Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 04-08-2014, 07:42
minhtuan_8x's Avatar
minhtuan_8x minhtuan_8x is offline
Senior Member
Join Date: 01-2011
Location: Đảo dừa
Posts: 951
Đề nghị ban gấp thành viên này!

Thành viên Jaemin_1412 liên tục post vào mục Điểm báo để kiếm bài viết nhưng:

- Không hình

- Không nguồn

Đề nghị ban gấp! (Hình như cũng là mấy nhóc 200x)

----------- Một số bài tiêu biểu

http://vozforums.com/showthread.php?t=3876446

http://vozforums.com/showthread.php?t=3876452

http://vozforums.com/showthread.php?t=3876451

http://vozforums.com/showthread.php?t=3876462

http://vozforums.com/showthread.php?t=3876455

http://vozforums.com/showthread.php?t=3876456

http://vozforums.com/showthread.php?t=3876461

http://vozforums.com/showthread.php?t=3876466


Kể cả spam trong mục Góp ý

http://vozforums.com/showthread.php?t=3876440

http://vozforums.com/showthread.php?t=3876441
__________________
Quote:
Khi vozer zạy tin học
Quote:
Vẫn toàn dạy đám trẻ vi tính Office là cờ lích vào phi le rồi vào xa ve để lưu phi le
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 23:09.