Reply
 
Thread Tools
  #21  
Old 02-02-2019, 15:28
manh121398.voz manh121398.voz is offline
Member
Join Date: 04-2013
Posts: 67
Re: Tết đến nên mua xe 110 hay 150 ạ

mua winner nhé. đi đỡ chán hơn gd.
máy 150 kéo cũng phê hơn
__________________
manh121398 bị band đến cuối năm 2014 ợ =,=
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 20:37.