Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 08-06-2009, 00:35
tranngocminh's Avatar
tranngocminh tranngocminh is offline
[\/] enthusiast
Join Date: 11-2006
Location: Leader Cafe' | So Nyuh Shi Dae - TaeYeon
Posts: 14,045
vozForums - Futuremark® | Hall Of Fame (last updated: 25/07/2010)

vozForums - Futuremark® | Hall Of Fame


Download:
Luật chơi - áp dụng từ 27/12/2009
 • Không dùng nhiều nick post điểm, chỉ post điểm của mình.
 • Không sử dụng CPU ES.
 • Benchmark
  • 3DMark® Vantage ở PRESETS Performance. Điểm benchmark phải có chữ P trước con số. Disable PhysX GPU Acceleration.
  • 3DMark® 06 ở 1280x1024x32bit.
  • 3DMark® 05|03|01 ở 1024x768x32bit.
 • Có 2 cách up điểm:
  • Link ORB: nếu ko có link thì save lại.
  • Screenshot gồm: 3DMark® Score Tab, CPU-Z (tab CPU), GPU-Z.

Lưu ý:
 • Screenshot phải được attach tại vozForums.
 • Screenshot thiếu thông tin sẽ không được up điểm.
 • Bắt buộc làm profile theo mẫu để tiện cho việc update
  • 3DMark® Score: ...
  • VGA | Core/Memory Clock: ...
  • CPU: ...Mhz
 • Nếu có vấn đề về việc update vui lòng PM tranngocminh để biết thêm chi tiết.

Bảng xếp hạng
__________________

AndreYang: If you have money, you can do the same thing as me.
massman: I do it because I love it (Overclocking).
Hazzan: I spent money buying 8 pcs 980XE retail for get one better. I have kill 2pcs my best 980XE in this board. I do it cause I love it with overclocking, nothing more...
tranngocminh: vozforums.com, it's gone...
Yến:Nếu ai thề độc mà cũng chết thì sẽ chẳng ai thề nữa cả. Nên em thiết nghĩ rằng anh không cần phải thề để làm j cả.

