Closed Thread
 
Thread Tools
  #5931  
Old 12-02-2012, 15:26
flowerfx flowerfx is offline
K.I.A
Join Date: 08-2010
Location: Sài Gòn Q3
Posts: 1,085
Re: Ban nghĩ gì khi biết mình có dong dõi Hoàng tộc???

Quote:
Originally Posted by Angelita View Post
cậu làm gì thế
spam để lấy cái post 6k, có gì xóa post luôn
  #5932  
Old 12-02-2012, 15:26
Angelita Angelita is offline
K.I.A
Join Date: 09-2011
Posts: 74
Re: Ban nghĩ gì khi biết mình có dong dõi Hoàng tộc???

Quote:
Originally Posted by flowerfx View Post
6k post nào

spam này
  #5933  
Old 12-02-2012, 15:26
dungmta's Avatar
dungmta dungmta is offline
Senior Member
Join Date: 11-2009
Posts: 485
Re: Ban nghĩ gì khi biết mình có dong dõi Hoàng tộc???

6k
hóng mãi
hóng
  #5934  
Old 12-02-2012, 15:27
Angelita Angelita is offline
K.I.A
Join Date: 09-2011
Posts: 74
Re: Ban nghĩ gì khi biết mình có dong dõi Hoàng tộc???

e tranh thủ spam phát
  #5935  
Old 12-02-2012, 15:27
EmmoibiBancachday5p EmmoibiBancachday5p is offline
K.I.A
Join Date: 02-2012
Location: Hà lội ngày trợ về
Posts: 209
Re: Ban nghĩ gì khi biết mình có dong dõi Hoàng tộc???

sẽ có 1 cơ số bạn chẻ đi ra đảo theo hoàng tử
  #5936  
Old 12-02-2012, 15:27
embibannickvikemhieubiet embibannickvikemhieubiet is offline
K.I.A
Join Date: 12-2011
Location: Bên kia thế giới
Posts: 23
Re: Ban nghĩ gì khi biết mình có dong dõi Hoàng tộc???

kéo lên 6k thiệt hả các thým
  #5937  
Old 12-02-2012, 15:28
longa4 longa4 is offline
K.I.A
Join Date: 12-2010
Location: One Piece's family
Posts: 285
Re: Ban nghĩ gì khi biết mình có dong dõi Hoàng tộc???

trong gần 6 ngàn post thì có đến 2/3 là tranh cướp nhau post đẹp
  #5938  
Old 12-02-2012, 15:28
Angelita Angelita is offline
K.I.A
Join Date: 09-2011
Posts: 74
Re: Ban nghĩ gì khi biết mình có dong dõi Hoàng tộc???

Quote:
Originally Posted by EmmoibiBancachday5p View Post
sẽ có 1 cơ số bạn chẻ đi ra đảo theo hoàng tử
em nguyện theo thái tử ra đảo
  #5939  
Old 12-02-2012, 15:29
kakashj's Avatar
kakashj kakashj is offline
Junior Member
Join Date: 06-2011
Posts: 13
Re: Ban nghĩ gì khi biết mình có dong dõi Hoàng tộc???

chỉ 50 post nữa thôi cố lên nào
  #5940  
Old 12-02-2012, 15:30
Angelita Angelita is offline
K.I.A
Join Date: 09-2011
Posts: 74
Re: Ban nghĩ gì khi biết mình có dong dõi Hoàng tộc???

Vì thái tử
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 01:00.