Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 22-03-2012, 19:22
dechec99's Avatar
dechec99 dechec99 is offline
Senior Member
Join Date: 10-2010
Location: ✘
Posts: 378
[HELP] Vi xử lí - Assembly

có bác nào pro môn này làm giúp e cái đề mai e thi rồi ợ !

mỗi bác bớt chút thời gian làm giúp e 1-2 bài là e cảm ơn lắm rồi ạ !

cảm ơn các bác !

Quote:
Câu 1: Bộ vi xử lý 8088 có 7 chế độ địa chỉ (Chế độ địa chỉ : thanh ghi, tức thì, trực tiếp, gián tiếp qua thanh ghi, tương đối cơ sở, tương đối chỉ số, tương đối chỉ số cơ sở). Hãy cho biết các lệnh sau sử dụng chế độ địa chỉ nào ở toán hạng đích.
MOV AL,[BX]+5 ADD AL,[3A5CH] MOV CL,10H MOV BX,[SI]
Câu 2: Cho nội dung các thanh ghi trong của 8088 như sau.
AX= 94B3H ; BX=5AE4H ; CX= A4B7H ; DX= EA8DH. Hãy cho biết kết quả các phép toán sau và nội dung các cờ CF,OF,ZF sau mỗi phép toán
a) ADD AX,BX b) SUB BX,CX c) ADD CL,DL d) OR BH,AL
Câu 3: a) Hãy sử dụng các mạch giải mã 1/8, các mạch logic, các vi mạch SRAM 8kB thiết kế bộ nhớ 64kB đặt địa chỉ từ B0000H .
b) Liệt kê địa chỉ của từng vi mạch SRAM.
Câu 4: Thiết kế bộ nhớ dung lượng 96KB từ các vi mạch SRAM 32KB và ghép nối với 8088 (Chế độ MIN) với địa chỉ đầu từ A0000H.
Câu 5: Cho các vi mạch nhớ SRAM 2KB và vi mạch nhớ EPROM 1KB. Hãy thiết kế mạch giải mã địa chỉ và ghép nối với CPU 8088 chế độ MIN để tạo nên 1 mdul nhớ SRAM 6KB có địa chỉ đầu 48000H và 1 KB ROM có địa chỉ cuối FFFFFH.
Câu 6: Giải thích từng lệnh và viết kết quả trên màn hình của đoạn chương trình sau
MOV BH,0AH MOV DL,0DH
MOV DL,39H INT 21H
ADD DL,BH MOV CX,8
MOV CX,5 MA: XOR DL,DL
MOV AH,2 ROL BH,1
LAP: INT 21H RCL DL,1
LOOP LAP ADD DL,30H
XCHG BH,DL INT 21H
INT 21H LOOP MA
Câu 7: Cho đoạn chương trình hợp ngữ sau.
.DATA
M1 DB ‘t’,’h’,’i’,’l’,’a’,’i’,2 DUP(‘*’)
B1 DB 20H
.CODE MOV AH,2
................................... MOV BX,0
MOV AL,B1 MOV CX,8
LEA BX,M1 LAI: MOV DL.M1[BX]
MOV CX,6 INT 21H
LAP: SUB [BX],AL INC BX
ADD BX,1 LOOP LAI
LOOP LAP ...................................
Câu 8: Cho đoạn chương trình hợp ngữ sau.
.DATA
M1 DB 0Bh,10h,15h,2 DUP(?)
B1 DB 10
.CODE
Thu proc
...................................
MOV AL,B1 MOV M1[BX],AL
LEA BX,M1 SUB B1,10h
ADD [BX+2],AL MOV AL,B1
ADD AL,[BX]+1 INC BX
MOV BX,3 MOV M1[BX],AL
..................................
Hãy cho biết giá tri mới của mảng M1 sau các lệnh trên.
Câu 9: Viết chương trình hợp ngữ đầy đủ thực hiện công việc sau
-Hiển thị thông báo :’Hãy gõ vào một chuỗi chữ cái, hai chữ giống nhau để thôi’
-Nhận chuỗi chữ cái, nếu là chữ thường đổi ra chữ hoa.
-Xuống dòng về đầu dòng.
-Hiển thị thông báo :’Chữ cuối cùng đã đổi ra chữ hoa’
-Hiển thị chữ cuối đã đã đổi ra chữ hoa.
-Về DOS.

