Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 25-10-2018, 09:02
toilabocuaHulk's Avatar
toilabocuaHulk toilabocuaHulk is offline
Junior Member
Join Date: 12-2014
Posts: 10
Có cách nào chuyển dữ liệu down load IDM sang máy khác không các thím?

Như tittle ạ! số là em đang down phim KHoa học kỹ thuật về để tìm hiểu. Cắm qua đêm cơ mà mạng cùi nên down chưa hết, còn khoảng hơn 100 link down trong IDM chưa down hết. Sáng thì lên công ty, đường truyền mạnh, nên em nảy ra ý tưởng chuyển dữ liệu IDM đang down từ máy em lên máy công ty để down, cơ mà em chưa biết làm thế nào
Nên vác lên đây nhờ các thím chỉ giáo cho ạ!
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 18:55.