Reply
 
Thread Tools
  #31  
Old 29-03-2011, 11:04
kid2490 kid2490 is offline
K.I.A
Join Date: 11-2009
Location: Lâm Đồng
Posts: 463
Re: Nhờ các thím nghĩ hộ em cái tên

Quote:
Originally Posted by hosutan View Post
Ông chú em tên Đỗ Kim Bốn
uầy, thế thì đặt tên con lái lại tên cha cho hay
Cha : Đỗ Kim Bốn
Con : Đỗ Kôn Bím
Reply With Quote
  #32  
Old 29-03-2011, 11:04
Chicharito's Avatar
Chicharito Chicharito is offline
Junior Member
Join Date: 10-2010
Posts: 12
Re: Nhờ các thím nghĩ hộ em cái tên

Nguyễn Văn Mèo
__________________
Rất hung hãn!
Reply With Quote
  #33  
Old 29-03-2011, 11:04
protoss26's Avatar
protoss26 protoss26 is offline
Đã tốn tiền
Join Date: 08-2010
Location: Thiên Cung
Posts: 925
Re: Nhờ các thím nghĩ hộ em cái tên

Quote:
Originally Posted by hosutan View Post
Ông chú em tên Đỗ Kim Bốn
Đỗ Văn Bean.

Đặt tên thế cho nó oách.
Reply With Quote
  #34  
Old 29-03-2011, 11:04
hosutan hosutan is offline
K.I.A
Join Date: 03-2010
Posts: 20
Re: Nhờ các thím nghĩ hộ em cái tên

Quote:
Originally Posted by phohongtuyet View Post
Đỗ Đắc Nhân
Thank bro, cai này đươc :
Reply With Quote
  #35  
Old 29-03-2011, 11:06
Terumi Terumi is offline
K.I.A
Join Date: 02-2011
Posts: 46
Re: Nhờ các thím nghĩ hộ em cái tên

Đỗ Gia Bảo
Reply With Quote
  #36  
Old 29-03-2011, 11:06
dbsk's Avatar
dbsk dbsk is offline
Member
Join Date: 01-2011
Posts: 38
Re: Nhờ các thím nghĩ hộ em cái tên

tất cả đều không hay ho j...phải là Đỗ Thánh hoặc Đỗ Kiệt Luân nghe mới chuẩn
Reply With Quote
  #37  
Old 29-03-2011, 11:07
Boko's Avatar
Boko Boko is offline
Member
Join Date: 03-2011
Posts: 93
Re: Nhờ các thím nghĩ hộ em cái tên

Đỗ Thành Đạt ... lấy cảm hứng từ GTO, ngày xưa các bạn nhà mình chế tên pro vãi
Reply With Quote
  #38  
Old 29-03-2011, 11:07
phongem's Avatar
phongem phongem is offline
Senior Member
Join Date: 08-2007
Posts: 1,305
Re: Nhờ các thím nghĩ hộ em cái tên

Quote:
Originally Posted by hosutan View Post
Ông chú em tên Đỗ Kim Bốn
Đỗ Phồng Tôm
Reply With Quote
  #39  
Old 29-03-2011, 11:07
khongdaigai khongdaigai is offline
Member
Join Date: 03-2011
Location: Hải Phòng City
Posts: 84
Re: Nhờ các thím nghĩ hộ em cái tên

Cùng họ rồi, thôi chủ thớt lấy tên em luôn đi
Đỗ Tuấn Anh
__________________
Nothing
Reply With Quote
  #40  
Old 29-03-2011, 11:08
torrent torrent is offline
K.I.A
Join Date: 03-2008
Posts: 2,178
Re: Nhờ các thím nghĩ hộ em cái tên

Quote:
Originally Posted by tuanm View Post
Hay ho? Vậy đặt tên cho nó là Khuynh Diệp đi, dầu này trị ho hoàn hảo.
chuẩn nè
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 23:37.