Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 04-11-2009, 19:41
Dizzy's Avatar
Dizzy Dizzy is offline
ディズィー 眠る
Join Date: 11-2006
Location: Sở thú
Posts: 16,181
Login Facebook [mọi thảo luận post vào đây]

Quote:
>> Bình chọn tương lai của mạng XH: http://vozforums.com/showthread.php?t=1619491


Sửa file host của windows bằng cách:
 • Mở notepad.
 • Chọn File>Open
 • Trong mục đường dẫn, các bạn paste vào nội dung sau "c:\Windows\System32\drivers\etc\hosts" (không cần dấu " cũng được)
 • Nếu có các IP trước đây liên quan đến facebook, hãy xóa hết.
 • Copy các IP ở dưới đây và paste vào cuối của file này, sau đó save lại
 • Trong trường hợp save bị lỗi, thì kiểm tra xem file có bị đánh dấu "read-only" hoặc bị thiếu quyền thay đổi nội dung file (trong hệ NTFS) hay không.
Lưu ý về việc sử dụng file hosts:
 • Nếu IP được ghi trong file hosts mà không ping được thì tức là IP đó đã bị chặn, bạn sử dụng nó trong file hosts có thể coi là vô ích.
 • Nên thay đổi các IP kể trên cho nhau nếu cần thiết, tốt nhất là ping trước cho chắc.
Các host file đã được ghi nhận:

Update host-file tháng 9/2011 (thanks)
Code:
60.254.175.42 facebook.com
 60.254.175.42 www.facebook.com
 60.254.175.42 register.facebook.com
 60.254.175.42 www.logins.facebook.com
 60.254.175.42 blog.facebook.com
 60.254.175.42 logins.facebook.com
 60.254.175.42 login.facebook.com
 60.254.175.42 apps.facebook.com
 153.16.15.71 upload.facebook.com
 60.254.175.42 graph.facebook.com
 60.254.175.42 profile.ak.fbcdn.net
 60.254.175.42 photos-a.ak.fbcdn.net
 60.254.175.42 photos-b.ak.fbcdn.net
 60.254.175.42 photos-c.ak.fbcdn.net
 60.254.175.42 photos-d.ak.fbcdn.net
 60.254.175.42 photos-e.ak.fbcdn.net
 60.254.175.42 photos-f.ak.fbcdn.net
 60.254.175.42 photos-g.ak.fbcdn.net
 60.254.175.42 photos-h.ak.fbcdn.net
 60.254.175.42 static.ak.connect.facebook.com
 60.254.175.42 static.ak.fbcdn.net
 60.254.175.42 b.static.ak.fbcdn.net
 60.254.175.42 error.facebook.com
 60.254.175.42 developers.facebook.com
 60.254.175.42 pixel.facebook.com
 60.254.175.42 api.facebook.com
 60.254.175.42 chanel.facebook.com
 60.254.175.42 0.50.chanel.facebook.com
 60.254.175.42 external.ak.fbcdn.net
 60.254.175.42 profile.ak.fbcdn.net
 60.254.175.42 creative.ak.fbcdn.net
 60.254.175.42 chat.facebook.com
 60.254.175.42 vupload.facebook.com
 60.254.175.42 secure.facebook.com
 60.254.175.42 connect.facebook.com
 60.254.175.42 channel.facebook.com
06/06/2011

Code:
125.252.224.88 facebook.com
125.252.224.88 www.facebook.com
69.63.181.12 apps.facebook.com
153.16.15.71 facebook.com
153.16.15.71 www.facebook.com
153.16.15.71 apps.facebook.com
153.16.15.71 login.facebook.com
153.16.15.71 graph.facebook.com
153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com
153.16.15.71 developers.facebook.com
153.16.15.71 error.facebook.com
153.16.15.71 upload.facebook.com
153.16.15.71 register.facebook.com
153.16.15.71 bigzipfiles.facebook.com
153.16.15.71 pixel.facebook.com
66.220.153.11 apps.facebook.com
66.220.153.11 facebook.com
66.220.153.11 www.facebook.com
66.220.153.11 login.facebook.com
Edit/Delete Message
Code:
125.252.224.88 www.facebook.com
125.252.224.88 login.facebook.com
125.252.224.88 logins.facebook.com
 
66.220.149.11 facebook.com
69.63.181.12 apps.facebook.com
66.220.158.43 apps.facebook.com
69.63.189.16 apps.facebook.com

