Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 03-05-2011, 01:12
amdsempron's Avatar
amdsempron amdsempron is offline
Senior Member
Join Date: 07-2006
Location: Acer Aspire 4738Z
Posts: 5,101
Trường đấu MaxxMIPS

MIPS (Million Instructions Per Second) cho biết số triệu lệnh mà CPU có thể thực hiện trong một giây

Các bác download MaxxMIPS ở đây
Download CPU-Z ở đây

Kết quả valid thì trong screenshot ngoài MaxxMIPS, phải có thêm 2 instance của CPU-Z: một cái show CPU và một cái show memory.
Recommend dùng high PRIORITY.
Nếu các bác đang dùng EIST hay Cool'n'Quiet thì cho biết core speed thực sự luôn nhe.

Các bác dùng AMD Phenom II X6 thì vẫn tham gia được, đọc cái post này của mình nhe: http://vozforums.com/showpost.php?p=...8&postcount=92


Các kết quả sẽ được update thường xuyên và được phân chia thành nhiều nhóm dựa theo CPU AMD hay Intel và số core số thread

Đối với mỗi couple (nickname & CPU) sẽ lấy điểm cao nhất để update

Bảng vàng:

Top 10 tuyệt đối:
ocvn | Dual Xeon E5620 | Core @ 3.76GHz | Memory @ DDR3-1584 8-8-8-20 | 19399.95MIPS (6466.65MIPS x 3)
amdsempron | Core i7 2600K | Core @ 5.38GHz | Memory @ DDR3-2166 9-11-10-27 | 11182.48MIPS
Chuotdong2008 | Core i7 2600K | Core @ 5.39GHz | Memory @ DDR3-2169 7-10-7-26 | 10817.20MIPS
5746 | Core i7 2600K | Core @ 5.30GHz | Memory @ DDR3-2133 8-10-8-27 | 10672.84MIPS
aznboisvgn | Core i7 2600K | Core @ 5.00GHz | Memory @ DDR3-2133 7-10-10-27 | 9789.75MIPS
nhuminh | Core i7 2600K | Core @ ??? | Memory @ DDR3-2133 9-11-9-28 | 8864.13MIPS
3.14G | Core i7 2600K | Core @ 4.50GHz | Memory @ DDR3-1600 8-8-8-22 | 8792.40MIPS
Chuotdong2008 | Core i7 990X | Core @ 3.46GHz | Memory @ DDR3-1600 7-7-7-20 | 8690.61MIPS (5793.74MIPS x 1.5)
Chuotdong2008 | Core i7 950 | Core @ 4.65GHz | Memory @ DDR3-1772 8-8-8-24 | 8340.16MIPS
subin145 | Core i7 950 | Core @ 4.56GHz | Memory @ DDR3-1306 7-7-7-19 | 8218.91MIPSAMD 8 cores:AMD 6 cores:
SUPERKAMES | Phenom II X6 1055T | Core @ 4.05GHz | Memory @ DDR3-1600 7-8-7-22 | 6948.29MIPS (4632.19MIPS x 1.5)AMD 4 cores:
transonlam | Athlon II X4 640 | Core @ 4.00GHz | Memory @ DDR3-1526 7-8-7-27 | 4613.98MIPS
Haidzam | Phenom II X2 550 BE (unlocked) | Core @ 3.92GHz | Memory @ DDR3-1633 9-9-9-24 | 4533.92MIPS
leohp | Phenom II X2 555 BE (4 core) | Core @ 3.93GHz | Memory @ DDR2-876 5-5-5-15 | 4443.91MIPS
bazoka | Athlon II X4 620 | Core @ 3.80GHz | Memory @ DDR3-1170 6-6-6-15 | 4364.17MIPS
