Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 25-05-2007, 21:07
Yukumi's Avatar
Yukumi Yukumi is offline
Rong
Join Date: 07-2006
Posts: 2,296
Thông báo về việc bảo dưỡng server vOz.

vozForums sẽ không thể truy cập từ 0h00 ngày 26/05/2007 để bảo dưỡng server.

Dự kiến thời gian bảo dưỡng là 06 giờ.

Nếu không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra, vozForums.com sẽ có thể truy cập bình thường bắt đầu từ 6h sáng ngày 26/05/2007.

Thành thật xin lỗi toàn thể mọi người vì sự bất tiện này.

Yukumi.
__________________
- "There are known knowns. These are things we know that we know. There are known unknowns. That is to say, there are things that we know we don't know. But there are also unknown unknowns. There are things we don't know we don't know"
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 20:38.