Câu 10: Cho một mảng số liệu có tên M1 gồm 50 phần tử, mỗi phần tử cỡ 1 BYTE chứa 1 kí tự. Viết chương trình hợp ngữ đầy đủ hiển thị dãy kí tự trong mảng lên màn hình.
__________________
Không có gì quý hơn độc lập tự do

Last edited by dechec99; 22-03-2012 at 19:26.
Reply With Quote
  #2  
Old 22-03-2012, 19:26
kizz2 kizz2 is offline
Đã tốn tiền
Join Date: 10-2007
Posts: 789
Re: [HELP] Vi xử lí - Assembly

dễ quá vậy mà lâu rồi ko đụng vô vxl.
nhớ moi lệnh mov.tang giảm thanh ghi.....hjhj
Reply With Quote
  #3  
Old 22-03-2012, 19:43
dechec9's Avatar
dechec9 dechec9 is offline
Đã tốn tiền
Join Date: 10-2009
Location: Thiên đường @@
Posts: 6,901
Re: [HELP] Vi xử lí - Assembly

up cho mọi thấy !
__________________
Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ giành phần ai...
Reply With Quote
  #4  
Old 22-03-2012, 19:51
chien1024 chien1024 is offline
K.I.A
Join Date: 06-2010
Posts: 382
Re: [HELP] Vi xử lí - Assembly

ngày xưa vật vã mới qua được môn này, nhớ gì chết liền
Reply With Quote
  #5  
Old 22-03-2012, 19:58
the_nhokkon's Avatar
the_nhokkon the_nhokkon is offline
Senior Member
Join Date: 05-2011
Location: Chỉ Cu
Posts: 232
Re: [HELP] Vi xử lí - Assembly

mình mới học 8051 thôi
__________________
[P5KPL-AM] [E2200@3GHz with SCYTHE KATANA II] [2G/800 KINGMAX+BALLISTIX TRACER] [SAPPHIRE 3650] [WD 500G BLUE] [ACBEL E2 470W] [DVD LG] [DCOM 3G]
Reply With Quote
  #6  
Old 22-03-2012, 20:02
zolek9xx zolek9xx is offline
K.I.A
Join Date: 02-2011
Location: Nơi chó và đàn bà là 1
Posts: 201
Re: [HELP] Vi xử lí - Assembly

BK HCM à?
Reply With Quote
  #7  
Old 22-03-2012, 20:05
theGod_H's Avatar
theGod_H theGod_H is offline
Senior Member
Join Date: 08-2011
Location: nơi có em..
Posts: 217
Re: [HELP] Vi xử lí - Assembly

hóng cao nhân
Reply With Quote
  #8  
Old 22-03-2012, 20:06
knight2 knight2 is offline
Junior Member
Join Date: 03-2012
Posts: 10
Re: [HELP] Vi xử lí - Assembly

trước thi trên máy 10 câu 1 câu 6 đáp án thời gian 10f. oánh bừa cuối cùng enter ra 5d mừng teo trym
Reply With Quote
  #9  
Old 22-03-2012, 20:10
kid_danh kid_danh is offline
Senior Member
Join Date: 05-2008
Posts: 183
Re: [HELP] Vi xử lí - Assembly

dễ không, giở tập lệnh ra, ngồi làm từng lệnh đi, lên đây mà hóng với hiếc
ps: học spkt à
__________________
Quote:
Cuộc sống rõ lắm chuyện nực cười, bởi vậy nên ta lắm lúc cười mà trong người thấy phát nực.
Reply With Quote
  #10  
Old 22-03-2012, 20:11
Avio302 Avio302 is offline
K.I.A
Join Date: 02-2012
Posts: 22
Re: [HELP] Vi xử lí - Assembly

móa...mấy cái mã sao khó thế..chưa đủ trình giúp bác rồi.....em bất tài quá
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 21:24.