Last edited by tranngocminh; 09-08-2010 at 12:59.
Reply With Quote
  #2  
Old 08-06-2009, 00:36
tranngocminh's Avatar
tranngocminh tranngocminh is offline
[\/] enthusiast
Join Date: 11-2006
Location: Leader Cafe' | So Nyuh Shi Dae - TaeYeon
Posts: 14,045Overall Ranking
 1. 47634 - HanoiOverclockingClub - Quad-CFX HD5970 @980/1100 - Core I7-980X @5208MHz
 2. 40316 - AMthusiast - Quad-CFX HD5970 @990/1260 - Xeon W3540 @4861MHz
 3. 39053 - ocvn - Quad-CFX HD5970 @900/1200 - Core I7-975XE @4421MHz
 4. 33399 - AMthusiast - Quad-SLI GTX295 @680/1080 - Core I7-965XE @4675MHz
 5. 31111 - HanoiOverclockingClub - HD5970 @900/1100 - Core I7-980X @5316MHz
 6. 29030 - AMthusiast - Quad-CFX HD4870X2 @1002/911 - Core I7-965XE @4495MHz
 7. 27383 - kingtea - HD5970 @900/1250 - Core I7-920 @42490MHz
 8. 25668 - HanoiOverclockingClub - GTX480 @850/1125 - Core I7-980X @5057MHz
 9. 23676 - kuti2008 - GTX295 @725/1230 - Core I7-920 @4015MHz
 10. 23072 - Amidas - GTX295 @650/1150 - Core I7-975XE @4360MHz
 11. 22735 - sigfe - 2-way SLI GTX275 @666/1161 - Core I7-920 @3905MHz
 12. 22652 - AMthusiast - CFX 2x HD4870X2 @832/925 & HD4870 @860/1150 - QX9650 @5196MHz
 13. 21877 - fantasyclubonline - CFX 2x HD4870X2 @815/935 & HD4870 @815/935 - QX9770 @5009MHz
 14. 21550 - kingtea - CFX 2x HD4890 @1050/1160 & 970/1165 - Core I7-920 @4294MHz
 15. 21373 - kuti2008 - GTX295 @640/1075 - Core I7-920 @4008MHz
 16. 20927 - NT1809 - 2-way SLI GTX260 @660/1205 - Core I7-920 @3999MHz
 17. 20881 - nhungpa82 - HD5850 @1000/1200 - X3440 @4110MHz
 18. 20629 - mieomeo - HD5850 @1000/1200 - Core I7-920 @3923MHz
 19. 20467 - NT1809 - Quad-SLI 9800GX2 @600/1000 - Core I7-920 @4000MHz
 20. 20378 - hawk - GTX295 @610/1100 - Core I7-920 @4200MHz
 21. 20064 - tranngocminh - Quad-CFX HD4870X2 @750/900 - Q9550 @3610MHz
 22. 19905 - daosicz - HD5870 @900/1300 - I7-875K @3850MHz
 23. 19622 - Carrot - GTX295 @666/1069 - Q9650 @4302MHz
 24. 19341 - ParisMale - GTX295 @576/999 - Q9650 @4095MHz
 25. 18973 - NT1809 - 9800GX2 @600/1000 - Core i7 920 @3000MHz
 26. 18254 - numetal1980 - 3-way SLI GTX260 @710/1200 - Q6600 @3756MHz
 27. 17992 - TuanAnhDT - CFX 2x HD5770 @875/1250 - Core I7-750 @3808MHz
 28. 17564 - ducisco - GTX295 @576/999 - Core I7-920 @2666MHz
 29. 17085 - R3coba - CFX 2x HD4770@910/1170 - Core I7-965XE @4000MHz
 30. 16825 - kingtea - CFX 2x HD4890 @1000/1200 - Phenom II 940BE @3800MHz
 31. 16656 - numetal1980 - 3-way SLI GTX260 @640/1150 - Q6600 @3.28MHz
 32. 16120 - Carrot - GTX295 @676/1069 - Q8200 @3115MHz
 33. 15747 - numetal1980 - 2-way SLI GTX260 @655/1155 - Q6600 @3286MHz
 34. 15331 - baochau81 - HD4870X2 @750/900 - Q9450 @3839MHz
 35. 15246 - nhenhophach - Quad-CFX HD3870X2 @823/900 - QX9770 @4295MHz
 36. 15128 - thienlong - Quad-CFX HD3870X2 @825/901 - Q9450 @3592MHz
 37. 15079 - baochau81 - CFX 2x HD4870 @790/1100 - Q9450 @3688MHz
 38. 14985 - ctdt - HD4870X2 @750/900 - QX6850 @3798MHz
 39. 14545 - numetal1980 - 2-way SLI GTX260 @640/1150 - Q6600 @3285MHz
 40. 14031 - tranngocminh - CFX 2x HD4870 @790/1100 - X3210 @3721MHz
 41. 13943 - leonarderman - CFX 2x HD4870 @790/1100 - Q9300 @3603MHz
 42. 13338 - goldmouse - CFX 2x HD4870-HD4850 @750/900-700/993 - Phenom II X4 920 @3500MHz
 43. 12650 - Dctran - CFX 2x HD4850 @685/1000-625/993 - Q9550 @3612MHz
 44. 12650 - kid41212003 - 2-way SLI 8800GT @715/1000 - Core I7-920 @3799MHz
 45. 12630 - assscrew7 - HD4890 @925/1125 - Q9550 @4038MHz
 46. 12588 - numetal1980 - CFX 2x HD4850 @730/1135 - Q6600 @3465MHz
 47. 12283 - Carrot - CFX 2x HD4850 @700/1000 - Q8200 @3207MHz
 48. 12063 - mickeyboy - 9800GX2 @700/1000 - Q9450 @3554MHz
 49. 11979 - Frenzy - 9800GX2 @600/1000 - Q9650 @4140MHz
 50. 11911 - Chingachgook - CFX 2x HD4850 @625/993 - Q9450 @3401MHz
 51. 11706 - ParisMale - 9800GX2 @684/1154 - X3210 @3752MHz
 52. 11326 - tranngocminh - CFX 2x HD4850 @625/993 - X3210 @3600MHz
 53. 11216 - numetal1980 - GTX260 @800/1250 - Q6600 @3456MHz
 54. 11203 - ______h0@Ng______ - GTX275 @675/1210 - E3110 @4547MHz
 55. 10779 - TNTANH - GTX260 @626/1053 - Q9450 @3520MHz

