Reply
 
Thread Tools
  #41  
Old 22-08-2019, 12:25
thanhtrimobile1 thanhtrimobile1 is offline
Junior Member
Join Date: 09-2012
Posts: 3
Re: Mở khóa điện thoại xách tay iPhone, Samsung, LG, HTC, Oppo...

S10 SM-G973U Unlocked ok

Checking Card Ok.
Verify Card verify ok...
Card OsVer 0004
GCPro SN:= [GCXXXXXXXX]
GCPRO Activation := CARD IS ACTIVE
Using Version...1.0.0.0066
Selected Model GT-I5500
Selected Task SAMSUNG ADB UNLOCK

Searching ADB device Please wait..
Device Detected...
SELinux := Enforcing
model:= SM-G973U
Android Version:= 9
Description Version:= beyond1qltesq-user 9 PPR1.180610.011 G973USQU1ASAT release-keys
Platform:= msmnile [ qcom ] [ SM8150 ]
Baseband:= G973USQU1ASAT
VER:= G973USQU1ASAT/G973UOYN1ASAT/G973USQU1ASAT/G973USQU1ASAT
Carrier := CCT_USA
Knox Warranty := Void
Security Patch := 01-02-2019
ABI:= arm64-v8a SDK Ver:= 28
Simstatus:= NETWORK_LOCKED
ANDROID-ID = RF8M309KYJW_0000871821
Device is not rooted

SAMSUNG ADB UNLOCK STARTED...
Please Wait while...
Loader Ok Starting task...
Credits Left:= XX
Phone is SIM-Unlocked

!!! Success !!!!
Reply With Quote
  #42  
Old 24-08-2019, 14:28
thanhtrimobile1 thanhtrimobile1 is offline
Junior Member
Join Date: 09-2012
Posts: 3
Re: Mở khóa điện thoại xách tay iPhone, Samsung, LG, HTC, Oppo...

S10 SM-G973U Unlocked ok
Reply With Quote
  #43  
Old 03-09-2019, 16:59
thanhtrimobile1 thanhtrimobile1 is offline
Junior Member
Join Date: 09-2012
Posts: 3
Re: Mở khóa điện thoại xách tay iPhone, Samsung, LG, HTC, Oppo...

S10/ S10+/ S10e T-Mobile unlock ok
Reply With Quote
  #44  
Old 11-09-2019, 16:37
acccuavip's Avatar
acccuavip acccuavip is offline
Senior Member
Join Date: 03-2015
Posts: 428
Re: Mở khóa điện thoại xách tay iPhone, Samsung, LG, HTC, Oppo...

iphone lock nhật nếu unlock thì có còn tiếng cạch cạch khi chụp hình ko shop nhỉ
Reply With Quote
  #45  
Old 12-09-2019, 14:17
thanhtrimobile1 thanhtrimobile1 is offline
Junior Member
Join Date: 09-2012
Posts: 3
Re: Mở khóa điện thoại xách tay iPhone, Samsung, LG, HTC, Oppo...

Quote:
Originally Posted by acccuavip View Post
iphone lock nhật nếu unlock thì có còn tiếng cạch cạch khi chụp hình ko shop nhỉ
Unlock iphone là quá trình gửi imei lên server để yêu cầu mở khóa cho phone nhận sim, nên phần mềm của máy vẫn không thay đổi. Máy vẫn chụp hình phát ra âm thanh mặc định.
Giải pháp cuối cho nó là thay đổi tháo máy tác động vào ổ cứng phone thì dc.
Reply With Quote
  #46  
Old 08-10-2019, 15:20
thanhtrimobile1 thanhtrimobile1 is offline
Junior Member
Join Date: 09-2012
Posts: 3
Re: Mở khóa điện thoại xách tay iPhone, Samsung, LG, HTC, Oppo...

Samsung A20e unlock ok
Searching for SAMSUNG Mobile USB Modem...OK
SAMSUNG USB Modem detected on [COM6]
Looking for DEVICE...OK
Reading USB MODEM information...OK
MODEL : SM-A202F
VER : A202FXXU1ASE5/A202FOXM1ASE3/A202FXXU1ASE3/A202FXXU1ASE5
IMEI : 3583601093952xx
S/N : RF8M71Z0XB
U/N : CBJ00DF9A60B666
Loading ADB module............OK
Starting ADB module...OK
Searching for SAMSUNG ADB device...OK
Checking device authorization...OK
Reading ADB device information...
ADB Serial Number : RF8M71Z0XBK
SIM State : ABSENT (OK)
Setting DEBUG level to MID...OK
Waiting for Reboot...OK
CP Version : A202FXXU1ASE3,A202FXXU1ASE3
Android Version : 9
Warranty VOID : 0
Loading RIL applet...OK
Starting RIL applet...OK
Reading RADIO information...
IMEI : 3583601093952xx
Initializing RIL applet....OK
Starting exploit...[SHL:OK]...OK
Reading HW signature...OK
Reading data...OK
Calculating security...[KEY:OK]...OK
Sending data to SERVER...OK
Waiting for SERVER response (may take few minutes)...OK
Sending unlock codes to phone...OK
Operation successful.
Reply With Quote
  #47  
Old 08-10-2019, 16:51
thanhtrimobile1 thanhtrimobile1 is offline
Junior Member
Join Date: 09-2012
Posts: 3
Re: Mở khóa điện thoại xách tay iPhone, Samsung, LG, HTC, Oppo...

A10 unlock ok
Reply With Quote
  #48  
Old 08-10-2019, 16:57
thanhtrimobile1 thanhtrimobile1 is offline
Junior Member
Join Date: 09-2012
Posts: 3
Re: Mở khóa điện thoại xách tay iPhone, Samsung, LG, HTC, Oppo...

