Reply
 
Thread Tools
  #3241  
Old 21-04-2020, 11:29
dotrongduc dotrongduc is offline
Junior Member
Join Date: 08-2008
Posts: 10
Re: Đánh giá router xiaomi gen 3G sau 2 tuần sử dụng

Quote:
Originally Posted by Leohi123 View Post
Có anh em nào muốn xúc ko ạ, em mới mua về xong được mấy tiếng, bản v1 2hand mà rom gốc lại ko hỗ trợ add link cho android, em để lại 400k ạ, còn bảo hành của shop.
Bác có ở Hà Nội không ? Nếu có zalo e phát 0947752969 (e ko inbox đc , ko đủ post)
Reply With Quote
  #3242  
Old 21-04-2020, 22:16
SogoKu_vn's Avatar
SogoKu_vn SogoKu_vn is offline
Đã tốn tiền
Join Date: 07-2006
Location: Đà Nẵng city
Posts: 6,525
Re: Đánh giá router xiaomi gen 3G sau 2 tuần sử dụng

Mới debrick đúng nghĩa 1 em R3G chết uboot tối thui ko serial được, do up lộn thế nào đó của một thím nào đó trên voz cho lâu lâu lắm rồi. Mình khò NAND flash ra

Sau đó lấy 1 con SPI flash 16MB tối thiểu rồi nạp chương trình nào xài mạch CH341A nếu mua gần đây, mình thì xài gzut dreamproII mua hồi lâu quec, rồi khò vô lại mạch. Mình ko kiếm ra con SPI 16MB nào nên lấy tạm con 8MB trong camera bị hỏng ra

Kết quả serial console lên ầm ầm, giờ chỉ việc đi nạp lại firmware padavan lede openwrt j đó tùy
Code:
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2020.04.21 22:15:26 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=


===================================================================

   		MT7621  stage1 code Mar 12 2015 14:43:30 (ASIC)

   		CPU=500000000 HZ BUS=125000000 HZ

==================================================================

Change MPLL source from XTAL to CR...

do MEMPLL setting..

MEMPLL Config : 0x11100000

3PLL mode + External loopback

=== XTAL-40Mhz === DDR-1200Mhz ===

PLL3 FB_DL: 0x8, 1/0 = 555/469 21000000

PLL2 FB_DL: 0xd, 1/0 = 683/341 35000000

PLL4 FB_DL: 0x13, 1/0 = 550/474 4D000000

do DDR setting..[01F40000]

Apply DDR3 Setting...(use customer AC)

