Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 31-12-2018, 12:48
mrlukluk2018's Avatar
mrlukluk2018 mrlukluk2018 is offline
Member
Join Date: 03-2018
Posts: 44
Không phải kì thị, có phải bê đê có tính cách đặc thù?

Không hiểu do mình ăn ở hay sao mà cứ làm việc hay ra đường toàn thấy tụi bê đê chua ngoa, thù dai, đanh đá, có khi còn bị đâm sau lưng dù mình hỗ trợ, đối xử vs nó rất tốt

Làm việc thì nhẹ nhàng như con gái mà tâm tính thì cáo già thật sự..... Càng ngày càng thấy sợ vl ấy,

Gửi từ Iphone XXL bằng vozFApp
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 02:50.