153.16.15.71 www.facebook.com
153.16.15.71 www.logins.facebook.com
153.16.15.71 facebook.com
153.16.15.71 login.facebook.com
153.16.15.71 apps.facebook.com
153.16.15.71 upload.facebook.com
153.16.15.71 www.connect.facebook.com
153.16.15.71 graph.facebook.com
153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com
153.16.15.71 developers.facebook.com
153.16.15.71 error.facebook.com
User added, type 2:

Code:
125.252.224.88 facebook.com
125.252.224.88 www.facebook.com

69.63.181.12 apps.facebook.com
69.63.187.16 facebook.com
69.63.181.22 login.facebook.com
69.63.186.12 apps.facebook.com
69.63.187.16 www.facebook.com
69.63.181.22 www.login.facebook.com

153.16.15.71 www.facebook.com
153.16.15.71 www.logins.facebook.com
153.16.15.71 facebook.com
153.16.15.71 logins.facebook.com
153.16.15.71 apps.facebook.com
153.16.15.71 upload.facebook.com
153.16.15.71 www.connect.facebook.com
153.16.15.71 graph.facebook.com
153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com
153.16.15.71 developers.facebook.com
153.16.15.71 error.facebook.com
Dành cho FPT Hanoi (khi login bị lỗi cerfiticate, nhiều khả năng nên có cookies găm trước):
Code:
60.254.185.83 facebook.com
60.254.185.83 www.facebook.com

153.16.15.71 apps.facebook.com

153.16.15.71 login.facebook.com
153.16.15.71 graph.facebook.com
153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com
153.16.15.71 developers.facebook.com
153.16.15.71 error.facebook.com
4th
Code:
96.17.180.162 www.facebook.com
96.17.180.162 www.login.facebook.com
96.17.180.162 facebook.com
153.16.15.71 apps.facebook.com
153.16.15.71 login.facebook.com
96.17.180.162 upload.facebook.com
96.17.180.162 graph.facebook.com
96.17.180.162 register.facebook.com
96.17.180.162 vi-vn.connect.facebook.com
96.17.180.162 vi-vn.facebook.com
96.17.180.162 static.ak.connect.facebook.com
96.17.180.162 developers.facebook.com
96.17.180.162 error.facebook.com
96.17.180.162 channel.facebook.com
96.17.180.162 upload.facebook.com
96.17.180.162 register.facebook.com
96.17.180.162 bigzipfiles.facebook.com
96.17.180.162 pixel.facebook.com 
96.17.180.162 upload.facebook.com
96.17.180.162 register.facebook.com
96.17.180.162 bigzipfiles.facebook.com
96.17.180.162 pixel.facebook.com
new hosts file, 10/02/2011
Code:
60.254.175.73 facebook.com
60.254.175.73 www.facebook.com
60.254.175.73 www.logins.facebook.com
60.254.175.73 logins.facebook.com

153.16.15.71 apps.facebook.com
153.16.15.71 vupload.facebook.com
153.16.15.71 upload.facebook.com

60.254.175.73 www.connect.facebook.com
60.254.175.73 graph.facebook.com
60.254.175.73 static.ak.connect.facebook.com
60.254.175.73 developers.facebook.com
60.254.175.73 error.facebook.com


New hosts file, updated 06/06/2011:

Code:
125.252.224.88 facebook.com
125.252.224.88 www.facebook.com
69.63.181.12 apps.facebook.com
153.16.15.71 facebook.com
153.16.15.71 www.facebook.com
153.16.15.71 apps.facebook.com
153.16.15.71 login.facebook.com
153.16.15.71 graph.facebook.com
153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com
153.16.15.71 developers.facebook.com
153.16.15.71 error.facebook.com
153.16.15.71 upload.facebook.com
153.16.15.71 register.facebook.com
153.16.15.71 bigzipfiles.facebook.com
153.16.15.71 pixel.facebook.com
66.220.153.11 apps.facebook.com
66.220.153.11 facebook.com
66.220.153.11 www.facebook.com
66.220.153.11 login.facebook.com
Ghi chú:
 • Cách này không đòi hỏi bạn phải thay DNS. Tuy nhiên, bạn nên sử dụng DNS của bên thứ 3, có j nó còn đỡ cho 1 phần.
 • Tạo shortcut có target là C:\Windows\System32\notepad.exe "C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts" để sửa file hosts cho nhanh


Intro: Nói thật là mình cũng hơi bị mệt mỏi với các cách luồn lách để vào facebook, nhưng mà chả lẽ lại thua người ta :| nhân dân Việt Nam vốn cần cù thông minh sáng tạo, bất chấp... Ok, ok, ok, stop. Right here.

