Reply
 
Thread Tools
  #601  
Old 09-03-2015, 14:11
EmperorTuMaViem EmperorTuMaViem is offline
K.I.A
Join Date: 12-2014
Posts: 40
Re: Quốc sử Quán vOz

Quote:
Originally Posted by Trom Ga Bat Cho View Post
Các thím cho em hỏi là: Học sử có ứng dụng thực tế nào không vậy?
học toán để tính toán.
học ngoại để giao tiếp vv... Còn học sử thì có ích lợi gì
Để biết lịch sử dân tộc, nguồn gốc cha ông đất nước, rút kinh nghiệm các bài học trong lịch sử chứ để làm gì
Reply With Quote
  #602  
Old 09-03-2015, 14:30
Trom Ga Bat Cho Trom Ga Bat Cho is offline
K.I.A
Join Date: 06-2014
Posts: 359
Re: Quốc sử Quán vOz

Cao siêu quá. Rốt cuộc là không có ứng dụng thực tế
Reply With Quote
  #603  
Old 09-03-2015, 14:33
EmperorTuMaViem EmperorTuMaViem is offline
K.I.A
Join Date: 12-2014
Posts: 40
Re: Quốc sử Quán vOz

Quote:
Originally Posted by Trom Ga Bat Cho View Post
Cao siêu quá. Rốt cuộc là không có ứng dụng thực tế
Thế chú biết tên bố chú, tên mẹ chú làm gì, nó có ứng dụng thực tế chó gì đâu
Reply With Quote
  #604  
Old 09-03-2015, 14:54
Trom Ga Bat Cho Trom Ga Bat Cho is offline
K.I.A
Join Date: 06-2014
Posts: 359
Re: Quốc sử Quán vOz

Quote:
Originally Posted by EmperorTuMaViem View Post
Thế chú biết tên bố chú, tên mẹ chú làm gì, nó có ứng dụng thực tế chó gì đâu
tên để phân biệt giữa người này với người khác mà không thực tế.
để đứng tên giấy tờ mà không thực tế. Cháu phục chú
Reply With Quote
  #605  
Old 09-03-2015, 15:14
nvh92's Avatar
nvh92 nvh92 is offline
Đã tốn tiền
Join Date: 05-2012
Posts: 2,753
Re: Quốc sử Quán vOz

Chà hôm qua mình có nói về việc sẽ cho mọi người xem danh mục các tài liệu lịch sử của VN tại viện Hán-Nôm

Giờ thì đây tài liệu lịch sử nào đã được dịch và xuất bản mình sẽ bôi đỏ, ngoài ra do vấn đề bối cảnh một số tài liệu đã mất tiêu đề hoặc khó dịch ra quốc ngữ thì viện Hán-Nôm lấy tạm nội dung của tài liệu đó đặt làm tiêu đề, mình sẽ ghi bên cạnh từ TĐ

Đầu tiên là các cuốn sách sử

Đại Nam thực lục
Đại Việt sử ký
Đại Việt sử ký tiền biên(Từ nguồn gốc - Thời vua hùng- tới lúc thuộc Minh)
Đại Việt sử ký toàn thư
Đại Việt thông sử (Sử thời Hậu Lê)
Hoàng Lê nhất thống chí
Khâm định Việt sử thông giám cương mục
Lam Sơn thực lục
Việt Nam sử lược
Việt sử lược (tác giả khuyết danh - đời Trần)

