Reply
 
Thread Tools
  #91  
Old 19-03-2009, 16:00
Frame's Avatar
Frame Frame is offline
K.I.A
Join Date: 03-2007
Posts: 1,977
Re: ! Spore !

Phần Space có nhiệm vụ là vào giữa cái vòng xoáy
Reply With Quote
  #92  
Old 19-03-2009, 17:53
chris_huy137's Avatar
chris_huy137 chris_huy137 is offline
Đã tốn tiền
Join Date: 08-2007
Location: Liverpool FC
Posts: 12,163
Re: ! Spore !

em vào cái vòng xoáy rồi ,có cái lỗ đen dẫn ra cái hành tinh gì ấy... , mình cho tiền cỡ nào cũng không thích mình ,mình mà gây chiến nó thì chả toàn mạng nổi
__________________
L i v e r p o o l
Sempre nel mio cuore. Sempre e sempre
Non camminerài mai da sola
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 23:11.