Vấn đề: Sử dụng proxy để vào facebook thì tất nhiên là hiệu quả, và nó đặc biệt ổn định nếu bạn chỉ vào FB để comment, update status,.. etc. Có điều nếu để chơi game và lướt web khác khi đang dùng proxy thì thật là mệt mỏi.

Hướng giải quyết: Chúng ta sẽ sử dụng proxy cho facebook mà thôi, còn lại thì nên dùng direct connection.

Nếu bạn sử dụng firefox thì có 1 addons rất hữu dụng (bạn DOMINATER giới thiệu), tên là autoproxy.

Công cụ cần có:
Setup (firefox)
 1. Cài đặt Firefox.
 2. Click vào link addon "autoproxy" phía trên và chọn "Add to firefox". Hoặc bạn có thể chọn tools > addons, trong tab "Get addons" tìm từ khóa "autoproxy".
 3. Restart Firefox.
 4. Trở lại firefox, nó sẽ hỏi về việc muốn tự cập nhập list (dành cho TQ) hay không, chọn hay ko tùy bạn. Nói chung ko quan trọng.
 5. Nó cũng hỏi loại proxy bạn muốn sử dụng, chọn "Wu Jie" vì cái này dùng cổng 9666 giống default của Ultrasurf.
 6. Dưới cùng, bên phải cửa sổ firefox, r.click vào biểu tượng autoproxy chữ hán màu đỏ, chọn "preferences"
 7. Click "Add rule...", điền *.facebook.com/*; click "Add rule..." lần nữa, điền *.fbcdn.com/* (điền thêm nếu domain này bị block IP, giống mình)
 8. Từ nay firefox sẽ chỉ sử dụng proxy cho FB, và sử dụng direct connect cho các website khác.
Setup (IE, ko phải auto proxy, xem phần mọi trình duyệt ở dưới cho IE)
 1. Với IE, cũng là internet options chung: Tools > Internet Options > Connection > LAN settings
 2. Chọn Manual Proxy configurations, điền "127.0.0.1" vào mục IP, điền "9666" vào mục port. Điền vào các dòng HTTP, SSL, FTP (thực ra k cần nhiều thế).
 3. Trong mục "No proxy for" điền các trang web mà bạn hay ghé thăm trừ facebook vào, VD: localhost, 127.0.0.1, .google.com, .zynga.com, .frzz.net, .vozforums.com, .voz.vn,
 4. Ở đây có trang .zynga.com dùng để chơi game cityville - lúc ấy game của bạn sẽ load rất nhanh vì nó sử dụng direct connection chứ ko phải qua proxy nữa. Còn mấy cái kia để vào voz và search google.
Setup (Chrome)
 1. Nếu bạn muốn sử dụng với Chrome thì ấn vào đường link này, do bạn nglekhoi đóng góp. Very appricicate!
Alternative Setup (Mọi trình duyệt)


Dùng connection của Aol
 1. Download Aol installer 9.6 và cài đặt.
 2. Trong lúc chờ down, lên www.aol.com đăng ký lấy 1 tài khoản miễn phí.
 3. Sau khi cài đặt xong, đăng nhập với account mới đăng ký đó.
 4. Trên menu của trình Aol, chọn Sign On > Sign off
 5. Trong cửa sổ Goodbye Aol, chọn connection options.
 6. Chọn Advanced Broadband options. Continue.
 7. Trong tab Broadband đã được chọn sẵn, tạo 1 profile mới bằng dropdown bên trái phía trên. Đặt tên tùy ý.
 8. Bên dưới, phần connection type chọn "Home network".
 9. Save lại.
 10. Signin trở lại.
Các chú ý:
 • Cách này chỉ đòi hỏi bạn phải bật Aol khi lên facebook.
 • Đừng download torrent khi bật Aol.
 • Để logon AOL, nên chọn right-click vào dock icon ở taskbar (chỗ có đồng hồ) và chọn "Start Dialer". Để ngắt kết nối, right-click và chọn "Disconnect from Dialer".
 • Nếu kết nối báo lỗi thì chọn kết nối "Broadband", sau đó disconnect và chọn lại kết nối của bạn.