Bản quốc ký sự (Gốc tới Lê Chiêu Thống)
Đại Việt lịch đại lịch sử tổng luận (từ gốc tới Tây Sơn)
Đại Việt quốc sử cải lương (Gốc tới Duy Tân)
Đại Việt sử ký tổng lục tập tự ( Từ gốc tới Hậu Lê)
Đại Việt sử ký tiền biên (Gốc tới Minh)
Đại Việt tiệp lúc sử ký (Gốc tới Hậu Lê)
Lịch sử Việt Nam từ Việt Thường tới Hùng Vương (TĐ)
Hậu Lê dã lục (Từ Nhà Mạc tới Gia Long)
Hậu Trần dật sử
Hoàng Việt thực lục (1540-1877)
Sự tích Hùng Vương (TĐ)
Lam sơn thực lục tục biên
Lê Mạt tiết nghĩa lục (Tiểu sử người tiết nghĩa thời cuối Lê Trung Hưng)
Lê Sử toản yếu (1428-1788)
Lê Sử tục biên (1741-1773)
Lê Triều Bắc Nam phân trị lục (Từ Lê Trang Tông tới Chiêu Thống)
Công nghiệp khôi phụ nhà Lê của Trịnh Kiểm, Trịnh Tùng (TĐ)
Lịch sử thời Hậu Lê
Chuyện Hồ Quý Ly cướp ngôi và nhà Minh xâm lược (TĐ)
Nam Quốc sử ký (Gốc tới 1803)
Loạn kiêu binh
Nam sử diễn âm (Gốc tới Hậu Lê)
Nam sử tập biên (Gốc tới Gia Long)
Nam sử toản yếu (Gốc tới Hồ Quý Ly)
Nam sử toát yếu (1225 - 1413)
Nam sử tổng luận
Lược sử Việt Nam từ gốc tới Hậu Lê (TĐ)
Nam sử quốc ngữ thực lục (Đinh tới Lý)
Nam Việt sử ký lược biên (Gốc tới Gia Long)
Phong tục sử
Niên kỷ và thế thứ (Từ gốc tới Minh Mạng)
Quốc sử kỷ niên lược sao (Gốc tới Minh Mạng)
Quốc sử kỷ niên lược (Gốc tới Tây Sơn)
Quốc sử lược biên (870-1788)
Quốc sử toát yếu
Sử học bị khảo
Sử ký kỷ niên mục lục (Gốc tới Tây Sơn)
Sử lược
Tây Sơn thuật lược
Tây Sơn thủy mạt ký
Thế thứ kiến văn tùng ký (1740-1786)
Thiên Nam tiệp chú ngoại kỷ sử lược (Gốc tới 1013)
Toàn Việt sử lược
Việt sử cương tập thành
Việt giám thông khảo tổng luận (Gốc tới Lê Lợi )
Việt lãm xuân thu ( tiểu thuyết lịch sử từ cuối Trần tới Lê )
Việt môn địa sử (địa lý và lịch sử nước ta từ đầu tới Nguyễn, có nhắc tới Hoàng sa và 130 đảo ngoài biển gọi là Vạn Lý trường sa thuộc tỉnh Quảng Ngãi)
Việt sử bổ di (Từ Lê Hiển Tống tới Quang Trung)
Việt sử chính biên toát yếu (Lý Nhân Tông tới Lê Chiêu Thống)
Việt sử cương giám khảo lược
Việt sử kính
Việt sử kỷ niên mục lục (Gốc tới Tây Sơn)
Việt sử tập yếu
Việt sử thăng bình
Đại Việt sử ký tổng luận
Việt sử trích yếu
Việt sử yếu
Việt sử yếu lược (Gốc tới 1907)

Trên đây là các cuốn sử dạng lớn nội dung hàm chứa nhiều thời đại, nhân vật, sự kiện, nhưng ngoài ra còn có các cuốn sử dạng nhỏ hơn chỉ ghi chép sự kiện nhất định trong thời gian ngắn xin kể ra là

Bách Trung Kinh (1621-1786)
Bàn thành tân chí (Lịch sử thành Đồ Bàn nguyên là kinh đô của Chiêm Thành xưa)
Bản triều bạn nghịch liệt truyện (Kể gọn lại các cuộc nổi dậy chống nhà Nguyễn và chống Pháp)
Bắc Nam thực lục (Thuộc dạng nhật ký hành quân ghi chép lại cuộc tấn công của quân Trịnh vào Thuân -Quảng năm 1774)
Bình Hưng thực lục (Kể lại việc dẹp khởi nghĩa của Hoàng Công chất dưới thời Trịnh Sâm năm 1767-1769)
Chuyện Lê Thánh Tông đi đánh Chiêm Thành (TĐ)
Bình Nam thực lục (Kể lại việc Việp quận công Hoàng Ngũ Phúc đi đánh Thuận - Quảng năm 1774-1777)
Bình Ninh thực lục (Chuyện quân Trịnh dẹp khởi nghĩa của Lê Duy Mật ở Trấn Ninh)
Bình Tây thực lục (Quân Trịnh dẹp khởi nghĩa của Nguyễn Danh Phương ở Sơn Tây)
Cao Bằng thành hãm ký sự (Kể lại việc Nùng Văn Vân chiếm Cao Bằng)
Quá Trình Pháp xâm chiếm Việt Nam (1847-1913)
Hòa Bình quang lang sử lược ca (truyện thơ kể lại sự hình thành và phát triển của người Mường và chế độ quan lang)
Việt Nam khai quốc chí (Chính là tên khác của cuốn Nam triều cống nghiệp diễn chí đó cuốn này ở đây có bạn hẳn đã biết )
Việt Nam nghĩa liệt sử (Kể về các liệt sĩ chống Pháp của nước ta)
Việt Nam sử yếu bổ di (Chuyện Võ Tánh)
Việt Nam sử yếu diễn (Chuyện Trịnh Nguyễn tới hết Lê)
Việt sử tục biên (Từ Lê Hy Tống tới Hiển Tông)Danh sách này chỉ mang tính tương đối vì mình dựa vào thống kê các đây mấy năm của viện Hán-Nôm (Viện cứ vài năm lại đại thống kê một lần) có thể hiện giờ số sách còn nhiều hơn do được khảo cứu sưu tầm thêm

