Closed Thread
 
Thread Tools
  #101  
Old 05-09-2018, 08:59
pull22 pull22 is offline
Senior Member
Join Date: 12-2014
Posts: 130
Re: TENNIS - Mùa 2018 : Tam quốc phân tranh

Na ăn hầm set 1, chắc đang giấu bài. Set 2 mới bắt đầu bung lụa
  #102  
Old 05-09-2018, 09:14
slayerangel's Avatar
slayerangel slayerangel is offline
Senior Member
Join Date: 12-2013
Posts: 3,042
Re: TENNIS - Mùa 2018 : Tam quốc phân tranh

Nadal break rồi, 1-1 thôi
__________________
ingame FO4 : DIH Rubik
  #103  
Old 05-09-2018, 09:14
NCQ's Avatar
NCQ NCQ is offline
Mod cũ
Join Date: 08-2006
Posts: 6,820
Re: TENNIS - Mùa 2018 : Tam quốc phân tranh

Ăn break bản lề 5-3, Móc trở lại
  #104  
Old 05-09-2018, 09:18
NCQ's Avatar
NCQ NCQ is offline
Mod cũ
Join Date: 08-2006
Posts: 6,820
Re: TENNIS - Mùa 2018 : Tam quốc phân tranh

Hớ lại mất break ))))))))))))))
  #105  
Old 05-09-2018, 09:18
slayerangel's Avatar
slayerangel slayerangel is offline
Senior Member
Join Date: 12-2013
Posts: 3,042
Re: TENNIS - Mùa 2018 : Tam quốc phân tranh

Móa mất break ngay được
__________________
ingame FO4 : DIH Rubik
  #106  
Old 05-09-2018, 09:18
DNAnh DNAnh is offline
Senior Member
Join Date: 10-2012
Posts: 352
Re: TENNIS - Mùa 2018 : Tam quốc phân tranh

có kênh nào tường thuật không các thím
  #107  
Old 05-09-2018, 09:18
bear113113 bear113113 is offline
Senior Member
Join Date: 03-2008
Posts: 1,862
Re: TENNIS - Mùa 2018 : Tam quốc phân tranh

Vl mất break sao
  #108  
Old 05-09-2018, 09:22
NCQ's Avatar
NCQ NCQ is offline
Mod cũ
Join Date: 08-2006
Posts: 6,820
Re: TENNIS - Mùa 2018 : Tam quốc phân tranh

Break, Set point, 1-1
  #109  
Old 05-09-2018, 09:22
slayerangel's Avatar
slayerangel slayerangel is offline
Senior Member
Join Date: 12-2013
Posts: 3,042
Re: TENNIS - Mùa 2018 : Tam quốc phân tranh

Break qua lại, 1-1 cho Móc
__________________
ingame FO4 : DIH Rubik
  #110  
Old 05-09-2018, 09:24
bear113113 bear113113 is offline
Senior Member
Join Date: 03-2008
Posts: 1,862
Re: TENNIS - Mùa 2018 : Tam quốc phân tranh

Xàm vậy trời
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 05:41.