Sub Ranking
__________________

AndreYang: If you have money, you can do the same thing as me.
massman: I do it because I love it (Overclocking).
Hazzan: I spent money buying 8 pcs 980XE retail for get one better. I have kill 2pcs my best 980XE in this board. I do it cause I love it with overclocking, nothing more...
tranngocminh: vozforums.com, it's gone...
Yến:Nếu ai thề độc mà cũng chết thì sẽ chẳng ai thề nữa cả. Nên em thiết nghĩ rằng anh không cần phải thề để làm j cả.

Last edited by tranngocminh; 19-08-2010 at 14:56.
Reply With Quote
  #3  
Old 08-06-2009, 00:36
tranngocminh's Avatar
tranngocminh tranngocminh is offline
[\/] enthusiast
Join Date: 11-2006
Location: Leader Cafe' | So Nyuh Shi Dae - TaeYeon
Posts: 14,045
Re: vozForums - Futuremark® | Hall Of Fame
Overall Ranking
 1. 38755 - HanoiOverclockingClub - Quad-CFX HD5970 @980/1100 - Core I7-980X @5391MHz
 2. 37900 - HanoiOverclockingClub - HD5970 @900/1100 - Core I7-980X @5550MHz
 3. 35809 - HanoiOverclockingClub - GTX480 @860/1125 - Core I7-980X @5394MHz
 4. 34325 - AMthusiast - Quad-CFX HD5970 @780/1100 - W3540 @4907MHz
 5. 32512 - tranngocminh - CFX 3x HD4890 @1000/1100 - Core I7-920 @4662MHz
 6. 32507 - HanoiOverclockingClub - CFX 3x HD4890 @1000/1150 - Core I7-975XE @4715MHz
 7. 30338 - leonarderman - HD4870X2 @802/1050 - Phenom II X4 955BE @5875MHz
 8. 29898 - Thiên Lôi - Quad-CFX HD4870X2 @800/915 - Phenom II X4 940BE @5428MHz
 9. 29555 - tranngocminh - CFX 2x HD4890 @1020/1150 - Core I7-920 @4483MHz
 10. 29418 - AMthusiast - Quad-CFX HD4870X2 @952/950 - Core I7-965XE @4495MHz
 11. 29286 - leonarderman - CFX 2x HD4870X2 @800/925 & HD4870 @800/925 - QX9770 @5207MHz
 12. 28808 - kingtea - CFX 2x HD4890 @1050/1160 & 970/1165 - Core I7-920 @4294MHz
 13. 27174 - Amidas - GTX295 @576/999 - Core I7-975XE @4400MHz
 14. 26326 - Thiên Lôi - Quad-SLI 9800GX2 @650/1150 - Core I7-920 @4095MHz
 15. 25333 - nhungpa82 - HD5850 @990/1190 - X3440 @4110MHz
 16. 24730 - thuongkiet82 - 2-way SLI 8800GTX @640/1060 - QX9650 @5220MHz
 17. 23796 - kuti2008 - GTX295 @600/999 - Core I7-920 @3799MHz
 18. 23749 - tranngocminh - CFX 2x HD4870 @850/1100 - Q9550 @4080MHz
 19. 23295 - kid41212003 - 2-way SLI 8800GT @680/1000 - Core I7-920 @4200MHz