phuthuydemon | Athlon II X3 445 (unlocked) | Core @ 3.57GHz | Memory @ DDR3-1534 9-9-9-24 | 4057.79MIPS
^daotu^ | Athlon II X3 450 (unlocked) | Core @ 3.20GHz | Memory @ DDR3-1333 9-9-9-24 | 3655.00MIPSAMD 3 cores:
leohp | Phenom II X2 555 BE (3 core) | Core @ 3.80GHz | Memory @ DDR2-876 5-5-5-15 | 3197.57MIPS
tructransecure | Athlon II X3 435 | Core @ 3.63GHz | Memory @ DDR3-1333 7-7-7-20 | 3119.91MIPSAMD 2 cores:
sonbkboy | Athlon II X2 240 | Core @ 4.13GHz | Memory @ DDR3-1574 6-6-6-18 | 2369.17MIPS
freedomqn | Athlon II X2 245 | Core @ 4.02GHz | Memory @ DDR3-1480 8-8-8-22 | 2318.24MIPS
leohp | Phenom II X2 555 BE | Core @ 3.80GHz | Memory @ DDR2-876 5-5-5-15 | 2124.40MIPS
dangthaison | Athlon II X2 240 | Core @ 3.36GHz | Memory @ DDR2-800 5-5-5-15 | 1867.06MIPS
maytinhcuibap | Athlon II X2 240 | Core @ 3.08GHz | Memory @ DDR2-588 4-4-4-12 | 1750.94MIPS
ASPHALT5 | Sempron II 140 (unlocked) | Core @ 3.25GHz | Memory @ DDR2-1000 5-5-5-18 | 1611.55MIPS
SUPERKAMES | E-350 | Core @ 1.65GHz | Memory @ DDR3-1098 7-7-7-20 | 712.12MIPSAMD 1 core:
leohp | Phenom II X2 555 BE (1 core) | Core @ 3.80GHz | Memory @ DDR2-876 5-5-5-15 | 1034.71MIPSIntel 12 cores/24 threads:
ocvn | Dual Xeon E5620 | Core @ 3.76GHz | Memory @ DDR3-1584 8-8-8-20 | 19399.95MIPS (6466.65MIPS x 3)Intel 6 cores/12 threads:
Chuotdong2008 | Core i7 990X | Core @ 3.46GHz | Memory @ DDR3-1600 7-7-7-20 | 8690.61MIPS (5793.74MIPS x 1.5)
Intel 4 cores/8 threads:
amdsempron | Core i7 2600K | Core @ 5.38GHz | Memory @ DDR3-2166 9-11-10-27 | 11182.48MIPS
Chuotdong2008 | Core i7 2600K | Core @ 5.39GHz | Memory @ DDR3-2169 7-10-7-26 | 10817.20MIPS
5746 | Core i7 2600K | Core @ 5.30GHz | Memory @ DDR3-2133 8-10-8-27 | 10672.84MIPS
aznboisvgn | Core i7 2600K | Core @ 5.00GHz | Memory @ DDR3-2133 7-10-10-27 | 9789.75MIPS
nhuminh | Core i7 2600K | Core @ ??? | Memory @ DDR3-2133 9-11-9-28 | 8864.13MIPS
3.14G | Core i7 2600K | Core @ 4.50GHz | Memory @ DDR3-1600 8-8-8-22 | 8792.40MIPS
Chuotdong2008 | Core i7 950 | Core @ 4.65GHz | Memory @ DDR3-1772 8-8-8-24 | 8340.16MIPS
subin145 | Core i7 950 | Core @ 4.56GHz | Memory @ DDR3-1306 7-7-7-19 | 8218.91MIPS
phongtrung | Core i7 2600K | Core @ 4.40GHz | Memory @ DDR3-1648 9-9-9-28 | 8049.53MIPS
lybenvung | Core i7 880 | Core @ 4.29GHz | Memory @ DDR3-1560 11-11-11-29 | 7836.64MIPS
transonlam | Core i7 860 | Core @ 4.21GHz | Memory @ DDR3-1530 7-8-7-24 | 7531.82MIPS
dautrocKTS | Core i7 920 | Core @ 4.21GHz | Memory @ DDR3-1604 9-9-9-24 | 6996.82MIPS
