Reply
 
Thread Tools
  #191  
Old 16-02-2020, 13:37
mr.1412.lonelyT-T mr.1412.lonelyT-T is offline
Senior Member
Join Date: 08-2013
Location: Norwegian Wood
Posts: 366
Re: [Link + Tên] Tổng Hợp Audio Truyện/Chuyện Voz

Update này 16/02
- Hoàn thành Săn Nã của bác doithayxx, chỉ còn truyện Dầu Khí chưa đọc
- Bắt đầu đọc truyện "Tán gái ở nhà" của bác thientoi2
__________________
Kênh truyện audio voz: https://www.youtube.com/channel/UC7V1xKpfZrAKB0GdhUxuXWQ
Reply With Quote
  #192  
Old 01-03-2020, 10:36
mr.1412.lonelyT-T mr.1412.lonelyT-T is offline
Senior Member
Join Date: 08-2013
Location: Norwegian Wood
Posts: 366
Re: [Link + Tên] Tổng Hợp Audio Truyện/Chuyện Voz

Đã đọc xong "Tán gái ở nhà". Đang đọc "Chạy Án" của bác Kin_3689
__________________
Kênh truyện audio voz: https://www.youtube.com/channel/UC7V1xKpfZrAKB0GdhUxuXWQ
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 18:02.