Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 08-06-2011, 10:06
vampire1306 vampire1306 is offline
K.I.A
Join Date: 09-2010
Posts: 208
[Help] Sắp deadline project ASP rồi

Mình mới lần mò học ASP, gặp phải cái project khoai quá Mình phải viết 1 website du lịch trên nền tảng ASP.NET với C#. Mình đã tạo ra được master page, 1 trang chủ, và 1 trang sử dụng master page để hiển thị chi tiết các bài viết.
Code:
<asp:Gridview ID="nuocngoai" runat="server" AutoGenerateColumns="false" Border="0" 
                          CssClass="style21" Width="649px" headerstyle-backcolor=#FFCC99
                          headerstyle-forecolor=Red BorderStyle="Dotted" >
                      <Columns>
                      
                       <asp:HyperLinkField headertext="Du lịch nước ngoài" DataTextField="title"
                       datanavigateurlformatstring="detailed.aspx?titleid={0}"
                       datanavigateurlfields="title" />
                      
                      </Columns>
                      </asp:Gridview>
Mình muốn khi click vào 1 link ở trang chủ thì nó sẽ mở ra nội dung ở trang detailed. Nhưng khổ nỗi không tài nào lấy được title để nhét vào câu lệnh SQL trong trang detailed. Ai biết giúp mình với, mai phải nộp rồi
Reply With Quote
  #2  
Old 08-06-2011, 10:10
cuong1014's Avatar
cuong1014 cuong1014 is offline
Senior Member
Join Date: 11-2008
Posts: 169
Re: [Help] Sắp deadline project ASP rồi

Bạn có thể sử dụng Template Field thay cho cái đó : tạo 1 Hyper link trong đó:
Text : Eval("tên")
NavigateUrl : "detailed.aspx?titleid="+Eval("value")

Code:
  <asp:Gridview ID="nuocngoai" runat="server" AutoGenerateColumns="False" Border="0" 
                          CssClass="style21" Width="649px" headerstyle-backcolor=#FFCC99
                          headerstyle-forecolor=Red 
      BorderStyle="Dotted" ondatabinding="nuocngoai_DataBinding" 
      ondatabound="nuocngoai_DataBound" >
                      <Columns>
                      
                        <asp:TemplateField>
                          <ItemTemplate>
                            <asp:HyperLink ID="HyperLink1" runat="server" 
                              NavigateUrl='<%# "detailed.aspx?titleid="+Eval("value") %>' 
                              Text='<%# Eval("value") %>'></asp:HyperLink>
                          </ItemTemplate>
                        </asp:TemplateField>
                      
                      </Columns>

<HeaderStyle BackColor="#FFCC99" ForeColor="Red"></HeaderStyle>
                      </asp:Gridview>
__________________
どうしてがあるのだろう?
どうしてがあるのだろう?

Last edited by cuong1014; 08-06-2011 at 10:20.
Reply With Quote
  #3  
Old 11-06-2011, 00:04
vampire1306 vampire1306 is offline
K.I.A
Join Date: 09-2010
Posts: 208
Re: [Help] Sắp deadline project ASP rồi

Thanks bác, em dùng Request.QuerryString.Get() là được rồi
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 14:52.