Reply
 
Thread Tools
  #51  
Old 16-03-2017, 19:34
daogiahieu daogiahieu is offline
Senior Member
Join Date: 09-2012
Posts: 5,097
Re: Đua điện thoại của ai đang dùng xưa nhất

Galaxy S4 từ 2013
Reply With Quote
  #52  
Old 18-03-2017, 14:39
NNH's Avatar
NNH NNH is offline
Junior Member
Join Date: 08-2007
Location: ▒░
Posts: 7
Re: Đua điện thoại của ai đang dùng xưa nhất

Nokia 1202 sơ cua
Reply With Quote
  #53  
Old 18-03-2017, 16:50
Movie's Avatar
Movie Movie is offline
Member
Join Date: 03-2017
Posts: 77
Re: Đua điện thoại của ai đang dùng xưa nhất

8 năm cho 1 cuộc tình
Reply With Quote
  #54  
Old 22-03-2017, 00:31
THAM.DU THAM.DU is offline
Senior Member
Join Date: 04-2016
Posts: 291
Re: Đua điện thoại của ai đang dùng xưa nhất

Còn nhớ mối con 1101i
Reply With Quote
  #55  
Old 29-03-2017, 19:20
popoloki's Avatar
popoloki popoloki is offline
Đã tốn tiền
Join Date: 07-2014
Location: in imagination
Posts: 260
Re: Đua điện thoại của ai đang dùng xưa nhất

Ashihi lâu thì không lâu bằng ai nhưng mà cộm với nặng túi thì chả mấy ai bằng vlz
__________________
Lương không đủ lấy vợ .
Reply With Quote
  #56  
Old 01-04-2017, 06:39
hoangtri_danhphuong's Avatar
hoangtri_danhphuong hoangtri_danhphuong is offline
Senior Member
Join Date: 04-2017
Posts: 468
Re: Đua điện thoại của ai đang dùng xưa nhất

Nokia 1202 cũ xì nè
Reply With Quote
  #57  
Old 01-04-2017, 12:47
olivera's Avatar
olivera olivera is offline
Member
Join Date: 11-2016
Posts: 36
Re: Đua điện thoại của ai đang dùng xưa nhất

sony erricson k610i
__________________
0904.651.246
Reply With Quote
  #58  
Old 01-04-2017, 12:59
Maki-chan's Avatar
Maki-chan Maki-chan is offline
Senior Member
Join Date: 03-2017
Posts: 707
Re: Đua điện thoại của ai đang dùng xưa nhất

2760, 1280, 1200,... đã mất tích
Reply With Quote
  #59  
Old 22-04-2017, 10:06
dance_159's Avatar
dance_159 dance_159 is offline
Senior Member
Join Date: 06-2012
Posts: 795
Re: Đua điện thoại của ai đang dùng xưa nhất

Nokia E63
Reply With Quote
  #60  
Old 22-04-2017, 11:39
ukasi90 ukasi90 is offline
Member
Join Date: 04-2017
Posts: 33
Re: Đua điện thoại của ai đang dùng xưa nhất

lumia 525
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 22:06.