     0  8  16  24  32  40  48  56  64  72  80  88  96 104 112 120

   --------------------------------------------------------------------------------

0000:|  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

0001:|  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

0002:|  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

0003:|  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

0004:|  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

0005:|  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

0006:|  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

0007:|  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

0008:|  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

0009:|  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

000A:|  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

000B:|  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

000C:|  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

000D:|  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1

000E:|  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1

000F:|  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  0

0010:|  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0

0011:|  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

0012:|  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

0013:|  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

0014:|  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

0015:|  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

0016:|  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

0017:|  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

0018:|  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

0019:|  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

001A:|  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

001B:|  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

001C:|  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

001D:|  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

001E:|  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

001F:|  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

DRAMC_DQSCTL1[0e0]=13000000

DRAMC_DQSGCTL[124]=80000033

rank 0 coarse = 15

rank 0 fine = 72

B:|  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  0  0  0

opt_dle value:11

DRAMC_DDR2CTL[07c]=C287223D

DRAMC_PADCTL4[0e4]=000022B3

DRAMC_DQIDLY1[210]=0A0A080A

DRAMC_DQIDLY2[214]=070A0907

DRAMC_DQIDLY3[218]=08080604

DRAMC_DQIDLY4[21c]=07070B07

DRAMC_R0DELDLY[018]=00001E1F

==================================================================

		RX	DQS perbit delay software calibration 

==================================================================

1.0-15 bit dq delay value

==================================================================

bit|   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

--------------------------------------

0 |  10 6 7 9 7 9 8 7 3 5 

10 |  6 6 7 9 6 7 

--------------------------------------



==================================================================

2.dqs window

x=pass dqs delay value (min~max)center 

y=0-7bit DQ of every group

input delay:DQS0 =31 DQS1 = 30

==================================================================

bit	DQS0	 bit   DQS1

0 (1~62)31 8 (1~57)29

1 (1~58)29 9 (1~57)29

2 (0~57)28 10 (1~56)28

3 (1~60)30 11 (1~56)28

4 (1~62)31 12 (1~60)30

5 (2~60)31 13 (1~56)28

6 (0~58)29 14 (1~58)29

7 (1~62)31 15 (0~60)30

==================================================================

3.dq delay value last

==================================================================

bit|  0 1 2 3 4 5 6 7 8  9

--------------------------------------

0 |  10 8 10 10 7 9 10 7 4 6 

10 |  8 8 7 11 7 7 

==================================================================

==================================================================

   TX perbyte calibration 

==================================================================

DQS loop = 15, cmp_err_1 = ffff0000 

dqs_perbyte_dly.last_dqsdly_pass[0]=15, finish count=1 

dqs_perbyte_dly.last_dqsdly_pass[1]=15, finish count=2 

DQ loop=15, cmp_err_1 = ffff01aa

DQ loop=14, cmp_err_1 = ffff0080

dqs_perbyte_dly.last_dqdly_pass[1]=14, finish count=1 

DQ loop=13, cmp_err_1 = ffff0080

DQ loop=12, cmp_err_1 = ffff0000

dqs_perbyte_dly.last_dqdly_pass[0]=12, finish count=2 

byte:0, (DQS,DQ)=(9,8)

byte:1, (DQS,DQ)=(8,8)

DRAMC_DQODLY1[200]=88888888

DRAMC_DQODLY2[204]=88888888

20,data:89

[EMI] DRAMC calibration passed




===================================================================

   		MT7621  stage1 code done 

   		CPU=500000000 HZ BUS=125000000 HZ

===================================================================



U-Boot 1.1.3 (Oct 6 2017 - 20:26:30)


Board: MediaTek APSoC DRAM: 256 MB


Config XHCI 40M PLL 

MediaTek SPI flash driver, SPI clock: 44MHz

spi device id: c2 20 17 c2

find flash: MX25L6406E

============================================ 

MediaTek U-Boot Version: 5.0.1.0-6

-------------------------------------------- 

ASIC MT7621A DualCore (MAC to MT7530 Mode)

DRAM_CONF_FROM: Auto-Detection 

DRAM_TYPE: DDR3 

DRAM bus: 16 bit

Xtal Mode=5 OCP Ratio=1/4

Flash component: SPI Flash

Date:Oct 6 2017 Time:20:26:30

============================================ 

icache: sets:256, ways:4, linesz:32, total:32768

dcache: sets:256, ways:4, linesz:32, total:32768 


 #### The CPU freq = 880 MHZ #### 

 estimate memory size = 256 Mbytes


 Reset MT7530

set LAN/WAN WLLLL


Please choose the operation: 

  1: Load system code to SDRAM via TFTP.

  2: Load system code then write to Flash via TFTP.

  3: Boot system code via Flash (default).

  4: Enter boot command line interface.

  5: Load system code then write to Flash via USB Storage.

  9: Load U-Boot code then write to Flash via TFTP.



You choosed 4


 0 


  

4: System Enter Boot Command Line Interface.


U-Boot 1.1.3 (Oct 6 2017 - 20:26:30)

MT7621 #
__________________
PC: i5-7400, H110 8GB, RX570 4G, SS 28" 4k LU28E590D
TV box:LG 55UM7300, ShieldTV2917, Mibox 4k, Stick 4k
Sent from Xào Mì rét mj note 7

Last edited by SogoKu_vn; 21-04-2020 at 22:30.
Reply With Quote
  #3243  
Old 21-04-2020, 22:45
anhhungaogiap's Avatar
anhhungaogiap anhhungaogiap is offline
Senior Member
Join Date: 06-2012
Posts: 177
Re: Đánh giá router xiaomi gen 3G sau 2 tuần sử dụng

Quote:
Originally Posted by SogoKu_vn View Post
Mới debrick đúng nghĩa 1 em R3G chết uboot tối thui ko serial được, do up lộn thế nào đó của một thím nào đó trên voz cho lâu lâu lắm rồi. Mình khò NAND flash ra

Sau đó lấy 1 con SPI flash 16MB tối thiểu rồi nạp chương trình nào xài mạch CH341A nếu mua gần đây, mình thì xài gzut dreamproII mua hồi lâu quec, rồi khò vô lại mạch. Mình ko kiếm ra con SPI 16MB nào nên lấy tạm con 8MB trong camera bị hỏng ra

Kết quả serial console lên ầm ầm, giờ chỉ việc đi nạp lại firmware padavan lede openwrt j đó tùy
Code:
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2020.04.21 22:15:26 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=


===================================================================

   		MT7621  stage1 code Mar 12 2015 14:43:30 (ASIC)

   		CPU=500000000 HZ BUS=125000000 HZ

==================================================================

Change MPLL source from XTAL to CR...

do MEMPLL setting..

