Reply
 
Thread Tools
  #21  
Old 28-01-2019, 15:06
zaizai_vjp zaizai_vjp is offline
Senior Member
Join Date: 05-2012
Posts: 239
Re: Tặng vozer cái tool download từ Google Drive không cần chờ nén mới nghịch

Quote:
Originally Posted by locha9066 View Post
Tập tọe nghịch python ._. Tặng các bác cái tool mới nghịch đc:
Tool download từ Google Drive không cần chờ nén.
- Yêu cầu:
 • môi trường python 2
 • có id folder/file
 • có internet..
Phù hợp các bạn sinh ziên đi tải tài liệu từ Drive nha :v khỏi cần ngồi chờ nó nén xong lại phải về giải nén..

Link: https://sharengay.com/chia-se-tool-d...ho-nen-folder/

Updated:
 • Check và redownload các file down dở hoặc bị corrupt (down lại từ đầu :v chưa tìm đc cách resume :v )
 • Down đc các file có tên tiếng Việt.
Bị limit tối đa 100 file trong 1 thư mục
Reply With Quote
  #22  
Old 31-01-2019, 22:53
Chips_Tuxedo Chips_Tuxedo is offline
Member
Join Date: 03-2012
Posts: 35
Re: Tặng vozer cái tool download từ Google Drive không cần chờ nén mới nghịch

Quote:
Originally Posted by WANWULIN View Post
ai viết dùm tui có tool download nguyên album trong group facebook dùm cái cảm ơn rất nhiều
Tặng thím cái extension này

https://chrome.google.com/webstore/d...jppicjmgfkppok
Reply With Quote
  #23  
Old 31-01-2019, 23:11
Chips_Tuxedo Chips_Tuxedo is offline
Member
Join Date: 03-2012
Posts: 35
Re: Tặng vozer cái tool download từ Google Drive không cần chờ nén mới nghịch

Quote:
Originally Posted by BiBanXCaiNick View Post
Thêm xong thím vào folder google drive rồi nhấn vào con moè ấy
Thím @BiBanXCaiNick check lại code giúp em với.
Của em code không chạy được
Reply With Quote
  #24  
Old 31-01-2019, 23:19
hartlepool1942 hartlepool1942 is offline
Junior Member
Join Date: 04-2016
Posts: 25
Re: Tặng vozer cái tool download từ Google Drive không cần chờ nén mới nghịch

Muốn down cả folder thì cứ quất rclone. Tool này có sẵn, lượng người dùng cao nữa, support đều đều
Reply With Quote
  #25  
Old 08-02-2019, 10:14
locha9066 locha9066 is offline
Member
Join Date: 05-2018
Posts: 98
Re: Tặng vozer cái tool download từ Google Drive không cần chờ nén mới nghịch

Quote:
Originally Posted by hartlepool1942 View Post
Muốn down cả folder thì cứ quất rclone. Tool này có sẵn, lượng người dùng cao nữa, support đều đều
<3 bác.
Reply With Quote
  #26  
Old 21-05-2019, 14:19
boylklk9515's Avatar
boylklk9515 boylklk9515 is offline
Đã tốn tiền
Join Date: 01-2012
Location: V.P.N
Posts: 1,467
Re: Tặng vozer cái tool download từ Google Drive không cần chờ nén mới nghịch

Quote:
Originally Posted by BiBanXCaiNick View Post
Làm cái gì mà lằng nhằng thế. Lại còn bắt phải cài môi trường python xong tự compile mới chạy được nữa
Script nhẹ nhàng thế này có phải đỡ hơn không. Hỗ trợ link trực tiếp cả xem video trực tiếp luôn

Code:
// ==UserScript==
// @name     Them link download folder ggdrive
// @version   0.4
// @description none
// @author    vozer
// @match    https://drive.google.com/drive/u/*/folders/*
// @match    https://drive.google.com/drive/folders/*
// @require   https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.min.js
// @grant    none
// ==/UserScript==

function parseFileSize(val) {
  let amplifier;
  if (/k/i.test(val)) {amplifier = -1}
  else if (/m/i.test(val)) {amplifier = 0}
  else if (/g/i.test(val)) {amplifier = 1}
  else {amplifier = -2}
  const size = parseInt(val.match(/[0-9.]+/i))*Math.pow(1024, amplifier);
  return size;
}

let RESET = false;

function checkExpired() {
  let counter = 300
  $('.link-list').append(`<div style="font-size: 15px;font-weight: bold;" id="counter">Time left: ${counter} s</div>`);
  const minus = setInterval(() =>{
    if (RESET) {
      clearInterval(minus);
      RESET = false;
    } else if (counter > 0 ) {
      counter--;
      $('#counter').text(`Time left: ${counter} s. Nhấn chuột phải để xem video trực tiếp`);
    }
    else {
      clearInterval(minus);
      $('.link-list').empty();
      $('.link-list').append(`<div style="font-size: 15px;font-weight: bold;" id="counter">Expired. Please click moè again!</div>`);
    }
  },1000);
}

