Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 24-08-2019, 12:02
daovanhuy's Avatar
daovanhuy daovanhuy is offline
Senior Member
Join Date: 06-2008
Location: Học viện nông nghiệp Việt Nam
Posts: 1,042
tìm vài màn pc cũ có cable đi kèm nguyên bản dùng ngon

nhu cầu m cần mua màn phân giải cao chút màn wide là ok nguyên bản dùng ngon. hoặc màn vga cũng đc màn wide phân giải cao chút là ok. loại dưới 1 củ thui nhé mn

yêu cầu có đủ phụ kiện fullbox vs dây nguồn kèm cable các kiểu là ok ạ
ai có ib hoặc show hàng nhé
__________________
Xeon E3 1240 v2 MSI B75G43 Gaming RAM3 Corsair Vengence 16GB MSI RX 460 2G OC SSD Samsung 850pro 128Gb HDD SG 5Tb PSU Corsair VS450 Dell 8135v2 case gamemax x12 Loa logitech Z5500 Musiland M-sword
gear: Sony XA1 Ultra, Z5 vs Z1, Nook HD+, Kindle Fire HDX7 HDX 8.9 Ipad 4 32gb
Sony 32EX330 vs Sony 49X7500F Dell SE198WFP Viewsonic Vs2419-sh U2410 U2711

Last edited by daovanhuy; 26-08-2019 at 23:14.
Reply With Quote
  #2  
Old 24-08-2019, 19:55
daovanhuy's Avatar
daovanhuy daovanhuy is offline
Senior Member
Join Date: 06-2008
Location: Học viện nông nghiệp Việt Nam
Posts: 1,042
Re: tìm vài màn pc cũ có dvi vs cable đi kèm nguyên bản dùng ngon

upppppppppppppppp
__________________
Xeon E3 1240 v2 MSI B75G43 Gaming RAM3 Corsair Vengence 16GB MSI RX 460 2G OC SSD Samsung 850pro 128Gb HDD SG 5Tb PSU Corsair VS450 Dell 8135v2 case gamemax x12 Loa logitech Z5500 Musiland M-sword
gear: Sony XA1 Ultra, Z5 vs Z1, Nook HD+, Kindle Fire HDX7 HDX 8.9 Ipad 4 32gb
Sony 32EX330 vs Sony 49X7500F Dell SE198WFP Viewsonic Vs2419-sh U2410 U2711
Reply With Quote
  #3  
Old 25-08-2019, 15:52
daovanhuy's Avatar
daovanhuy daovanhuy is offline
Senior Member
Join Date: 06-2008
Location: Học viện nông nghiệp Việt Nam
Posts: 1,042
Re: tìm vài màn pc cũ có dvi vs cable đi kèm nguyên bản dùng ngon

opppppppppppppppppp
__________________
Xeon E3 1240 v2 MSI B75G43 Gaming RAM3 Corsair Vengence 16GB MSI RX 460 2G OC SSD Samsung 850pro 128Gb HDD SG 5Tb PSU Corsair VS450 Dell 8135v2 case gamemax x12 Loa logitech Z5500 Musiland M-sword
gear: Sony XA1 Ultra, Z5 vs Z1, Nook HD+, Kindle Fire HDX7 HDX 8.9 Ipad 4 32gb
Sony 32EX330 vs Sony 49X7500F Dell SE198WFP Viewsonic Vs2419-sh U2410 U2711
Reply With Quote
  #4  
Old 26-08-2019, 00:48
daovanhuy's Avatar
daovanhuy daovanhuy is offline
Senior Member
Join Date: 06-2008
Location: Học viện nông nghiệp Việt Nam
Posts: 1,042
Re: tìm vài màn pc cũ có dvi vs cable đi kèm nguyên bản dùng ngon

uppppppppppppppp
__________________
Xeon E3 1240 v2 MSI B75G43 Gaming RAM3 Corsair Vengence 16GB MSI RX 460 2G OC SSD Samsung 850pro 128Gb HDD SG 5Tb PSU Corsair VS450 Dell 8135v2 case gamemax x12 Loa logitech Z5500 Musiland M-sword
gear: Sony XA1 Ultra, Z5 vs Z1, Nook HD+, Kindle Fire HDX7 HDX 8.9 Ipad 4 32gb
Sony 32EX330 vs Sony 49X7500F Dell SE198WFP Viewsonic Vs2419-sh U2410 U2711
Reply With Quote
  #5  
Old 26-08-2019, 11:07
daovanhuy's Avatar
daovanhuy daovanhuy is offline
Senior Member
Join Date: 06-2008
Location: Học viện nông nghiệp Việt Nam
Posts: 1,042
Re: tìm vài màn pc cũ có dvi vs cable đi kèm nguyên bản dùng ngon

