Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 11-11-2017, 20:39
kyon91's Avatar
kyon91 kyon91 is offline
Member
Join Date: 01-2009
Posts: 41
Có cách nào tăng âm lượng cuộc gọi lúc ở ngoài đường không?

Cái đt cùi của em cứ có tiếng xe cộ một tí là cả 2 người hầu như chả nghe đc nhau nói gì, dù bật loa ngoài và max volume.
Dùng mấy cái app Volume Booster thì bất tiện quá, cứ phải mở lên trước khi ra đường rồi một đống spam quảng cáo.
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 20:09.