Ngoài ra mình còn kể thiếu khá nhiều sách nữa nhưng có điều các cuốn đó không nằm trong quản lý của viện mà được lưu trữ và dịch ở bên ngoài nên không viết vào
Và nhìn vào số bôi đỏ mọi người cũng có thể tưởng tượng nổi các tài liệu lịch sử hiện nay đã được dịch ra chỉ chiếm chưa đến 30% tổng số tài liệu mà chúng ta có
Mà đó mới chỉ là trên lĩnh vực lịch sử thôi nhé chưa tính tới các danh mục sách dạng khác, có thể nói hiện nay chúng ta đang ngồi trên 1 kho báu mà mãi vẫn chưa khai thác hết được
Vì còn có cả kho tài liệu khổng lồ chưa khai thác hết này nên mình xin nói luôn những cái bài viết về lịch sử của mình hiện nay chắc chỉ tầm mấy năm nữa là đáng vứt đi vì thông tin sai
__________________
願在衣而為領 Ước được làm cổ áo
承華首之餘芳 Son phấn hưởng dư hương.
悲羅襟之宵離 Ngủ, áo nàng lại cởi
怨秋夜之未央 Sao tối mãi đếm trường!
Nhàn tình phú 閑情賦 - Đào Uyên Minh 陶淵明

Last edited by nvh92; 09-03-2015 at 17:08.
Reply With Quote
  #606  
Old 09-03-2015, 17:41
I.Love.You.Edf's Avatar
I.Love.You.Edf I.Love.You.Edf is offline
Đã tốn tiền
Join Date: 12-2014
Location: 590947F1
Posts: 7,142
Re: Quốc sử Quán vOz

Quote:
Originally Posted by Trom Ga Bat Cho View Post
Các thím cho em hỏi là: Học sử có ứng dụng thực tế nào không vậy?
học toán để tính toán.
học ngoại để giao tiếp vv... Còn học sử thì có ích lợi gì
Học xưa để biết nay bạn ah.

__________________
Hello world.
Reply With Quote
  #607  
Old 10-03-2015, 15:46
Bac Si Vo Danh's Avatar
Bac Si Vo Danh Bac Si Vo Danh is offline
Đã tốn tiền
Join Date: 03-2013
Location: Nơi mà một năm có hai mùa gió, mỗi mùa sáu tháng -_-
Posts: 6,790
Re: Quốc sử Quán vOz

Để thống kê và rút ra quy luật, bài học. Cái XHCN với nền tảng lý luận triết rút từ toán ra đấy hả?
__________________
Quote:
Originally Posted by Mr.2
Con người có thể mất đi nam tính có thể mất đi nữ tính... nhưng đừng đánh mất nhân tính
Reply With Quote
  #608  
Old 10-03-2015, 19:05
elead123321's Avatar
elead123321 elead123321 is offline
Đã tốn tiền
Join Date: 12-2007
Location: ttv -bns
Posts: 1,245
Re: Quốc sử Quán vOz

