Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 24-08-2018, 19:08
izh7 izh7 is offline
Junior Member
Join Date: 06-2013
Posts: 26
Hoooleeee!!! Indo...g đã dừng chân

Cảm giác sướng... ae cho ý kiến
Reply With Quote
  #2  
Old 24-08-2018, 19:11
Longproliki's Avatar
Longproliki Longproliki is offline
Senior Member
Join Date: 05-2012
Location: Quảng Ninh
Posts: 769
Re: Hoooleeee!!! Indo...g đã dừng chân

Việt nam hơn 1 trận thôi mà

Gửi từ Samsung bằng vozFApp
__________________
Quote:
☭☭☭☭☭
Reply With Quote
  #3  
Old 24-08-2018, 19:12
Reporter. Reporter. is offline
Senior Member
Join Date: 03-2013
Posts: 502
Re: Hoooleeee!!! Indo...g đã dừng chân

nhưng công bằng mà nói cách nó dừng chân rất đáng để tôn trọng.
Reply With Quote
  #4  
Old 24-08-2018, 19:13
huydaika13's Avatar
huydaika13 huydaika13 is offline
Senior Member
Join Date: 10-2014
Posts: 1,728
Re: Hoooleeee!!! Indo...g đã dừng chân

Reply With Quote
  #5  
Old 24-08-2018, 19:14
Muhammad Taqi Aljaafari's Avatar
Muhammad Taqi Aljaafari Muhammad Taqi Aljaafari is offline
Member
Join Date: 01-2018
Posts: 55
Re: Hoooleeee!!! Indo...g đã dừng chân

Thank you Vietnam. From Indonesia<3
Reply With Quote
  #6  
Old 24-08-2018, 19:15
Minowar's Avatar
Minowar Minowar is offline
Senior Member
Join Date: 02-2008
Posts: 1,186
Re: Hoooleeee!!! Indo...g đã dừng chân

Quote:
Originally Posted by Muhammad Taqi Aljaafari View Post
Thank you Vietnam. From Indonesia<3
__________________
---------------------------------------------------
Reply With Quote
  #7  
Old 24-08-2018, 19:19
Ivan_Ibaraki Ivan_Ibaraki is offline
Senior Member
Join Date: 12-2016
Posts: 136
Re: Hoooleeee!!! Indo...g đã dừng chân

Sướng vl.
Nói khí không phải chứ indo vào trong được là bẩn bựa cố sống cố chết ngay. UAE đã diệt trừ hậu hoạ cho châu Á )

Sent from my iPhone using vozForums
Reply With Quote
  #8  
Old 24-08-2018, 19:19
lengkengggg's Avatar
lengkengggg lengkengggg is offline
Senior Member
Join Date: 04-2016
Posts: 474
Re: Hoooleeee!!! Indo...g đã dừng chân

ưng cái bụng ghê
Reply With Quote
  #9  
Old 24-08-2018, 19:22
TECO's Avatar
TECO TECO is offline
Senior Member
Join Date: 07-2014
Posts: 824
Re: Hoooleeee!!! Indo...g đã dừng chân

Nó bị thổi 2 quả pen. Chắc cay dái trọng tài lắm
Reply With Quote
  #10  
Old 24-08-2018, 19:22
Santa Clara Santa Clara is offline
Member
Join Date: 03-2018
Posts: 80
Re: Hoooleeee!!! Indo...g đã dừng chân

Quote:
Originally Posted by Minowar View Post
Indonesia Itu Anjing (chắc 90% vozer hay coi giải ĐNÁ đều biết lol)
__________________
Santa Clara, California
Intel Campus in Santa Clara
TARGET: 7.0 IELTS, 700+ TOEIC. (Got 6.5 - 720, FUCK)
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 05:38.