$('.a-D-B-Lc-j').append('<img id="cat-dl" style="margin-left:20px" src="https://i.imgur.com/1iqnhzl.png?1">')
$('#cat-dl').on('click',() => {
  console.log('Getting...');
  const checkElem = setInterval(() => {
    if ($('.WYuW0e').length) {
      clearInterval(checkElem);
      if ($('.link-list').length) {
        $('.link-list').remove();
        $('.vid-player').remove();
        RESET = true;
      }
      $('.v9czFf').before(`<div class="link-list"></div><div class="vid-player"></div>`);
      checkExpired();
      setTimeout(() => {
        $('.link-list div').sort(function(a,b) {
          const contentA = parseInt( $(a).attr('id'));
          const contentB = parseInt( $(b).attr('id'));
          return (contentA < contentB) ? -1 : (contentA > contentB) ? 1 : 0;
        }).appendTo('.link-list');
        $('.dl-button').each(function() {
          $(this).contextmenu(() => {
            $('.vid-player').html(`<div style="font-size: 15px;font-weight: bold;">This plays ${$(this).text()}</div><video width="711"
height="400" controls src="${$(this).find('a').attr('href')}"></video>`);
          });
        });
      }, 3000);
      $('.WYuW0e').each(function(i) {
        const fileId = $(this).attr('data-id');
        const fileName = $(this).find('.KL4NAf').text() || $(this).find('.Q5txwe').text();
        const fileSize = $(this).find('.jApF8d:last').text();
        if(!fileSize || parseFileSize(fileSize) > 25) {
          $.get(`/uc?id=${fileId}&export=download`, html => {
            const dlLink = $(html).find('#uc-download-link').attr('href');
            $('.link-list').append(`<div class="dl-button" id=${i}>${fileName} - ${fileSize}<a href="${dlLink}" target="_blank">
<img src="https://i.imgur.com/qvGtLXa.png?1" style="margin: 0 10px;"></a></div>`);
          });
        } else {
          $('.link-list').append(`<div class="dl-button" id=${i}>${fileName} - ${fileSize}<a href="/uc?id=${fileId}&export=download">
<img src="https://i.imgur.com/qvGtLXa.png?1" style="margin: 0 10px;"></a></div>`);
        }
      });
    }
  }, 100);
});

thím ơi sao e làm vẫn không được thím toàn not defined
__________________
Kiểm tra, check gói khuyến mãi Viettel
Nạp thẻ chiết khấu cao 3 mạng Viettel - Mobi - Vina
Thanh toán cước trả sau 3 nhà mạng Viettel - Mobi - Vina.
Đã tốn tiền
Reply With Quote
  #27  
Old 21-05-2019, 16:21
BB8700G's Avatar
BB8700G BB8700G is offline
Senior Member
Join Date: 05-2012
Location: Đối diện cái laptop
Posts: 1,033
Re: Tặng vozer cái tool download từ Google Drive không cần chờ nén mới nghịch

toàn cắm Raspberry Pi dùng Jdownloader
__________________
/**
* Thinkpad W530: i7 3740QM | 4x4GB | 180GB SSD + 510 SSD + 320GB HDD | HD4000 + Quadro K1000M
* Macbook Pro 15" 2014: i7 4980HQ | 2x8GB | 512GB | Iris Pro + Nvidia GT750M
*/
Reply With Quote
  #28  
Old 21-05-2019, 21:38
boylklk9515's Avatar
boylklk9515 boylklk9515 is offline
Đã tốn tiền
Join Date: 01-2012
Location: V.P.N
Posts: 1,467
Re: Tặng vozer cái tool download từ Google Drive không cần chờ nén mới nghịch