OpenDNS
208.67.222.222
208.67.220.220

Google DNS
8.8.8.8
8.8.4.4

Norton DNS
198.153.192.1
198.153.194.1

Chú ý:
- Các DNS có thể được sử dụng lẫn lộn tùy thích giữa DNS chính và phụ.
- Để thay DNS, tìm mục properties trong adapter settings, phần TCP/IPv4, mục DNS
Attached Images
File Type: jpg 0000.jpg‎ (29.2 KB, 63669 views)
File Type: jpg 001.jpg‎ (15.3 KB, 63396 views)
File Type: jpg 002.jpg‎ (17.7 KB, 62921 views)
File Type: jpg 003.jpg‎ (12.2 KB, 63081 views)
File Type: jpg 005.jpg‎ (13.3 KB, 62579 views)
__________________
Sleepless +_+

Last edited by Dizzy; 23-09-2011 at 22:28. Reason: update info
Reply With Quote
  #2  
Old 04-11-2009, 20:08
Dizzy's Avatar
Dizzy Dizzy is offline
ディズィー 眠る
Join Date: 11-2006
Location: Sở thú
Posts: 16,181
Nhật ký
10/06/2011
Đã lâu ko quay lại mặt trận phây-búc, kịp nhận ra là VNN đã chặn cả ultrasurf.

26/01/2011
FB rất là phập phù, định làm nản lòng các con dân. Nói chung là cứ xác định là sống chung với lũ..
Chán nên làm mấy cái banner cho nó hoành tráng. Để có thời gian thì làm banner luôn cho topic bookmarks.

07/01/2011

Mây hôm bận quá, ko sửa các sửa kết nối AOL. Sorry everyone!
Sẽ tìm thêm settings cho file hosts chuyên biệt cho FPT và VNPT.

02/01/2011
Có người post cách dùng Aol, công nhận cái này hay hơn cả :P

31/12/2010
A silly mistake detected, im really sorry, everyone! +__+

30/12/2010
...

Cuối tháng 12, 2010
Lại có nhiều người kêu ca không vào được, trong đó chủ yếu từ 3G/VNPT và Viettel và 1 số ISP nhỏ khác. Không còn gì nhiều để nói ngoài việc các bạn thử hết các cách, và luôn có cách thành công 100% đó là UltraSurf, FreeGate và các trình tương tự.

03/07/2010
3 ISP tay to chặn FB rất mạnh tay sau trận Brazil-vs-Holland. Bạn nào dùng DNS mà còn ping được facebook.com thì chuyển qua thêm "s" vào http. Làm tương tự đối với sub apps.facebook.com (add permission).
>> Chú ý xem kỹ cách số 6 ở dưới đây.


27/11/2009

Hiện này việc khó truy cập hoặc ko thể truy cập Facebook xảy ra 1 cách ngẫu nhiên trong vùng tại các mạng lớn (VNN, FPT, Viettel) và gần như k thể truy cập ở hầu hết ở các dịch vụ ISP còn lại.

Thành ra, cùng 1 mạng có thể ng này bị, người kia lại ko. Tất cả không nói trước đc.


__________________
Sleepless +_+

Last edited by vitcon; 11-08-2011 at 21:59.
Reply With Quote
  #3  
Old 04-11-2009, 20:20
longnhi's Avatar
longnhi longnhi is offline
Senior Member
Join Date: 03-2009
Posts: 6,246
Re: Ko vào Facebook đơợc với mạng medianet

Quote:
Originally Posted by minzhu View Post
Tình hình là đã 2 hôm nay mình không thể nào vào facebook với mạng Medianet đang xài ở nhà. Đã thử dùng proxy, đổi DNS mà vẫn ko vào được. Ae giúp mình với
vào bình thường mà medianet luôn dây
Reply With Quote
  #4  
Old 04-11-2009, 20:21
gâu_'s Avatar
gâu_ gâu_ is offline
Đã tốn tiền
Join Date: 04-2009
Location: Ritzberry fields
Posts: 9,942
Re: Ko vào Facebook đơợc với mạng medianet

FPT cũng k vào đc cho đến khi dùng Open DNS.
Medianet chắc phải dùng Open DNS + proxy
__________________
--
Reply With Quote
  #5  
Old 04-11-2009, 20:42
kinh_van's Avatar
kinh_van kinh_van is offline
Senior Member
Join Date: 07-2007
Location: Grand line
Posts: 2,686
Re: Ko vào Facebook đơợc với mạng medianet

