Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 21-09-2019, 04:44
halong0212 halong0212 is offline
Senior Member
Join Date: 09-2006
Location: Na miếc
Posts: 111
Voz nạp thẻ dạo Nạp thẻ điện thoại + Thanh toán K+ chiết khấu cực cao

Xin chào các thím
e nhận nạp thẻ cho các thím voz
Viettel Mobi : nạp 100k trả 80k tiền mặt
vina và K+ thì nộp 100k trả 85k
nhanh chóng gọn nhẹ an toàn ạ.
ps ngày khuyến mại vủa nhà mạng rate sẽ giảm 5% giá trên ạ
kb zalo 0962355246 hoặc
link vào zalo (chọn mở bằng trình duyệt ngoài) https://zaloapp.com/g/heoipj936

Gửi từ Samsung SM-A910F bằng vozFApp
__________________
VOZER BÁN THẺ DẠO
Nạp tiền điện thoại siêu tốc 3 mạng
Chiết khấu -15% - -20% -23% tuỳ độ nhiệt tình Fb Zalo 0962355246
Quote:
Originally Posted by Link vào Zalo
https://zaloapp.com/g/heoipj936

Last edited by halong0212; 21-09-2019 at 20:23.
Reply With Quote
  #2  
Old 21-09-2019, 07:14
halong0212 halong0212 is offline
Senior Member
Join Date: 09-2006
Location: Na miếc
Posts: 111
Re: Nơi khác/TQ Voz nạp thẻ dạo Nạp thẻ điện thoại + Thanh toán K+ chiết khấu cực cao

Quote:
Originally Posted by halong0212 View Post
Xin chào các thím
e nhận nạp thẻ cho các thím voz
Viettel Mobi : nạp 100k trả 80k tiền mặt
vina và K+ thì nộp 100k trả 85k
nhanh chóng gọn nhẹ an toàn ạ.
ps ngày khuyến mại vủa nhà mạng rate sẽ giảm 5% giá trên ạ

Gửi từ Samsung SM-A910F bằng vozFApp
.

Gửi từ Samsung SM-A910F bằng vozFApp
__________________
VOZER BÁN THẺ DẠO
Nạp tiền điện thoại siêu tốc 3 mạng
Chiết khấu -15% - -20% -23% tuỳ độ nhiệt tình Fb Zalo 0962355246
Quote:
Originally Posted by Link vào Zalo
https://zaloapp.com/g/heoipj936
Reply With Quote
  #3  
Old 21-09-2019, 20:23
halong0212 halong0212 is offline
Senior Member
Join Date: 09-2006
Location: Na miếc
Posts: 111
Re: Nơi khác/TQ Voz nạp thẻ dạo Nạp thẻ điện thoại + Thanh toán K+ chiết khấu cực cao

Quote:
Originally Posted by halong0212 View Post
Xin chào các thím
e nhận nạp thẻ cho các thím voz
Viettel Mobi : nạp 100k trả 80k tiền mặt
vina và K+ thì nộp 100k trả 85k
nhanh chóng gọn nhẹ an toàn ạ.
ps ngày khuyến mại vủa nhà mạng rate sẽ giảm 5% giá trên ạ
kb zalo 0962355246 hoặc
link vào zalo (chọn mở bằng trình duyệt ngoài) https://zaloapp.com/g/heoipj936

Gửi từ Samsung SM-A910F bằng vozFApp
Xin chào các thím
e nhận nạp thẻ cho các thím voz
Viettel Mobi : nạp 100k trả 80k tiền mặt
vina và K+ thì nộp 100k trả 85k
nhanh chóng gọn nhẹ an toàn ạ.
ps ngày khuyến mại vủa nhà mạng rate sẽ giảm 5% giá trên ạ
kb zalo 0962355246 hoặc
link vào zalo (chọn mở bằng trình duyệt ngoài) https://zaloapp.com/g/heoipj936

Gửi từ Samsung SM-A910F bằng vozFApp
__________________
VOZER BÁN THẺ DẠO
Nạp tiền điện thoại siêu tốc 3 mạng
Chiết khấu -15% - -20% -23% tuỳ độ nhiệt tình Fb Zalo 0962355246
Quote:
Originally Posted by Link vào Zalo
https://zaloapp.com/g/heoipj936
Reply With Quote
  #4  
Old 21-09-2019, 22:08
halong0212 halong0212 is offline
Senior Member
Join Date: 09-2006
Location: Na miếc
Posts: 111
Re: Nơi khác/TQ Voz nạp thẻ dạo Nạp thẻ điện thoại + Thanh toán K+ chiết khấu cực cao

