 32g new lock 4tr5

7 32gb 5tr5 hàng ngon nguyên trinh nguyên áp pin > 97

7 plus 32g 6tr5 lock

7 plus 128 qte 8tr8


8p 64gb white/ gold keng lock 100%
9tr5
8p 256 qte 13tr9
Xr lock 11tr95 mới tinh bh 12/2020
Xs max lock 17tr5 AT&T sóng cực mạnh
Ipad mini 4 64gb canada bản full 4g pin 100 6tr9

Mặc định bảo hành 6 tháng.
Sạc cáp zin bóc máy + 200k hỗ trợ.
K dùng pk fake để đảm bảo ổn dòng.

0385091960

106 Hoàng Quốc Việt - HN

https://www.facebook.com/nguyenquangvietdung/
Reply With Quote
  #6  
Old 06-07-2019, 00:08
quangvietdung's Avatar
quangvietdung quangvietdung is offline
Member
Join Date: 10-2008
Posts: 99
Re: iPhone XR 64 red da cam bh 25/12/2020 máy 100 pin 100 đẹp thả hộp được

iPhone SE 16/32gb qte 2tr6/3tr máy như mới
6s 16 nguyên trinh 3tr3
6s 32g 3tr6 99%

6s plus 32g new lock 4tr5

7 32gb 5tr5 hàng ngon nguyên trinh nguyên áp pin > 97

7 plus 32g 6tr5 lock

7 plus 128 qte 8tr8

8p 64gb white/ gold keng lock 100%
9tr5
8p 256 qte 13tr9
Xr lock 11tr95 mới tinh bh 12/2020
Xs max lock 17tr5 AT&T sóng cực mạnh
Ipad mini 4 64gb canada bản full 4g pin 100 6tr9

Mặc định bảo hành 6 tháng.
Sạc cáp zin bóc máy + 200k hỗ trợ.
K dùng pk fake để đảm bảo ổn dòng.

0385091960

106 Hoàng Quốc Việt - HN

https://www.facebook.com/nguyenquangvietdung/
Reply With Quote
  #7  
Old 06-07-2019, 06:30
quangvietdung's Avatar
quangvietdung quangvietdung is offline
Member
Join Date: 10-2008
Posts: 99
Re: iPhone XR 64 red da cam bh 25/12/2020 máy 100 pin 100 đẹp thả hộp được

iPhone SE 16/32gb qte 2tr6/3tr máy như mới
6s 16 nguyên trinh 3tr3
6s 32g 3tr6 99%

6s plus 32g new lock 4tr5

7 32gb 5tr5 hàng ngon nguyên trinh nguyên áp pin > 97

7 plus 32g 6tr5 lock

7 plus 128 qte 8tr8


8p 64gb white/ gold keng lock 100%
9tr5
8p 256 qte 13tr9
Xr lock 11tr95 mới tinh bh 12/2020
Xs max lock 17tr5 AT&T sóng cực mạnh
Ipad mini 4 64gb canada bản full 4g pin 100 6tr9

Mặc định bảo hành 6 tháng.
Sạc cáp zin bóc máy + 200k hỗ trợ.
K dùng pk fake để đảm bảo ổn dòng.

0385091960

106 Hoàng Quốc Việt - HN

https://www.facebook.com/nguyenquangvietdung/
Reply With Quote
  #8  
Old 06-07-2019, 11:24
quangvietdung's Avatar
quangvietdung quangvietdung is offline
Member
Join Date: 10-2008
Posts: 99
Re: iPhone XR 64 red da cam bh 25/12/2020 máy 100 pin 100 đẹp thả hộp được

iPhone SE 16/32gb qte 2tr6/3tr máy như mới
6s 16 nguyên trinh 3tr3
6s 32g 3tr6 99%

6s plus 32g new lock 4tr5

7 32gb 5tr5 hàng ngon nguyên trinh nguyên áp pin > 97

7 plus 32g 6tr5 lock

7 plus 128 qte 8tr8


8p 64gb white/ gold keng lock 100%
9tr5
8p 256 qte 13tr9
Xr lock 11tr95 mới tinh bh 12/2020
Xs max lock 17tr5 AT&T sóng cực mạnh
Ipad mini 4 64gb canada bản full 4g pin 100 6tr9

Mặc định bảo hành 6 tháng.
Sạc cáp zin bóc máy + 200k hỗ trợ.
K dùng pk fake để đảm bảo ổn dòng.

0385091960

106 Hoàng Quốc Việt - HN

https://www.facebook.com/nguyenquangvietdung/
Reply With Quote
  #9  
Old 08-07-2019, 13:36
quangvietdung's Avatar
quangvietdung quangvietdung is offline
Member
Join Date: 10-2008
Posts: 99
Re: iPhone XR 64 red da cam bh 25/12/2020 máy 100 pin 100 đẹp thả hộp được

iPhone SE 16/32gb qte 2tr6/3tr máy như mới
6s 16 nguyên trinh 3tr3
6s 32g 3tr6 99%

6s plus 32g new lock 4tr5

7 32gb 5tr5 hàng ngon nguyên trinh nguyên áp pin > 97

7 plus 32g 6tr5 lock

7 plus 128 qte 8tr8

8p 64gb white/ gold keng lock 100%
9tr5
8p 256 qte 13tr9
Xr lock 11tr95 mới tinh bh 12/2020
Xs max lock 17tr5 AT&T sóng cực mạnh
Ipad mini 4 64gb canada bản full 4g pin 100 6tr9

Mặc định bảo hành 6 tháng.
Sạc cáp zin bóc máy + 200k hỗ trợ.
K dùng pk fake để đảm bảo ổn dòng.

0385091960

106 Hoàng Quốc Việt - HN

https://www.facebook.com/nguyenquangvietdung/
Reply With Quote
  #10  
Old 09-07-2019, 19:42
quangvietdung's Avatar
quangvietdung quangvietdung is offline
Member
Join Date: 10-2008
Posts: 99
Re: iPhone XR 64 red da cam bh 25/12/2020 máy 100 pin 100 đẹp thả hộp được

iPhone SE 16/32gb qte 2tr6/3tr máy như mới
6s 32g 3tr6 nguyên trinh pin 95
6s plus 32g new lock 4tr5
7 32gb 5tr5 hàng ngon nguyên trinh nguyên áp pin 100 máy 100
7 plus 32g 6tr5 lock
7 plus 128 qte 8tr8 đẹp keng
8p 64gb white/ gold keng lock 100%
9tr5
8p 256 qte 13tr9
Xr lock 11tr95 mới tinh bh 12/2020
Xs max lock 17tr5 AT&T sóng cực mạnh
Ipad mini 4 64gb canada bản full 4g pin 100 6tr9
Mặc định bảo hành 6 tháng.
Sạc cáp zin bóc máy + 200k hỗ trợ.
K dùng pk fake để đảm bảo ổn dòng.
0385091960
106 Hoàng Quốc Việt - HN
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 08:53.