MEMPLL Config : 0x11100000

3PLL mode + External loopback

=== XTAL-40Mhz === DDR-1200Mhz ===

PLL3 FB_DL: 0x8, 1/0 = 555/469 21000000

PLL2 FB_DL: 0xd, 1/0 = 683/341 35000000

PLL4 FB_DL: 0x13, 1/0 = 550/474 4D000000

do DDR setting..[01F40000]

Apply DDR3 Setting...(use customer AC)

     0  8  16  24  32  40  48  56  64  72  80  88  96 104 112 120

   --------------------------------------------------------------------------------

0000:|  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

0001:|  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

0002:|  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

0003:|  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

0004:|  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

0005:|  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

0006:|  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

0007:|  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

0008:|  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

0009:|  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

000A:|  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

000B:|  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

000C:|  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

000D:|  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1

000E:|  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1

000F:|  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  0

0010:|  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0

0011:|  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

0012:|  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

0013:|  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

0014:|  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

0015:|  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

0016:|  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

0017:|  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

0018:|  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

0019:|  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

001A:|  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

001B:|  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

001C:|  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

001D:|  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

001E:|  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

001F:|  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

DRAMC_DQSCTL1[0e0]=13000000

DRAMC_DQSGCTL[124]=80000033

rank 0 coarse = 15

rank 0 fine = 72

B:|  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  0  0  0

opt_dle value:11

DRAMC_DDR2CTL[07c]=C287223D

DRAMC_PADCTL4[0e4]=000022B3

DRAMC_DQIDLY1[210]=0A0A080A

DRAMC_DQIDLY2[214]=070A0907

DRAMC_DQIDLY3[218]=08080604

DRAMC_DQIDLY4[21c]=07070B07

DRAMC_R0DELDLY[018]=00001E1F

==================================================================

		RX	DQS perbit delay software calibration 

==================================================================

1.0-15 bit dq delay value

==================================================================

bit|   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

--------------------------------------

0 |  10 6 7 9 7 9 8 7 3 5 

10 |  6 6 7 9 6 7 

--------------------------------------



==================================================================

2.dqs window

x=pass dqs delay value (min~max)center 

y=0-7bit DQ of every group

input delay:DQS0 =31 DQS1 = 30

==================================================================

bit	DQS0	 bit   DQS1

0 (1~62)31 8 (1~57)29

1 (1~58)29 9 (1~57)29

2 (0~57)28 10 (1~56)28

3 (1~60)30 11 (1~56)28

4 (1~62)31 12 (1~60)30

5 (2~60)31 13 (1~56)28

6 (0~58)29 14 (1~58)29

7 (1~62)31 15 (0~60)30

==================================================================

3.dq delay value last

==================================================================

bit|  0 1 2 3 4 5 6 7 8  9

--------------------------------------

0 |  10 8 10 10 7 9 10 7 4 6 

10 |  8 8 7 11 7 7 

==================================================================

==================================================================

   TX perbyte calibration 

==================================================================

DQS loop = 15, cmp_err_1 = ffff0000 

dqs_perbyte_dly.last_dqsdly_pass[0]=15, finish count=1 

dqs_perbyte_dly.last_dqsdly_pass[1]=15, finish count=2 

DQ loop=15, cmp_err_1 = ffff01aa

DQ loop=14, cmp_err_1 = ffff0080

dqs_perbyte_dly.last_dqdly_pass[1]=14, finish count=1 

DQ loop=13, cmp_err_1 = ffff0080

DQ loop=12, cmp_err_1 = ffff0000

dqs_perbyte_dly.last_dqdly_pass[0]=12, finish count=2 

byte:0, (DQS,DQ)=(9,8)

byte:1, (DQS,DQ)=(8,8)