 20. 23136 - leonarderman - HD4870X2 @820/950 - X3350 @4000MHz
 21. 22619 - tranngocminh - HD4890 @1015/1000 - Core I7-920 @4210MHz
 22. 22276 - mieomeo - HD5850 @900/1200 - Core I7-920 @3624MHz
 23. 22239 - ParisMale - GTX295 @576/999 - Q9650 @4095MHz
 24. 21352 - ctdt - HD4870X2 @750/900 - QX6850 @3897MHz
 25. 21291 - thuongkiet82 - CFX 2x HD3850 @730/1004 - QX9650 @4802MHz
 26. 21623 - Thiên Lôi - GTX260 @745/1250 - Core I7-920 @4095MHz
 27. 21046 - kingtea - CFX 2x HD4890 @950/1150 - Phenom II X4 940BE @3800MHz
 28. 20575 - tranngocminh - Quad-CFX HD4870X2 @750/900 - Q9550 @3738MHz
 29. 20524 - mercury_mim - 9800GX2 @650/1050 - Core I7-920 @3200MHz
 30. 20448 - leonarderman - CFX 2x HD4870 @750/900 - Q9300 @3600MHz
 31. 20300 - pcrazer111 - GTX285 @680/1250 - Q9650 @3825MHz
 32. 19849 - nguyentu85hn - CFX 2x HD4850 @670/1008 - X3210 @3700MHz
 33. 19634 - Dctran - CFX 2x HD4850 @685/1000-625/993 - Q9550 @3612MHz
 34. 19526 - Thiên Lôi - CFX 2x HD2900XT @739/819 - Q6600 @4203MHz
 35. 19205 - assscrew7 - HD4890 @925/1125 - Q9550 @4038MHz
 36. 19194 - leo87hua - 9800GTX @850/1240 - Q6600 @4590MHz
 37. 19123 - numetal1908 - 2-way SLI GTX260 @650/1150 - Q6600 @3547MHz
 38. 19079 - tranngocminh - 9800GX2 @720/1100 - X3210 @3600MHz
 39. 18983 - gasolina - GTS250 @840/1350 - Core I7-920 @3440MHz
 40. 18829 - nhanma141280 - HD3870X2 @823/900 - X3210 @3600MHz
 41. 18741 - anzudragon - GTX260 @640/1150 - Q9550 @3910MHz
 42. 18723 - goldmouse - CFX 2x HD4870-HD4850 @750/900-700/993 - Phenom II X4 920 @3500MHz
 43. 18696 - kagaya - CFX 2x HD2900XT @743/828 - Q6600 @3825MHz
 44. 18682 - tranngocminh - CFX 2x HD4850 @625/993 - X3210 @3600MHz
 45. 18670 - ParisMale - 9800GX2 @684/1154 - X3210 @3753MHz
 46. 18564 - numetal1908 - CFX 2x HD4850 @700/1150 - Q6600 @3491MHz
 47. 18522 - achilles85 - HD3870X2 @843/900 - Q6600 @3600MHz
 48. 18478 - cubo - HD3870X2 @823/900 - Q6600 @3555MHz
 49. 18469 - ndtrung25 - GTX280 @700/1200 - Q9450 @3600MHz
 50. 18314 - nguyentu85hn - HD3870X2 @823/900 - X3210 @3552MHz
 51. 18269 - trungthieugia - 9800GX2 @600/1000 - E8400@4005MHz
 52. 18244 - tranngocminh - HD3870X2 @843/900 - X3210 @3600MHz
 53. 18072 - TNTANH - GTX260 @626/1053 - Q9450 @3520MHz
 54. 8726 - dangthaison - HD3850 @715/720 - E5200 @3120MHz

