Reply
 
Thread Tools
  #21  
Old 11-12-2009, 20:34
lamnguyenson87 lamnguyenson87 is offline
K.I.A
Join Date: 03-2009
Location: Raccoon city
Posts: 2,250
Re: Hai Duong ban Main ASUS

lâu nắm mới thấy x38 , trước mình cũng dùng em này nhưng chuyển sang P5e3 ngầu hơn cũng cùng giá tiền dùng DDR III , bây giờ Ram III và Ram II cũng ở cùng mức giá gần như nhau . nếu tầm tiền này thì đú p45 2nd Ram III có lẽ mới là best

uppppp
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 22:24.