oppppppppppp
__________________
Xeon E3 1240 v2 MSI B75G43 Gaming RAM3 Corsair Vengence 16GB MSI RX 460 2G OC SSD Samsung 850pro 128Gb HDD SG 5Tb PSU Corsair VS450 Dell 8135v2 case gamemax x12 Loa logitech Z5500 Musiland M-sword
gear: Sony XA1 Ultra, Z5 vs Z1, Nook HD+, Kindle Fire HDX7 HDX 8.9 Ipad 4 32gb
Sony 32EX330 vs Sony 49X7500F Dell SE198WFP Viewsonic Vs2419-sh U2410 U2711
Reply With Quote
  #6  
Old 26-08-2019, 18:03
daovanhuy's Avatar
daovanhuy daovanhuy is offline
Senior Member
Join Date: 06-2008
Location: Học viện nông nghiệp Việt Nam
Posts: 1,042
Re: tìm vài màn pc cũ có dvi vs cable đi kèm nguyên bản dùng ngon

opppppppppppppppppp
__________________
Xeon E3 1240 v2 MSI B75G43 Gaming RAM3 Corsair Vengence 16GB MSI RX 460 2G OC SSD Samsung 850pro 128Gb HDD SG 5Tb PSU Corsair VS450 Dell 8135v2 case gamemax x12 Loa logitech Z5500 Musiland M-sword
gear: Sony XA1 Ultra, Z5 vs Z1, Nook HD+, Kindle Fire HDX7 HDX 8.9 Ipad 4 32gb
Sony 32EX330 vs Sony 49X7500F Dell SE198WFP Viewsonic Vs2419-sh U2410 U2711
Reply With Quote
  #7  
Old 26-08-2019, 23:14
daovanhuy's Avatar
daovanhuy daovanhuy is offline
Senior Member
Join Date: 06-2008
Location: Học viện nông nghiệp Việt Nam
Posts: 1,042
Re: tìm vài màn pc cũ có dvi vs cable đi kèm nguyên bản dùng ngon

uppppppppppppppp
__________________
Xeon E3 1240 v2 MSI B75G43 Gaming RAM3 Corsair Vengence 16GB MSI RX 460 2G OC SSD Samsung 850pro 128Gb HDD SG 5Tb PSU Corsair VS450 Dell 8135v2 case gamemax x12 Loa logitech Z5500 Musiland M-sword
gear: Sony XA1 Ultra, Z5 vs Z1, Nook HD+, Kindle Fire HDX7 HDX 8.9 Ipad 4 32gb
Sony 32EX330 vs Sony 49X7500F Dell SE198WFP Viewsonic Vs2419-sh U2410 U2711
Reply With Quote
  #8  
Old 27-08-2019, 10:25
daovanhuy's Avatar
daovanhuy daovanhuy is offline
Senior Member
Join Date: 06-2008
Location: Học viện nông nghiệp Việt Nam
Posts: 1,042
Re: tìm vài màn pc cũ có dvi vs cable đi kèm nguyên bản dùng ngon

oppppppppppppppp
__________________
Xeon E3 1240 v2 MSI B75G43 Gaming RAM3 Corsair Vengence 16GB MSI RX 460 2G OC SSD Samsung 850pro 128Gb HDD SG 5Tb PSU Corsair VS450 Dell 8135v2 case gamemax x12 Loa logitech Z5500 Musiland M-sword
gear: Sony XA1 Ultra, Z5 vs Z1, Nook HD+, Kindle Fire HDX7 HDX 8.9 Ipad 4 32gb
Sony 32EX330 vs Sony 49X7500F Dell SE198WFP Viewsonic Vs2419-sh U2410 U2711
Reply With Quote
  #9  
Old 27-08-2019, 18:48
daovanhuy's Avatar
daovanhuy daovanhuy is offline
Senior Member
Join Date: 06-2008
Location: Học viện nông nghiệp Việt Nam
Posts: 1,042
Re: tìm vài màn pc cũ có dvi vs cable đi kèm nguyên bản dùng ngon

oppppppppppppppp
__________________
Xeon E3 1240 v2 MSI B75G43 Gaming RAM3 Corsair Vengence 16GB MSI RX 460 2G OC SSD Samsung 850pro 128Gb HDD SG 5Tb PSU Corsair VS450 Dell 8135v2 case gamemax x12 Loa logitech Z5500 Musiland M-sword
gear: Sony XA1 Ultra, Z5 vs Z1, Nook HD+, Kindle Fire HDX7 HDX 8.9 Ipad 4 32gb
Sony 32EX330 vs Sony 49X7500F Dell SE198WFP Viewsonic Vs2419-sh U2410 U2711
Reply With Quote
  #10  
Old 28-08-2019, 01:42
daovanhuy's Avatar
daovanhuy daovanhuy is offline
Senior Member
Join Date: 06-2008
Location: Học viện nông nghiệp Việt Nam
Posts: 1,042
Re: tìm vài màn pc cũ có dvi vs cable đi kèm nguyên bản dùng ngon

oppppppppppppppppp
__________________
Xeon E3 1240 v2 MSI B75G43 Gaming RAM3 Corsair Vengence 16GB MSI RX 460 2G OC SSD Samsung 850pro 128Gb HDD SG 5Tb PSU Corsair VS450 Dell 8135v2 case gamemax x12 Loa logitech Z5500 Musiland M-sword
gear: Sony XA1 Ultra, Z5 vs Z1, Nook HD+, Kindle Fire HDX7 HDX 8.9 Ipad 4 32gb
Sony 32EX330 vs Sony 49X7500F Dell SE198WFP Viewsonic Vs2419-sh U2410 U2711
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 04:53.