Quote:
Originally Posted by BiBanXCaiNick View Post
À gg drive thỉnh thoảng nó lại update nên script bị lỗi. Thím up lại script này
Code:
// ==UserScript==
// @name     Them link download folder ggdrive
// @version   0.4.1
// @description none
// @author    vozer
// @match    https://drive.google.com/drive/u/*
// @match    https://drive.google.com/drive/folders/*
// @require   https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.min.js
// @grant    none
// ==/

let RESET = false;
let intervals = [];

function parseFileSize(val) {
  let amplifier;
  if (/k/i.test(val)) {amplifier = -1}
  else if (/m/i.test(val)) {amplifier = 0}
  else if (/g/i.test(val)) {amplifier = 1}
  else {amplifier = -2}
  const size = parseInt(val.match(/[0-9.]+/i))*Math.pow(1024, amplifier);
  return size;
}

function checkExpired() {
  let counter = 300;
  $('.link-list').append(`<div style="font-size: 15px;font-weight: bold;" id="counter">Time left: ${counter} s</div>`);
  intervals.push(setInterval(() =>{
    if (counter > 0 ) {
      counter--;
      $('#counter').text(`Time left: ${counter} s. Nhấn chuột phải để xem video trực tiếp.`);
    }
    else {
      $('.link-list').empty();
      $('.link-list').append(`<div style="font-size: 15px;font-weight: bold;" id="counter">Expired. Please click moè again!</div>`);
    }
  },1000));
}

function downAll() {
  $('.dl-button > a').each(function() {
    window.open($(this).attr('href'));
  })
}

$('.a-D-B-Lc-j').append('<img id="cat-dl" style="margin-left:20px" src="https://i.imgur.com/1iqnhzl.png?1">')
$('#cat-dl').on('click',() => {
  console.log('Getting...');
  while (intervals.length>0){
    clearInterval(intervals[0]);
    intervals.shift();
  }
  const checkElem = setInterval(() => {
    if ($('.WYuW0e').length) {
      clearInterval(checkElem);
      if ($('.link-list').length) {
        $('.link-list').remove();
        $('.vid-player').remove();
      }
      $('.v9czFf').before(`<div class="link-list"><button id="downAll">Down một cục</button></div><div class="vid-player"></div>`);
      $('#downAll').click(() => downAll());
      checkExpired();
      setTimeout(() => {
        $('.link-list div').sort(function(a,b) {
          const contentA = parseInt( $(a).attr('id'));
          const contentB = parseInt( $(b).attr('id'));
          return (contentA < contentB) ? -1 : (contentA > contentB) ? 1 : 0;
        }).appendTo('.link-list');
        $('.dl-button').each(function() {
          $(this).contextmenu(() => {
            $('.vid-player').html(`<div style="font-size: 15px;font-weight: bold;">This plays ${$(this).text()}</div><video width="711"
height="400" controls src="${$(this).find('a').attr('href')}"></video>`);
          });
        });
      }, 3000);
      $('.WYuW0e:not(.RDfNAe)').each(function(i) {
        const fileId = $(this).attr('data-id');
        const fileName = $(this).find('.KL4NAf').text() || $(this).find('.Q5txwe').text();
        const fileSize = $(this).find('.jApF8d:last').text();
        if(!fileSize || parseFileSize(fileSize) > 50) {
          $.get(`/uc?id=${fileId}&export=download`, html => {
            const dlLink = $(html).find('#uc-download-link').attr('href');
            $('.link-list').append(`<div class="dl-button" id=${i}>${fileName} - ${fileSize}<a href="${dlLink}" target="_blank">
<img src="https://i.imgur.com/qvGtLXa.png?1" style="margin: 0 10px;"></a></div>`);
          });
        } else {
          $('.link-list').append(`<div class="dl-button" id=${i}>${fileName} - ${fileSize}<a href="/uc?id=${fileId}&export=download">
<img src="https://i.imgur.com/qvGtLXa.png?1" style="margin: 0 10px;"></a></div>`);
        }
      });
    }
  }, 100);
});
Hình này được tự động upload và chèn link bởi Voz Living
đã được nha thím, đội ơn thím
__________________
Kiểm tra, check gói khuyến mãi Viettel
Nạp thẻ chiết khấu cao 3 mạng Viettel - Mobi - Vina
Thanh toán cước trả sau 3 nhà mạng Viettel - Mobi - Vina.
Đã tốn tiền
Reply With Quote
  #29  
Old 22-05-2019, 03:20
locha9066 locha9066 is offline
Member
Join Date: 05-2018
Posts: 98
Re: Tặng vozer cái tool download từ Google Drive không cần chờ nén mới nghịch

