Reply
 
Thread Tools
  #41  
Old 16-10-2017, 01:29
Malatuso Malatuso is offline
Junior Member
Join Date: 01-2014
Posts: 9
Re: [hỏi ngu] Thủy ngân rơi vào áo xử lý như thế nào?

giờ trong cái nhiệt kế là hợp chất hữu cơ thôi, thủy ngân độc người ta bỏ lâu rồi
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 18:18.