Quote:
Originally Posted by halong0212 View Post
Xin chào các thím
e nhận nạp thẻ cho các thím voz
Viettel Mobi : nạp 100k trả 80k tiền mặt
vina và K+ thì nộp 100k trả 85k
nhanh chóng gọn nhẹ an toàn ạ.
ps ngày khuyến mại vủa nhà mạng rate sẽ giảm 5% giá trên ạ
kb zalo 0962355246 hoặc
link vào zalo (chọn mở bằng trình duyệt ngoài) https://zaloapp.com/g/heoipj936

Gửi từ Samsung SM-A910F bằng vozFApp
.

Gửi từ Samsung SM-A910F bằng vozFApp
__________________
VOZER BÁN THẺ DẠO
Nạp tiền điện thoại siêu tốc 3 mạng
Chiết khấu -15% - -20% -23% tuỳ độ nhiệt tình Fb Zalo 0962355246
Quote:
Originally Posted by Link vào Zalo
https://zaloapp.com/g/heoipj936
Reply With Quote
  #5  
Old 22-09-2019, 01:12
halong0212 halong0212 is offline
Senior Member
Join Date: 09-2006
Location: Na miếc
Posts: 111
Re: Nơi khác/TQ Voz nạp thẻ dạo Nạp thẻ điện thoại + Thanh toán K+ chiết khấu cực cao

Quote:
Originally Posted by halong0212 View Post
Xin chào các thím
e nhận nạp thẻ cho các thím voz
Viettel Mobi : nạp 100k trả 80k tiền mặt
vina và K+ thì nộp 100k trả 85k
nhanh chóng gọn nhẹ an toàn ạ.
ps ngày khuyến mại vủa nhà mạng rate sẽ giảm 5% giá trên ạ
kb zalo 0962355246 hoặc
link vào zalo (chọn mở bằng trình duyệt ngoài) https://zaloapp.com/g/heoipj936

Gửi từ Samsung SM-A910F bằng vozFApp
.

Gửi từ Samsung SM-A910F bằng vozFApp
__________________
VOZER BÁN THẺ DẠO
Nạp tiền điện thoại siêu tốc 3 mạng
Chiết khấu -15% - -20% -23% tuỳ độ nhiệt tình Fb Zalo 0962355246
Quote:
Originally Posted by Link vào Zalo
https://zaloapp.com/g/heoipj936
Reply With Quote
  #6  
Old 22-09-2019, 19:01
halong0212 halong0212 is offline
Senior Member
Join Date: 09-2006
Location: Na miếc
Posts: 111
Re: Nơi khác/TQ Voz nạp thẻ dạo Nạp thẻ điện thoại + Thanh toán K+ chiết khấu cực cao

Quote:
Originally Posted by halong0212 View Post
Xin chào các thím
e nhận nạp thẻ cho các thím voz
Viettel Mobi : nạp 100k trả 80k tiền mặt
vina và K+ thì nộp 100k trả 85k
nhanh chóng gọn nhẹ an toàn ạ.
ps ngày khuyến mại vủa nhà mạng rate sẽ giảm 5% giá trên ạ
kb zalo 0962355246 hoặc
link vào zalo (chọn mở bằng trình duyệt ngoài) https://zaloapp.com/g/heoipj936

Gửi từ Samsung SM-A910F bằng vozFApp
.

Gửi từ Samsung SM-A910F bằng vozFApp
__________________
VOZER BÁN THẺ DẠO
Nạp tiền điện thoại siêu tốc 3 mạng
Chiết khấu -15% - -20% -23% tuỳ độ nhiệt tình Fb Zalo 0962355246
Quote:
Originally Posted by Link vào Zalo
https://zaloapp.com/g/heoipj936
Reply With Quote
  #7  
Old 23-09-2019, 01:07
halong0212 halong0212 is offline
Senior Member
Join Date: 09-2006
Location: Na miếc
Posts: 111
Re: Nơi khác/TQ Voz nạp thẻ dạo Nạp thẻ điện thoại + Thanh toán K+ chiết khấu cực cao

Quote:
Originally Posted by halong0212 View Post
Xin chào các thím
e nhận nạp thẻ cho các thím voz
Viettel Mobi : nạp 100k trả 80k tiền mặt
vina và K+ thì nộp 100k trả 85k
nhanh chóng gọn nhẹ an toàn ạ.
ps ngày khuyến mại vủa nhà mạng rate sẽ giảm 5% giá trên ạ
kb zalo 0962355246 hoặc
link vào zalo (chọn mở bằng trình duyệt ngoài) https://zaloapp.com/g/heoipj936

Gửi từ Samsung SM-A910F bằng vozFApp
.