Quote:
Originally Posted by BiBanXCaiNick View Post
À gg drive thỉnh thoảng nó lại update nên script bị lỗi. Thím up lại script này
Code:
// ==UserScript==
// @name     Them link download folder ggdrive
// @version   0.4.1
// @description none
// @author    vozer
// @match    https://drive.google.com/drive/u/*
// @match    https://drive.google.com/drive/folders/*
// @require   https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.min.js
// @grant    none
// ==/UserScript==

let RESET = false;
let intervals = [];

function parseFileSize(val) {
  let amplifier;
  if (/k/i.test(val)) {amplifier = -1}
  else if (/m/i.test(val)) {amplifier = 0}
  else if (/g/i.test(val)) {amplifier = 1}
  else {amplifier = -2}
  const size = parseInt(val.match(/[0-9.]+/i))*Math.pow(1024, amplifier);
  return size;
}

function checkExpired() {
  let counter = 300;
  $('.link-list').append(`<div style="font-size: 15px;font-weight: bold;" id="counter">Time left: ${counter} s</div>`);
  intervals.push(setInterval(() =>{
    if (counter > 0 ) {
      counter--;
      $('#counter').text(`Time left: ${counter} s. Nhấn chuột phải để xem video trực tiếp.`);
    }
    else {
      $('.link-list').empty();
      $('.link-list').append(`<div style="font-size: 15px;font-weight: bold;" id="counter">Expired. Please click moè again!</div>`);
    }
  },1000));
}

function downAll() {
  $('.dl-button > a').each(function() {
    window.open($(this).attr('href'));
  })
}

$('.a-D-B-Lc-j').append('<img id="cat-dl" style="margin-left:20px" src="https://i.imgur.com/1iqnhzl.png?1">')
$('#cat-dl').on('click',() => {
  console.log('Getting...');
  while (intervals.length>0){
    clearInterval(intervals[0]);
    intervals.shift();
  }
  const checkElem = setInterval(() => {
    if ($('.WYuW0e').length) {
      clearInterval(checkElem);
      if ($('.link-list').length) {
        $('.link-list').remove();
        $('.vid-player').remove();
      }
      $('.v9czFf').before(`<div class="link-list"><button id="downAll">Down một cục</button></div><div class="vid-player"></div>`);
      $('#downAll').click(() => downAll());
      checkExpired();
      setTimeout(() => {
        $('.link-list div').sort(function(a,b) {
          const contentA = parseInt( $(a).attr('id'));
          const contentB = parseInt( $(b).attr('id'));
          return (contentA < contentB) ? -1 : (contentA > contentB) ? 1 : 0;
        }).appendTo('.link-list');
        $('.dl-button').each(function() {
          $(this).contextmenu(() => {
            $('.vid-player').html(`<div style="font-size: 15px;font-weight: bold;">This plays ${$(this).text()}</div><video width="711"
height="400" controls src="${$(this).find('a').attr('href')}"></video>`);
          });
        });
      }, 3000);
      $('.WYuW0e:not(.RDfNAe)').each(function(i) {
        const fileId = $(this).attr('data-id');
        const fileName = $(this).find('.KL4NAf').text() || $(this).find('.Q5txwe').text();
        const fileSize = $(this).find('.jApF8d:last').text();
        if(!fileSize || parseFileSize(fileSize) > 50) {
          $.get(`/uc?id=${fileId}&export=download`, html => {
            const dlLink = $(html).find('#uc-download-link').attr('href');
            $('.link-list').append(`<div class="dl-button" id=${i}>${fileName} - ${fileSize}<a href="${dlLink}" target="_blank">
<img src="https://i.imgur.com/qvGtLXa.png?1" style="margin: 0 10px;"></a></div>`);
          });
        } else {
          $('.link-list').append(`<div class="dl-button" id=${i}>${fileName} - ${fileSize}<a href="/uc?id=${fileId}&export=download">
<img src="https://i.imgur.com/qvGtLXa.png?1" style="margin: 0 10px;"></a></div>`);
        }
      });
    }
  }, 100);
});
Cảm ơn thím. Có những cái mà em không hề biết, thanks thím đã thông não.

Cơ mà script thím hay ak, em viết 1 bài khác hướng dẫn. :v

Last edited by locha9066; 22-05-2019 at 03:27. Reason: tay nhanh hơn não, mới test thì thấy chức năng download 1 cục
Reply With Quote
  #30  
Old 22-05-2019, 05:56
**Doremon**'s Avatar
**Doremon** **Doremon** is offline
Senior Member
Join Date: 03-2015
Location: ☆Thiên Địa Hội☆
Posts: 4,136
Re: Tặng vozer cái tool download từ Google Drive không cần chờ nén mới nghịch

oánh dấu
__________________
R5 3600 | GM 400 | B450M Steel Legend | Kingston 2x8GB 3200 | Sapphire RX 580 SE 8GB | SM961 + 860 Evo 256GB | WD Blue 500 + Black 1T | CM MWE 750 Gold | AC 9620 | SB0880
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 01:45.