Closed Thread
 
Thread Tools
  #31  
Old 04-08-2006, 15:36
nombatca's Avatar
nombatca nombatca is offline
Junior Member
Join Date: 07-2006
Posts: 10
Re: Có cách nào khắc phục lỗi ko vào voz được bằng adsl FPT ko???

cách khắc phục cho mọi người đây(dùng cho IE nhé):
Vào internet option chọn connections chọn tiếp Lan setting chọn use proxy đặt thông số như sau:address dặt: proxy.fpt.vn, port: 80 chọn tiếp advance đặt thông số cho exception là: *fpt.vn. Rồi save lại là ok đấy!
lưu ý dùng cho IE. chúc các bạn vui!
  #32  
Old 04-08-2006, 21:27
Kuang2's Avatar
Kuang2 Kuang2 is offline
Dẫn đao tự cung ...
Join Date: 07-2006
Location: Lâm Gia Trang
Posts: 5,823
Re: Có cách nào khắc phục lỗi ko vào voz được bằng adsl FPT ko???

Quote:
Originally Posted by nombatca
cách khắc phục cho mọi người đây(dùng cho IE nhé):
Vào internet option chọn connections chọn tiếp Lan setting chọn use proxy đặt thông số như sau:address dặt: proxy.fpt.vn, port: 80 chọn tiếp advance đặt thông số cho exception là: *fpt.vn. Rồi save lại là ok đấy!
lưu ý dùng cho IE. chúc các bạn vui!
lưu ý là cách này dùng cho IE và những người xài ADSL của FPT, viettel thì thống nhất là không được nhé.
__________________

Dance like no one is watching/Love like you've never been hurt/Sing like no one is listening/Live like it's heaven on Earth

  #33  
Old 05-08-2006, 07:37
TNTANH's Avatar
TNTANH TNTANH is offline
Smod dễ mến.
Join Date: 07-2006
Location: Biên Hòa - Đồng Nai
Posts: 14,905
Re: Có cách nào khắc phục lỗi ko vào voz được bằng adsl FPT ko???

Viettel ở nhà tntanh chạy ầm ầm mới ghê chứ
  #34  
Old 05-08-2006, 09:07
Neuropoll's Avatar
Neuropoll Neuropoll is offline
Senior Member
Join Date: 07-2006
Posts: 335
Re: Có cách nào khắc phục lỗi ko vào voz được bằng adsl FPT ko???

Thông thường mấy cái này thì tìm cách đổi DNS giữa mấy ISP với nhau là fix được.
  #35  
Old 05-08-2006, 14:37
nombatca's Avatar
nombatca nombatca is offline
Junior Member
Join Date: 07-2006
Posts: 10
Re: Có cách nào khắc phục lỗi ko vào voz được bằng adsl FPT ko???

FPT đã fix lỗi ! đã có thể đóng topic tại đây!
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 10:17.