Reply
 
Thread Tools
  #11  
Old 03-03-2019, 02:48
codochi's Avatar
codochi codochi is offline
Senior Member
Join Date: 11-2006
Posts: 6,798
Re: Tìm mua hosting video giá rẻ

Tiện có giám đốc nào đang dùng dịch vụ google cloud ko??
Mình muốn hỏi là tại sao vcpu của nó ít vậy?
Với 1000 truy vấn trực tuyến vậy mình dùng gói nào hợp lý? Code prestashop.
__________________
Chủ tịch đếi
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 11:28.