ekincheng | Core i7 920 | Core @ 4.00GHz | Memory @ DDR3-1600 7-8-7-24 | 6504.55MIPS
xedapom | Core i7 930 | Core @ 3.50GHz | Memory @ DDR3-1000 9-9-9-24 | 6192.38MIPS
fwalker | Core i7 870 | Core @ 3.77GHz | Memory @ DDR3-1714 8-8-8-24 | 6131.71MIPS
k.f_1945 | Core i7 950 | Core @ 3.20GHz | Memory @ DDR3-1866 9-9-9-24 | 5244.87MIPSIntel 4 cores/4 threads:
ngocnguyen89 | Core i5 2500K | Core @ 5.30GHz | Memory @ DDR3-1600 9-9-9-24 | 7045.56MIPS
Ronaldinho_07 | Core i5 2500K | Core @ 5.00GHz | Memory @ ??? | 6612.37MIPS
tructransecure | Core i5 2500K | Core @ 3.70GHz | Memory @ DDR3-1333 9-9-9-24 | 6433.17MIPS
DreadLord | Core i5 2500K | Core @ 4.70GHz | Memory @ DDR3-1866 8-9-8-24 | 6221.88MIPS
phantan74 | Core i5 750 | Core @ 4.25GHz | Memory @ DDR3-1620 8-8-8-24 | 5327.20MIPS
xedapom | Core i5 2500 | Core @ 3.70GHz | Memory @ DDR3-1333 9-9-9-25 | 4450.03MIPS
muatoqua | Core 2 Quad Q9550 | Core @ 4.17GHz | Memory @ DDR3-1568 8-8-8-24 | 4412.42MIPS
copycon | Core i5 2400 | Core @ 3.50GHz | Memory @ DDR3-1373 9-9-9-24 | 4381.68MIPS
ghost_chicken | Core 2 Quad Q8400S | Core @ 3.60GHz | Memory @ DDR2-1202 5-5-5-15 | 3803.29MIPSIntel 2 cores/4 threads:
lybenvung | Core i3 550 | Core @ 5.20GHz | Memory @ DDR3-1736 9-9-9-24 | 4255.15MIPS
mr_gem | Core i3 530 | Core @ 4.21GHz | Memory @ DDR3-1530 9-9-9-24 | 3163.11MIPS
qwerty68 | Core i3 2100 | Core @ 3.10GHz | Memory @ DDR3-1333 9-9-9-24 | 2603.58MIPS
QuanGL | Core i5 M480 | Core @ 2.66GHz | Memory @ DDR3-1066 7-7-7-20 | 2247.09MIPS
tranhuyhoang | Core i5 540M | Core @ 2.53GHz | Memory @ DDR3-1066 7-7-7-20 | 2105.30MIPSIntel 2 cores/2 threads:
zoro927 | Pentium E5700 | Core @ 4.26GHz | Memory @ DDR2-852 5-5-5-15 | 2262.57MIPS
pitroy | Pentium E5200 | Core @ 4.15GHz | Memory @ DDR2-1155 5-5-5-15 | 2197.92MIPS
linh_spkt | Pentium E5200 | Core @ 3.60GHz | Memory @ DDR2-960 6-6-6-15 | 1873.70MIPS
phantan74 | Core 2 Duo E7500 | Core @ 2.93GHz | Memory @ DDR2-1066 7-7-7-20 | 1556.30MIPS
leohp | Mobile Core 2 Duo SP9400 | Core @ 2.40GHz | Memory @ DDR3-1066 7-7-7-20 | 1203.13MIPS
xboy92 | Core 2 Duo T8100 | Core @ 2.01GHz | Memory @ DDR2-667 5-5-5-15 | 1114.92MIPSIntel 1 core/2 threads:Intel 1 core/1 thread:
zoro927 | Pentium E5700 (1 core) | Core @ 4.50GHz | Memory @ DDR2-900 6-6-6-18 | 1195.89MIPS
__________________
Canon EOS 60D, EF 17-40mm f/4L USM, EF 40mm f/2.8 STM, EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM, EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM, Speedlite 600EX-RT