Gửi từ Samsung SM-A910F bằng vozFApp
__________________
VOZER BÁN THẺ DẠO
Nạp tiền điện thoại siêu tốc 3 mạng
Chiết khấu -15% - -20% -23% tuỳ độ nhiệt tình Fb Zalo 0962355246
Quote:
Originally Posted by Link vào Zalo
https://zaloapp.com/g/heoipj936
Reply With Quote
  #8  
Old 23-09-2019, 21:37
halong0212 halong0212 is offline
Senior Member
Join Date: 09-2006
Location: Na miếc
Posts: 111
Re: Nơi khác/TQ Voz nạp thẻ dạo Nạp thẻ điện thoại + Thanh toán K+ chiết khấu cực cao

Quote:
Originally Posted by halong0212 View Post
Xin chào các thím
e nhận nạp thẻ cho các thím voz
Viettel Mobi : nạp 100k trả 80k tiền mặt
vina và K+ thì nộp 100k trả 85k
nhanh chóng gọn nhẹ an toàn ạ.
ps ngày khuyến mại vủa nhà mạng rate sẽ giảm 5% giá trên ạ
kb zalo 0962355246 hoặc
link vào zalo (chọn mở bằng trình duyệt ngoài) https://zaloapp.com/g/heoipj936

Gửi từ Samsung SM-A910F bằng vozFApp
.

Gửi từ Samsung SM-A910F bằng vozFApp
__________________
VOZER BÁN THẺ DẠO
Nạp tiền điện thoại siêu tốc 3 mạng
Chiết khấu -15% - -20% -23% tuỳ độ nhiệt tình Fb Zalo 0962355246
Quote:
Originally Posted by Link vào Zalo
https://zaloapp.com/g/heoipj936
Reply With Quote
  #9  
Old 24-09-2019, 06:16
halong0212 halong0212 is offline
Senior Member
Join Date: 09-2006
Location: Na miếc
Posts: 111
Re: Nơi khác/TQ Voz nạp thẻ dạo Nạp thẻ điện thoại + Thanh toán K+ chiết khấu cực cao

Quote:
Originally Posted by halong0212 View Post
Xin chào các thím
e nhận nạp thẻ cho các thím voz
Viettel Mobi : nạp 100k trả 80k tiền mặt
vina và K+ thì nộp 100k trả 85k
nhanh chóng gọn nhẹ an toàn ạ.
ps ngày khuyến mại vủa nhà mạng rate sẽ giảm 5% giá trên ạ
kb zalo 0962355246 hoặc
link vào zalo (chọn mở bằng trình duyệt ngoài) https://zaloapp.com/g/heoipj936

Gửi từ Samsung SM-A910F bằng vozFApp
.

Gửi từ Samsung SM-A910F bằng vozFApp
__________________
VOZER BÁN THẺ DẠO
Nạp tiền điện thoại siêu tốc 3 mạng
Chiết khấu -15% - -20% -23% tuỳ độ nhiệt tình Fb Zalo 0962355246
Quote:
Originally Posted by Link vào Zalo
https://zaloapp.com/g/heoipj936
Reply With Quote
  #10  
Old 25-09-2019, 12:48
halong0212 halong0212 is offline
Senior Member
Join Date: 09-2006
Location: Na miếc
Posts: 111
Re: Nơi khác/TQ Voz nạp thẻ dạo Nạp thẻ điện thoại + Thanh toán K+ chiết khấu cực cao

.

Gửi từ Samsung SM-A910F bằng vozFApp
__________________
VOZER BÁN THẺ DẠO
Nạp tiền điện thoại siêu tốc 3 mạng
Chiết khấu -15% - -20% -23% tuỳ độ nhiệt tình Fb Zalo 0962355246
Quote:
Originally Posted by Link vào Zalo
https://zaloapp.com/g/heoipj936
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 08:37.