Samssung A30 unlock ok
Searching for SAMSUNG Mobile USB Modem...OK
SAMSUNG USB Modem detected on [COM18]
Looking for DEVICE...OK
Reading USB MODEM information...OK
MODEL : SM-A305F
VER : A305FDDU2ASE5/A305FOLM2ASE5/A305FXXU2ASE5/A305FDDU2ASE5
IMEI : 35672310xx
S/N : RR8M7065L0
U/N : CCU007C61D4F166
Loading ADB module..OK
Starting ADB module...OK
Searching for SAMSUNG ADB device...OK
Checking device authorization...OK
Reading ADB device information...
ADB Serial Number : RR8M7065L0A
Model Name : SM-A305F
BL version : A305FDDU2ASE5
AP version : A305FDDU2ASE5
CP version : A305FXXU2ASE5,A305FXXU2ASE5
CSC version : A305FOLM2ASE5
Android version : 9
Country : MALAYSIA
Sales code : XME
Serial Number : RR8M7065L0A
SIM State : ABSENT,ABSENT
Debug Level : MID/LOW [0x4f4c]OK

Setting DEBUG level to HIGH...OK
Waiting for Reboot...OK
Warranty VOID : 0
SIM operator : N/A
Setting USB Settings to [dm,acm,adb] automatically...OK
Searching for SAMSUNG Diagnostic Port...[COM17]...OK
Connecting to phone via DIAG port...OK
Shannon CPID : 0x0327
Reading HW Signature...[BCK:OK]...OK
Sending data to SERVER...Waiting for SERVER response (May take few minutes)...OK
Calculating...[DTL:OK]...OK
Operation successful.
Reply With Quote
  #49  
Old 13-10-2019, 13:49
thanhtrimobile1 thanhtrimobile1 is offline
Junior Member
Join Date: 09-2012
Posts: 3
Re: Mở khóa điện thoại xách tay iPhone, Samsung, LG, HTC, Oppo...

Note 10+ n975f unlock sucess
Searching for SAMSUNG Mobile USB Modem...OKSAMSUNG USB Modem detected on [COM4]
Looking for DEVICE...OK
Reading USB MODEM information...OK
MODEL : SM-N975F
VER : N975FXXU1ASGO/N975FOWA1ASGO/N975FXXU1ASH5/N975FXXU1ASGO
IMEI : 358779101
S/N : RF8M
U/N : CE0819382D86C8C
Loading ADB module............OK
Starting ADB module...OK
Searching for SAMSUNG ADB device...OK
Checking device authorization...OK
Reading ADB device information...
ADB Serial Number : RF8M8232FKR
Model Name : SM-N975F
BL version : N975FXXU1ASGO
AP version : N975FXXU1ASGO
CP version : N975FXXU1ASH5
CSC version : N975FOWA1ASGO
Android version : 9
Country : Puerto Rico
Sales code : PCT
Serial Number : RF8M82
SIM State : ABSENT
Debug Level : MID/LOW [0x4f4c]
Setting DEBUG level to HIGH...OK
Waiting for Reboot...OK
Warranty VOID : 0
SIM operator : N/A
Setting USB Settings to [dm,acm,adb] automatically...OK
Searching for SAMSUNG Diagnostic Port...[COM8]...OK
Connecting to phone via DIAG port...OK
Shannon CPID : 0x5000
Reading HW Signature...[BCK:OK]...OK
IMEI : 358779101
Sending data to SERVER...OK
Waiting for SERVER response (May take few minutes)...OK
Calculating..........[DTL:OK]...OK
Operation successful.
Reply With Quote
  #50  
Old 13-10-2019, 13:50
thanhtrimobile1 thanhtrimobile1 is offline
Junior Member
Join Date: 09-2012
Posts: 3
Re: Mở khóa điện thoại xách tay iPhone, Samsung, LG, HTC, Oppo...

S9+ SM-g965u sprint unlock done
Loading ADB module..OKStarting ADB module...OK
Searching for SAMSUNG ADB device...OK
Checking device authorization...OK
Reading ADB device information...
ADB Serial Number : 37334C4644443098
Model Name : SM-G965U
Android Version : 9
Carrier : SPR
Setting USB Settings to [diag,acm,adb] automatically...OK
Searching for SAMSUNG Diagnostic Port...[COM75]...OK
PDA Version : G965USQS6CSH3
CP Version : G965USQU6ASG1
SIM State : PASS(L)
Debug Level : OK
Android Version : 9
Warranty VOID : 0
Searching for SAMSUNG Mobile USB Modem...OK
SAMSUNG USB Modem detected on [COM76]
Connecting to USB Modem...OK
IMEI : 3564xxxxxxxxxxx
Loading RIL applet...OK
Starting RIL applet...OK
Reading data from phone...OK
Searching for SAMSUNG Diagnostic Port...[COM75]...OK
QC SW Rev : MPSS.AT.4.0.c2.5-00045-SDM845_GEN_PACK-1.135721.3.150178.1
Release : Jul 3 201910:11:53May 11 2018REV1
Authorizing NV access...[PWD:OK]...[SPC:OK]...[MEID:OK]...OK
Sending data to SERVER...OK
Waiting for SERVER response...OK
Writing SEC data...[PWD:OK]...[SPC:OK]...[0x04]...OK
Verifying SimLock status...OK
Saving SEC data...[ACK:OK]...OK
Initializing phone...[0x02]...OK
Checking USB Modem...[COM13]...OK
Connecting to DEVICE in DL-Mode...OK [COM13]
Setting up module...OK
Initializing memory...OK
Transmitting data...OK
Restarting DEVICE to AT-Mode...OK
Operation successful
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 21:36.