Last edited by amdsempron; 22-06-2011 at 22:18.
Reply With Quote
  #2  
Old 03-05-2011, 01:13
amdsempron's Avatar
amdsempron amdsempron is offline
Senior Member
Join Date: 07-2006
Location: Acer Aspire 4738Z
Posts: 5,101
Re: Trường đấu MaxxMIPS

Thử phát

__________________
Canon EOS 60D, EF 17-40mm f/4L USM, EF 40mm f/2.8 STM, EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM, EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM, Speedlite 600EX-RT
Reply With Quote
  #3  
Old 03-05-2011, 02:00
dangthaison's Avatar
dangthaison dangthaison is offline
Senior Member
Join Date: 10-2008
Posts: 15,172
Re: Trường đấu MaxxMIPS

Góp vui

Attached Images
File Type: png 2.png‎ (1.52 MB, 916 views)
__________________
Sơn Gầy Custom : https://www.facebook.com/SonGayCustom/
Reply With Quote
  #4  
Old 03-05-2011, 02:32
tranhuyhoang tranhuyhoang is offline
Senior Member
Join Date: 10-2007
Posts: 1,235
Re: Trường đấu MaxxMIPS

Thử phát xem nào


tranhuyhoang | intel I5 540 | Core @ 2.53GHz | Memory @ DDR3-1333 7-7-7-20 | 2105.30MIPS

Lưu ý trong quá trình test nếu với laptop chọn high performance tắt hết toàn bộ ứng dụng, và để chế độ real time priority để được kết quả tốt nhất.
__________________
iTake (www.itake.me) - Rao vặt theo xu hướng mới

Last edited by tranhuyhoang; 03-05-2011 at 02:37.
Reply With Quote
  #5  
Old 03-05-2011, 07:50
lybenvung lybenvung is offline
K.I.A
Join Date: 12-2008
Location: thới bình u minh
Posts: 2,186
Re: Trường đấu MaxxMIPS

Reply With Quote
  #6  
Old 03-05-2011, 08:15
amdsempron's Avatar
amdsempron amdsempron is offline
Senior Member
Join Date: 07-2006
Location: Acer Aspire 4738Z
Posts: 5,101
Re: Trường đấu MaxxMIPS

Updating ... done @ 08:15AM 03-05-2011
__________________
Canon EOS 60D, EF 17-40mm f/4L USM, EF 40mm f/2.8 STM, EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM, EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM, Speedlite 600EX-RT
Reply With Quote
  #7  
Old 03-05-2011, 14:07
tructransecure tructransecure is offline
K.I.A
Join Date: 05-2008
Location: Dist 10, HCMC
Posts: 4,579
Re: Trường đấu MaxxMIPSBon chen chút cho vui

AMD Athlon II X3 435 @ 3,240GHz, DDR3 7-7-7-20
Attached Images
File Type: jpg MaxxMIPS.jpg‎ (167.7 KB, 858 views)
Reply With Quote
  #8  
Old 03-05-2011, 14:22
amdsempron's Avatar
amdsempron amdsempron is offline
Senior Member
Join Date: 07-2006
Location: Acer Aspire 4738Z
Posts: 5,101
Re: Trường đấu MaxxMIPS

Updated ...
__________________
Canon EOS 60D, EF 17-40mm f/4L USM, EF 40mm f/2.8 STM, EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM, EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM, Speedlite 600EX-RT
Reply With Quote
  #9  
Old 03-05-2011, 14:37
transonlam's Avatar
transonlam transonlam is offline
Senior Member
Join Date: 12-2010
Posts: 4,861
Re: Trường đấu MaxxMIPS

Cho em góp 1 tầm nè anh AMDSempron...có cho Update kết quả ko anh?MaxxMIPS.jpg
__________________
Củ Khoai Lang + Đất Sét => Khoai Lang nướng Đất Sét

Last edited by transonlam; 03-05-2011 at 15:41.
Reply With Quote
  #10  
Old 03-05-2011, 14:43
subin145's Avatar
subin145 subin145 is offline
Senior Member
Join Date: 09-2009
Posts: 7,423
Re: Trường đấu MaxxMIPS

Làm phát góp vui ^^

__________________
Desktop:R7 1800X||+hair VI Hero||H115i||SM961 1TB|SG8TBx2||Flare X 2x8 F4-3200C14D||Seasonic 1250xm2||Dell 2515H||Filco NM 2 Blue||MXMaster||Razer GE Control
Laptop:MBP MLH52LL
Đú:5D3|A7R4|105F1.4N|85N|20N|135Milvus|14-24N|24-70N|105F2.8N|200-500F5.6|35F1.8VC|Gitzo 1545T|Q3i
Mưu sinh:GF 110F2|GF 45F2.8|GF 63F2.8|GF 23F2.8
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 10:51.