Sub Ranking
__________________

AndreYang: If you have money, you can do the same thing as me.
massman: I do it because I love it (Overclocking).
Hazzan: I spent money buying 8 pcs 980XE retail for get one better. I have kill 2pcs my best 980XE in this board. I do it cause I love it with overclocking, nothing more...
tranngocminh: vozforums.com, it's gone...
Yến:Nếu ai thề độc mà cũng chết thì sẽ chẳng ai thề nữa cả. Nên em thiết nghĩ rằng anh không cần phải thề để làm j cả.

Last edited by tranngocminh; 11-06-2010 at 11:59.
Reply With Quote
  #4  
Old 08-06-2009, 00:37
tranngocminh's Avatar
tranngocminh tranngocminh is offline
[\/] enthusiast
Join Date: 11-2006
Location: Leader Cafe' | So Nyuh Shi Dae - TaeYeon
Posts: 14,045
Re: vozForums - Futuremark® | Hall Of Fame

Futuremark® 3DMark® 05Overall Ranking
 1. 48685 - HanoiOverclockingClub - Quad-CFX HD5970 @980/1100 - Core I7-980X @5609MHz
 2. 47668 - HanoiOverclockingClub - Quad-CFX HD5970 @900/1100 - Core I7-980X @5602MHz
 3. 45887 - HanoiOverclockingClub - GTX480 @850/1125 - Core I7-980X @5501MHz
 4. 43679 - AMthusiast - Quad-CFX HD5970 @990/1265 - W3540 @4954MHz
 5. 42282 - HanoiOverclockingClub - CFX 3x HD4890 @1000/1150 - Core I7-975XE @4774MHz
 6. 42038 - leonaderman - CFX 2x HD4890 @1000/1150 - Phenom II X2 550BE @5928MHz
 7. 39101 - tranngocminh - CFX 2x HD4890 @1000/1150 - Core I7-920 @4483MHz
 8. 37945 - AMthusiat - Quad-CFX HD4870X2 @807/920 - Core I7-965XE @4700MHz
 9. 35870 - kaka - Quad-CFX HD4870X2 @750/900 - Phenom II X4 940BE @5423MHz
 10. 34462 - Thiên Lôi - Quad-SLI 9800GX2 @670/1120 - Core I7-920 @4095MHz
 11. 33496 - tranngocminh - CFX 2x HD4870X2 @780/900 & HD4850 @680/1050 - Core I7-920 @3995MHz
 12. 29544 - thuongkiet82 - CFX 2x HD3850 @730/1004 - QX9650 @4800MHz
 13. 25714 - kaka - 9800GT @625/900 - Core I7-965XE @4154MHz
 14. 25621 - henryngo84 - GTX275 @700/1220 - E8400 @4050MHz
 15. 22194 - _blackknight_ - HD3850 @789/954 - E5200 @4200MHz

Sub Ranking
__________________

AndreYang: If you have money, you can do the same thing as me.
massman: I do it because I love it (Overclocking).
Hazzan: I spent money buying 8 pcs 980XE retail for get one better. I have kill 2pcs my best 980XE in this board. I do it cause I love it with overclocking, nothing more...
tranngocminh: vozforums.com, it's gone...
Yến:Nếu ai thề độc mà cũng chết thì sẽ chẳng ai thề nữa cả. Nên em thiết nghĩ rằng anh không cần phải thề để làm j cả.

Last edited by tranngocminh; 11-06-2010 at 12:19.
Reply With Quote
  #5  
Old 08-06-2009, 00:37
tranngocminh's Avatar
tranngocminh tranngocminh is offline
[\/] enthusiast
Join Date: 11-2006
Location: Leader Cafe' | So Nyuh Shi Dae - TaeYeon
Posts: 14,045
Re: vozForums - Futuremark® | Hall Of Fame

Futuremark® 3DMark® 03Overall Ranking
 1. 178076 - HanoiOverclockingClub - Quad-CFX HD5970 @980/1100 - Core I7-980X @5467MHz
 2. 171438 - AMthusiast - Quad-CFX HD5970 @980/1260 - W3540 @4860MHz
 3. 157510 - HanoiOverclockingClub - CFX 2x HD4890 @1000/1150 - Core I7-975XE @4744MHz
 4. 145042 - HanoiOverclockingClub - Quad-CFX HD5970 @900/1100 - Core I7-980X @5602MHz
 5. 127259 - tranngocminh - CFX 2x HD4890 @1000/1150 - Core I7-920 @4483MHz
 6. 111276 - HanoiOverclockingClub - GTX480 @860/1125 - Core I7-980X @5346MHz

Sub Ranking
__________________

AndreYang: If you have money, you can do the same thing as me.
massman: I do it because I love it (Overclocking).
Hazzan: I spent money buying 8 pcs 980XE retail for get one better. I have kill 2pcs my best 980XE in this board. I do it cause I love it with overclocking, nothing more...
tranngocminh: vozforums.com, it's gone...
Yến:Nếu ai thề độc mà cũng chết thì sẽ chẳng ai thề nữa cả. Nên em thiết nghĩ rằng anh không cần phải thề để làm j cả.