Quote:
Originally Posted by gâu_ View Post
FPT cũng k vào đc cho đến khi dùng Open DNS.
Medianet chắc phải dùng Open DNS + proxy
opendns rồi cũng thua luôn
__________________
...Từ bao lâu tôi đã yêu, quê hương Việt Nam...
Reply With Quote
  #6  
Old 04-11-2009, 20:47
i-boy's Avatar
i-boy i-boy is offline
Đã tốn tiền
Join Date: 08-2006
Location: HCM - VN
Posts: 1,205
Re: Ko vào Facebook đơợc với mạng medianet

Lại 1 người nữa giống như tôi !!!!

Thằng Media Net ăn gan hùm roài, ko lo fix nhanh thì anh em cắt sạch cho nó chừa.
__________________
Tin tức, review về sản phẩm và công nghệ phần cứng
luôn được cập nhật tại
vozExpress (express.voz.vn)
----------oOo----------
Reply With Quote
  #7  
Old 04-11-2009, 21:08
kaka's Avatar
kaka kaka is offline
Chẳng Ngán Khoai To
Join Date: 07-2006
Location: Khu vực nói nhảm - Băng thông rộng
Posts: 6,003
Re: Ko vào Facebook đơợc với mạng medianet

thế từ trước giờ có vào được ko???
hay xài một thời gian rồi mới bị

nếu xài một thời gian rồi mới bị thì giống trường hợp của mình

xài IE lẫn Firefox đều bị tình trạng như sau
chạy một thời gian thì tự nhiên ko vào facebook được - mặc dù test ping thì vẫn thấy facebook ầm ầm, nhưng ko vào được
dùng cách sau: clear history, del hết mấy cái file cũ, cookies giề giề đó hết đi, lát sau là vào lại được ngay - ko việc giề phải xoắn

riêng mình, đang xoắn - phải tìm một cách khác, tại bao nhìu là cái 4rum, công việc, host hiếc, acc-iếc lưu mẹ nó hết rầu - nhớ pass chết liền nên dek thể nào clear history kiểu trâu bò đó được
bạn nào có cách khác hay hơn thì share mình với
__________________
Vespa PK50 - 1986|| Vespa Super 150 - 1968 || Lead 110 || Lead 125 Fi
Reply With Quote
  #8  
Old 04-11-2009, 21:09
minzhu's Avatar
minzhu minzhu is offline
Senior Member
Join Date: 09-2007
Location: Xóm Chiếu
Posts: 1,356
Re: Ko vào Facebook đơợc với mạng medianet

Giờ sao đây các bác, giúp em với, tình hình là đang rất cần lên FB
__________________
NERAZZURRI Voz fan cờ-lúp
Reply With Quote
  #9  
Old 04-11-2009, 21:10
eternal's Avatar
eternal eternal is offline
Senior Member
Join Date: 09-2006
Posts: 3,170
Re: Ko vào Facebook đơợc với mạng medianet

Quote:
Originally Posted by kaka View Post
thế từ trước giờ có vào được ko???
hay xài một thời gian rồi mới bị

nếu xài một thời gian rồi mới bị thì giống trường hợp của mình

xài IE lẫn Firefox đều bị tình trạng như sau
chạy một thời gian thì tự nhiên ko vào facebook được - mặc dù test ping thì vẫn thấy facebook ầm ầm, nhưng ko vào được
dùng cách sau: clear history, del hết mấy cái file cũ, cookies giề giề đó hết đi, lát sau là vào lại được ngay - ko việc giề phải xoắn

riêng mình, đang xoắn - phải tìm một cách khác, tại bao nhìu là cái 4rum, công việc, host hiếc, acc-iếc lưu mẹ nó hết rầu - nhớ pass chết liền nên dek thể nào clear history kiểu trâu bò đó được
bạn nào có cách khác hay hơn thì share mình với
xài Opera đi
Reply With Quote
  #10  
Old 04-11-2009, 21:13
hoangtump3's Avatar
hoangtump3 hoangtump3 is offline
Senior Member
Join Date: 11-2008
Location: in heart of my angel
Posts: 1,562
Re: Ko vào Facebook đơợc với mạng medianet

hôm nay mình vào face book cũng giật lồi mắt
mình dùng VNPT
__________________
Siêu năng lực của những đứa ngu là làm cho những đứa khôn phải bất lực...
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 07:23.