Quote:
Originally Posted by nvh92 View Post
Ở đây có một vấn đề mình xin nói rõ cho mọi người hiểu
Các nước phương Tây truyền thống ghi chép của họ là luôn tỉ mỉ cặn kẽ rạch ròi, bất cứ tài liệu nào từ là bản báo cáo viết tay, cuốn du ký, rồi đến sử sách chính cống...đều tuân thủ quy tắc này thông tin luôn đầy đủ miêu tả luôn chi tiết...
Họ ghi sử từ bao lâu, những điều trước và xung quanh công nguyên, khi chưa có công cụ lưu truyền thì có là chính sử hay không?
Hay họ chỉ ghi sử về cận đại, chỉ là các bút tích tản mác rồi người sau dựa vào đó thống kê thành sử? Hay là họ của mình mình quý?
__________________
vesaukeu-Thụ mệnh vu thiên- ký thọ vĩnh xương
Quote:
Originally Posted by vitcon View Post
Tôi không bảo vệ ai cả, tôi bảo vệ nội quy. Ngay cả nội quy tôi viết ra, và đã cố gắng gìn giữ cũng như làm theo nó suốt mấy năm qua (dù có vài lần ngoại lệ :shame:) mà bây giờ người ta mặc sức ỉa đái lên trên đó, coi như không có gì, thích gì làm đó
Reply With Quote
  #609  
Old 10-03-2015, 21:27
nvh92's Avatar
nvh92 nvh92 is offline
Đã tốn tiền
Join Date: 05-2012
Posts: 2,753
Re: Quốc sử Quán vOz

Quote:
Originally Posted by elead123321 View Post
Họ ghi sử từ bao lâu, những điều trước và xung quanh công nguyên, khi chưa có công cụ lưu truyền thì có là chính sử hay không?
Hay họ chỉ ghi sử về cận đại, chỉ là các bút tích tản mác rồi người sau dựa vào đó thống kê thành sử? Hay là họ của mình mình quý?
Lịch sử nói cho tới cùng bạn chỉ có thể biết được tới mức tương đối, quy luật là càng xa hiện nay điều ta biết được càng ít, cái đó không thể tránh được

Thực ra khái niệm chính sử chỉ ra đời ở Phương Đông (Á Đông thì chuẩn hơn) bởi trong các quốc gia Á Đông theo Nho giáo coi sử như là một nhiệm vụ, sứ mệnh thiêng liêng chứ không phải là một môn học, môn nghiên cứu, thêm với tâm lý nặng sự chính danh, chính thống nên cái gọi là "Chính sử" mới ra đời
Ở Phương Tây nói chính sử e là không hợp lý, đúng ra phải nói là các tác giả uy tín, hoặc tác phẩm sử học đáng tin cậy...đại loại thế mới đúng
Còn nếu hỏi là con người bát đầu ghi lại lịch sử từ bao giờ thì nói luôn là ngay từ khi người tiền sử vẽ lại trên vách hang đã là một hình thức ghi lại lịch sử rồi
__________________
願在衣而為領 Ước được làm cổ áo
承華首之餘芳 Son phấn hưởng dư hương.
悲羅襟之宵離 Ngủ, áo nàng lại cởi
怨秋夜之未央 Sao tối mãi đếm trường!
Nhàn tình phú 閑情賦 - Đào Uyên Minh 陶淵明
Reply With Quote
  #610  
Old 11-03-2015, 11:31
elead123321's Avatar
elead123321 elead123321 is offline
Đã tốn tiền
Join Date: 12-2007
Location: ttv -bns
Posts: 1,245
Re: Quốc sử Quán vOz

Họ không có lịch sử thành hệ thống, không có ghi chép một cách hệ thống mà chỉ là xoay quanh một sự kiện-niên đại cụ thể.
Hình như em nhớ là họ có sử dụng sử thi Home để viết một phần lịch sử cổ đại Hi Lạp, vậy họ có chắc chắn những điều trong đó là đúng?
Họ có hay không tồn tại những nghi vấn đề việc ghi chép sai lệch hoặc quan điểm người viết sai lệch dẫn đến không khách quan tương tự người ta bây giờ nghi ngờ chính sử phương Đông hay không? Hay là họ không hiểu văn hóa phương Đông dẫn đến sự nghi ngờ, em đọc "sử TQ" của NHL , cảm thấy có vẻ NHL không ghi sử theo văn hóa TQ, mà ghi theo một cách rất biệt lập.
__________________
vesaukeu-Thụ mệnh vu thiên- ký thọ vĩnh xương
Quote:
Originally Posted by vitcon View Post
Tôi không bảo vệ ai cả, tôi bảo vệ nội quy. Ngay cả nội quy tôi viết ra, và đã cố gắng gìn giữ cũng như làm theo nó suốt mấy năm qua (dù có vài lần ngoại lệ :shame:) mà bây giờ người ta mặc sức ỉa đái lên trên đó, coi như không có gì, thích gì làm đó
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 11:39.