DRAMC_DQODLY1[200]=88888888

DRAMC_DQODLY2[204]=88888888

20,data:89

[EMI] DRAMC calibration passed




===================================================================

   		MT7621  stage1 code done 

   		CPU=500000000 HZ BUS=125000000 HZ

===================================================================



U-Boot 1.1.3 (Oct 6 2017 - 20:26:30)


Board: MediaTek APSoC DRAM: 256 MB


Config XHCI 40M PLL 

MediaTek SPI flash driver, SPI clock: 44MHz

spi device id: c2 20 17 c2

find flash: MX25L6406E

============================================ 

MediaTek U-Boot Version: 5.0.1.0-6

-------------------------------------------- 

ASIC MT7621A DualCore (MAC to MT7530 Mode)

DRAM_CONF_FROM: Auto-Detection 

DRAM_TYPE: DDR3 

DRAM bus: 16 bit

Xtal Mode=5 OCP Ratio=1/4

Flash component: SPI Flash

Date:Oct 6 2017 Time:20:26:30

============================================ 

icache: sets:256, ways:4, linesz:32, total:32768

dcache: sets:256, ways:4, linesz:32, total:32768 


 #### The CPU freq = 880 MHZ #### 

 estimate memory size = 256 Mbytes


 Reset MT7530

set LAN/WAN WLLLL


Please choose the operation: 

  1: Load system code to SDRAM via TFTP.

  2: Load system code then write to Flash via TFTP.

  3: Boot system code via Flash (default).

  4: Enter boot command line interface.

  5: Load system code then write to Flash via USB Storage.

  9: Load U-Boot code then write to Flash via TFTP.



You choosed 4


 0 


  

4: System Enter Boot Command Line Interface.


U-Boot 1.1.3 (Oct 6 2017 - 20:26:30)

MT7621 #



E cũng có 1 con bị brick bootloader. Thím có thể giúp e không
__________________
Ryzen R7 3700X, Klevv 4*8GB 3600 MHZ cas 16-19-20 , X370 Taichi, 2*480GB Samsung Nvme SM963 RAID 0, PSU Sama 80 plus Platium 1200W, Frostflow X 240, 2 FAN Corsair NR120L + 4 FAN IDcooling 12cm 1800 RPM, Case ATX SKTC Q5.
Sapphire RX 580 Nitro 4GB
Reply With Quote
  #3244  
Old 24-04-2020, 14:05
hoang.hien2903's Avatar
hoang.hien2903 hoang.hien2903 is offline
Member
Join Date: 06-2017
Posts: 38
Re: Đánh giá router xiaomi gen 3G sau 2 tuần sử dụng

Ai cứu mình con Router gen 3g v1 này cái, mình đã backup, up breed thành công hết rồi. Mình tải firmware padavan ở đây về rồi up qua breed, báo thành công luôn nhưng đến khi nó reboot lại thì cứ sáng đèn xanh liên tục, không hiện lên cái wifi Asus. Ai chỉ mình với, xin cảm ơn.
https://github.com/lukasz1992/asuswrt-r3g/releases



Sent from Samsung SM-N950U1 using vozFApp
__________________
"Chẳng thà mình không nói, để người ta tưởng mình ngu, còn hơn mở miệng ra, để người ta không còn nghi ngờ gì nữa".

Last edited by hoang.hien2903; 24-04-2020 at 14:10.
Reply With Quote
  #3245  
Old 11-05-2020, 12:45
finnal123 finnal123 is offline
Junior Member
Join Date: 07-2013
Posts: 15
Re: Đánh giá router xiaomi gen 3G sau 2 tuần sử dụng

Bác chờ 2p rồi rút điện ra cắm lại, vào router bằng ip default của bản build
Reply With Quote
  #3246  
Old 12-05-2020, 07:20
SUPERBOY.DC's Avatar
SUPERBOY.DC SUPERBOY.DC is offline
Senior Member
Join Date: 04-2016
Posts: 1,109
Re: Page 325 - Đánh giá router xiaomi gen 3G sau 2 tuần sử dụng

Quote:
Originally Posted by anhhungaogiap View Post
E cũng có 1 con bị brick bootloader. Thím có thể giúp e không
Thanh lý ko bác ơi

via vozForums for iPhone
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 21:53.