Reply
 
Thread Tools
  #1151  
Old 21-12-2012, 11:47
hakoona's Avatar
hakoona hakoona is offline
Senior Member
Join Date: 06-2010
Posts: 257
Re: [Thông báo] Thông tin cụ thể về Event "Headphones and Passion 2012"

Convert nó về 48 16 thì mới đọc dc )
Reply With Quote
  #1152  
Old 21-12-2012, 13:03
mtp mtp is offline
Senior Member
Join Date: 12-2008
Posts: 740
Re: [Thông báo] Thông tin cụ thể về Event "Headphones and Passion 2012"

Mà con J3 lại để mấy EQ BBE nữa thì không hiểu bài này nó ảo thế nào nhỉ
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 10:59.