Last edited by tranngocminh; 11-06-2010 at 12:11.
Reply With Quote
  #6  
Old 08-06-2009, 00:37
tranngocminh's Avatar
tranngocminh tranngocminh is offline
[\/] enthusiast
Join Date: 11-2006
Location: Leader Cafe' | So Nyuh Shi Dae - TaeYeon
Posts: 14,045
Re: vozForums - Futuremark® | Hall Of Fame

Futuremark® 3DMark® 01Overall Ranking
 1. 116422 - AMthusiast - GTX295 @690/1140 - E8600 @6000MHz
 2. 81531 - tranngocminh - CFX 2x HD4890 @1020/1150 - Core I7-920 @4483MHz

Sub Ranking
__________________

AndreYang: If you have money, you can do the same thing as me.
massman: I do it because I love it (Overclocking).
Hazzan: I spent money buying 8 pcs 980XE retail for get one better. I have kill 2pcs my best 980XE in this board. I do it cause I love it with overclocking, nothing more...
tranngocminh: vozforums.com, it's gone...
Yến:Nếu ai thề độc mà cũng chết thì sẽ chẳng ai thề nữa cả. Nên em thiết nghĩ rằng anh không cần phải thề để làm j cả.

Last edited by tranngocminh; 07-02-2010 at 20:28.
Reply With Quote
  #7  
Old 08-06-2009, 01:30
leonarderman leonarderman is offline
Senior Member
Join Date: 02-2007
Location: Unknown
Posts: 1,978
Re: vozForums - Futuremark® | Hall Of Fame

Chị Minh cho em xin 2 cái hạng nhất bảng 3DMark05 và 3DMark06 nhé

3DMark05 - scores 42038

Crossfire HD4890 @ 1000/1150mhz - cpu X2 550 @ 5,928GHz with LN2
3DMark06 - scores 30338

Single HD4870X2 @ 802/1050mhz - cpu X4 955 @ 5,875GHz with LN2

Attached Images
File Type: jpg Capture006.jpg‎ (328.5 KB, 6399 views)
File Type: jpg 3k065875.jpg‎ (394.5 KB, 6377 views)
Reply With Quote
  #8  
Old 08-06-2009, 20:07
_blackknight_'s Avatar
_blackknight_ _blackknight_ is offline
Đã tốn tiền
Join Date: 01-2007
Location: Vê Ô Gió
Posts: 6,999
Re: vozForums - Futuremark® | Hall Of Fame

Làm cú chót trước khi sang Win7

3DMarks 05 - Scores 22194

HD3850PCS @ 789/954 - E5200 @ 4.2Ghz


Attached Images
File Type: jpg 3D054Ghz-1066MAXCCC.jpg‎ (166.6 KB, 79 views)
File Type: jpg 4.2G 3DM05 789-954.jpg‎ (300.0 KB, 6273 views)

Last edited by _blackknight_; 10-06-2009 at 18:37.
Reply With Quote
  #9  
Old 09-06-2009, 12:32
henryngo84's Avatar
henryngo84 henryngo84 is offline
Senior Member
Join Date: 10-2006
Location: Khách sạn nhiều hơn nhà
Posts: 2,534
Re: vozForums - Futuremark® | Hall Of Fame

3D Mark05 - Scores 24371
Evga GTX 275 @ 700/1210 E8400 @ 3.73Ghz
Attached Images
File Type: jpg 3D05.275.3.JPG‎ (232.5 KB, 5 views)
__________________
Chả có cái chi để khoe ^^!
Reply With Quote
  #10  
Old 11-06-2009, 17:51
tranngocminh's Avatar
tranngocminh tranngocminh is offline
[\/] enthusiast
Join Date: 11-2006
Location: Leader Cafe' | So Nyuh Shi Dae - TaeYeon
Posts: 14,045
Re: vozForums - Futuremark® | Hall Of Fame

mấy hôm nay nóng quá, chưa update được, hẹn ACE đầu tuần sau nha
__________________

AndreYang: If you have money, you can do the same thing as me.
massman: I do it because I love it (Overclocking).
Hazzan: I spent money buying 8 pcs 980XE retail for get one better. I have kill 2pcs my best 980XE in this board. I do it cause I love it with overclocking, nothing more...
tranngocminh: vozforums.com, it's gone...
Yến:Nếu ai thề độc mà cũng chết thì sẽ chẳng ai thề nữa cả. Nên em thiết nghĩ rằng anh không cần phải thề để làm j cả.
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 13:13.