Reply
 
Thread Tools
  #11  
Old 13-05-2018, 20:17
CasanavaMarshalReborn's Avatar
CasanavaMarshalReborn CasanavaMarshalReborn is offline
Senior Member
Join Date: 02-2014
Posts: 757
Re: [Chia sẽ] Ngày học đầu tiên ở Nhất Nghệ

Nhất Ngệ có học phí tốt nhất hiện nay

Sent from Xiaomi Redmi Note 4 using vozFApp
Reply With Quote
  #12  
Old 28-05-2018, 21:49
CasanavaMarshalReborn's Avatar
CasanavaMarshalReborn CasanavaMarshalReborn is offline
Senior Member
Join Date: 02-2014
Posts: 757
Re: [Chia sẽ] Ngày học đầu tiên ở Nhất Nghệ

Tình hình sao rồi

Sent from Xiaomi Redmi Note 4 using vozFApp
Reply With Quote
  #13  
Old 24-11-2021, 22:39
123laca 123laca is offline
Senior Member
Join Date: 05-2008
Posts: 190
Re: [Chia sẽ] Ngày học đầu tiên ở Nhất Nghệ

Nhớ ghê mới đây mà hơn 10 năm rồi. Trước học MCSA và MCSE ở nhất nghệ. Đối với mình Nhất Nghệ có khá nhiều kỷ niệm hơn ở trường học chính quy nữa
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 00:36.