Closed Thread
 
Thread Tools
  #1  
Old 28-07-2006, 14:39
nowforever nowforever is offline
Senior Member
Join Date: 07-2006
Posts: 257
Thêm mục News - Tin tức.

Fzz ui,
Fzz vui lòng làm thêm box Tin tức đi, để anh em thu lượm tin, dịch tin, bài v.v... đăng vô 1 chỗ cho nó tập trung. Cũng dễ theo dõi tình hình chiến sự
  #2  
Old 28-07-2006, 16:57
Kuang2's Avatar
Kuang2 Kuang2 is offline
Dẫn đao tự cung ...
Join Date: 07-2006
Location: Lâm Gia Trang
Posts: 5,823
Re: Thêm mục News - Tin tức.

về vấn đề mở box Tin Tức và chia box CPU/Mobo thành riêng AMD và Intel BQL đã ghi nhận. Tuy nhiên hiện nay chúng tôi chưa có đủ người quản lý và cộng tác cho những box này nên tạm thời chưa có thay đổi. Hy vọng nó sẽ thay đổi sớm

cám ơn bán rất nhiều
__________________

Dance like no one is watching/Love like you've never been hurt/Sing like no one is listening/Live like it's heaven on Earth

Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 12:10.