Reply
 
Thread Tools
  #181  
Old 20-11-2020, 09:24
Zunkt's Avatar
Zunkt Zunkt is offline
Junior Member
Join Date: 02-2018
Posts: 23
Re: Nhận Topup 3 loại mạng chính Viettel, Mobi, Vina ck 15%

Bên em hiện đang cung cấp các mặt hàng sau:
 • Đơn Viettel, Vina, Mobi 15%
 • 40k/Netflix/tháng
 • Spotify Premium: 250k vĩnh viễn
 • Elsa Speak : 150k / trọn đời
 • Grammarly :200k / 1 năm
 • Youtube Premium: 200k / 3 tháng
 • Doulingo: 200k / 1 năm
 • VSCO X: 150 / 1 năm
 • ExpressVPN : 350 / 12 tháng
 • Canva : 350 / 1 năm
 • Freepik : 450 / 4 tháng
 • Get themeforest : 50% giá gốc.
 • VPS: 100k/tháng/1core/1ram. Cần thêm core pm
Fanpage: https://www.facebook.com/taphoaguru
Xin trân trọng cảm ơn!!
__________________
Em nhận:
- Topup 3 mạng Vietel, Vina 20%.
- Thanh toán trả sau, FTTH Viettel 20%
Zalo: 0336262076
Reply With Quote
  #182  
Old 24-01-2021, 10:54
Zunkt's Avatar
Zunkt Zunkt is offline
Junior Member
Join Date: 02-2018
Posts: 23
Re: Nhận Topup 3 loại mạng chính Viettel, Mobi, Vina ck 15%

Ngoài các dịch vụ hiện tại bên mình còn cung cấp Link Account bên mình đang bán.
Link: Tại đây.
Bên em hiện đang cung cấp các mặt hàng sau:
Đơn Viettel, Vina, Mobi 10->15%
Gia hạn K+ đầu thu: 10%->15%
Tk K+ Premium:
- 3 tháng: 260k/ (giá gốc 435)
- 6 tháng: 600k/ (giá gốc: 870k)
- 1 năm: 1tr/ (Giá gốc: 1500k)
40k/Netflix/tháng
Spotify Premium: 250/năm
Elsa Speak : 250k / trọn đời
Grammarly :200k / 1 năm
Youtube Premium: 200k / 3 tháng
Doulingo: 200k / 1 năm
VSCO X: 150 / 1 năm
ExpressVPN : 310k / 3 tháng
Canva : 350 / 1 năm
Freepik : 450 / 4 tháng
Get themeforest : 50% giá gốc.
Fanpage: https://www.facebook.com/taphoaguru
Xin trân trọng cảm ơn!!
__________________
Em nhận:
- Topup 3 mạng Vietel, Vina 20%.
- Thanh toán trả sau, FTTH Viettel 20%
Zalo: 0336262076
Reply With Quote
  #183  
Old 31-01-2021, 10:52
Zunkt's Avatar
Zunkt Zunkt is offline
Junior Member
Join Date: 02-2018
Posts: 23
Re: Nhận Topup 3 loại mạng chính Viettel, Mobi, Vina ck 15%

Ngoài các dịch vụ hiện tại bên mình còn cung cấp Link Account bên mình đang bán.
Link: Tại đây.
Bên em hiện đang cung cấp các mặt hàng sau:
Đơn Viettel, Vina, Mobi 10->15%
Gia hạn K+ đầu thu: 10%->15%
Tk K+ Premium:
- 3 tháng: 260k/ (giá gốc 435)
- 6 tháng: 600k/ (giá gốc: 870k)
- 1 năm: 1tr/ (Giá gốc: 1500k)
40k/Netflix/tháng
Spotify Premium: 250/năm
Elsa Speak : 250k / trọn đời
Grammarly :200k / 1 năm
Youtube Premium: 200k / 3 tháng
Doulingo: 200k / 1 năm
VSCO X: 150 / 1 năm
ExpressVPN : 310k / 3 tháng
Canva : 350 / 1 năm
Freepik : 450 / 4 tháng
Get themeforest : 50% giá gốc.
Fanpage: https://www.facebook.com/taphoaguru
Xin trân trọng cảm ơn!!
__________________
Em nhận:
- Topup 3 mạng Vietel, Vina 20%.
- Thanh toán trả sau, FTTH Viettel 20%
Zalo: 0336262076
Reply With Quote
  #184  
Old 05-03-2021, 14:34
Zunkt's Avatar
Zunkt Zunkt is offline
Junior Member
Join Date: 02-2018
Posts: 23
Re: Nhận Topup 3 loại mạng chính Viettel, Mobi, Vina ck 15%

Bên em hiện đang cung cấp các mặt hàng sau:
Đơn Viettel, Vina, Mobi 10%
Gia hạn K+ đầu thu: 10%->15%
Tk K+ Premium:
- 3 tháng: 260k/ (giá gốc 435)
- 6 tháng: 600k/ (giá gốc: 870k)
- 1 năm: 1tr/ (Giá gốc: 1500k)
40k/Netflix/tháng
Spotify Premium: 250/năm
Elsa Speak : 150k / trọn đời
Grammarly :200k / 1 năm
Youtube Premium: 200k / 3 tháng
Doulingo: 200k / 1 năm
VSCO X: 150 / 1 năm
ExpressVPN : 310/ 3 tháng - 500k/6 tháng
Canva : 350 / 1 năm
Freepik : 450 / 4 tháng
Get themeforest : 50% giá gốc.
Fanpage: https://www.facebook.com/taphoaguru
Xin trân trọng cảm ơn!!
__________________
Em nhận:
- Topup 3 mạng Vietel, Vina 20%.
- Thanh toán trả sau, FTTH Viettel 20%
Zalo: 0336262076
Reply With Quote
  #185  
Old 05-04-2021, 17:30
Zunkt's Avatar
Zunkt Zunkt is offline
Junior Member
Join Date: 02-2018
Posts: 23
Re: Nhận Topup 3 loại mạng chính Viettel, Mobi, Vina ck 15%

Bên em hiện đang cung cấp các mặt hàng sau:
Đơn Viettel, Vina, Mobi 10%
Gia hạn K+ đầu thu: 10%->15%
Tk K+ Premium:
- 3 tháng: 260k/ (giá gốc 435)
- 6 tháng: 600k/ (giá gốc: 870k)
- 1 năm: 1tr/ (Giá gốc: 1500k)
40k/Netflix/tháng
Spotify Premium: 250/năm
Elsa Speak : 250k / trọn đời
Grammarly :200k / 1 năm
Youtube Premium: 200k / 3 tháng
Doulingo: 200k / 1 năm
VSCO X: 150 / 1 năm
ExpressVPN : 350 / 12 tháng
Canva : 350 / 1 năm
Freepik : 450 / 4 tháng
Get themeforest : 50% giá gốc.
Fanpage: https://www.facebook.com/taphoaguru
Xin trân trọng cảm ơn!!
__________________
Em nhận:
- Topup 3 mạng Vietel, Vina 20%.
- Thanh toán trả sau, FTTH Viettel 20%
Zalo: 0336262076
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 02:16.